Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
 

Kontakt

IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring
Hajdrihova ulica 4
SI-1001 Ljubljana
Slovenija

Telefon: +386 1 477 61 00
E-pošta: info@ibe.si

Glavni direktor
Telefon: +386 1 477 61 68

Pomoćnik glavnog direktora
Telefon: +386 1 477 61 68

Direktor sektora za elektrotehniku
Telefon: +386 1 477 62 73

Direktor sektora za mašinstvo i tehnologiju
Telefon: +386 1 477 63 04

Direktor sektora za građevinarstvo, arhitekturu i geodeziju
Telefon: +386 1 477 62 22

Rukovodilac Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova
Telefon: +386 1 477 61 61
E-pošta: pks@ibe.si

Vodja Rukovodilac Službe komercijale
Telefon: +386 1 477 61 25
E-pošta: ks@ibe.si

Rukovodilac Službe računovodstva i finansija
Telefon: +386 1 477 61 17

Rukovodilac Službe za informatiku
Telefon: +386 1 477 61 64

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, SI-1001 Ljubljana, Slovenia
Telefon: +386 1 4776 100
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE