Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
 

Historija kompanije

IBE je osnovan 1949. godine kao Hidroelektroprojekt u svrhu projektiranja hidroenergetskih objekata. Osnivanje preduzeća, za koje je, prije svega, zaslužan njegov prvi direktor, Valentin Tomše, izvršeno je spajanjem:

  • grupe Projektni zavod Narodne Republike Slovenije za hidrocentrale sa sjedištem u Ljubljani koja je od 1946. godine projektirala HE Moste i započela projekt HE Medvode,
  • grupe u Mariboru (Brigada Drava) koja je izradila glavni projekt za HE Mariborski otok te 1948. godine započela projekt HE Vuzenica,
  • grupe Slovenija projekt iz Ljubljane koja je projektirala trafostanice i dalekovode, te
  • pojedinaca koji su došli iz raspuštenog centralnog projektnog biroa Ministarstva elektroprivrede u Beogradu.

Akt o osnivanju izdala je vlada Narodne Republike Slovenije koja je preduzeću dodijelila ulogu projektanta elektroenergetskih objekata za Republiku Sloveniju. Tokom prvih godina razvoja, djelatnost je brzo proširena i na druge energetske oblasti pa je preduzeće preimenovano u Elektroprojekt.

Šezdesetih godina djelatnost je već pokrivala industriju i inženjering pa je preduzeće dobilo ime Inženirski biro Elektroprojekt od kojeg potiče današnje ime IBE. IBE je uključivanjem u brojne investicione projekte dao važan doprinos tehničkom znanju i razvoju Slovenije te tako postao vodeća slovenska projektantsko-konzultantska kompanija.

U IBE-u su se zbog prirode posla i sedamdesetogodišnje tradicije oblikovale zajedničke vrijednosti koje uključuju svijest saradnika o potrebi da se osigura visok kvalitet usluga, prihvaćanje lične odgovornosti za realizaciju prihvaćenih obaveza i rad u timovima koji doprinosi boljim rezultatima i prijenosu znanja na mlađe saradnike, kao i prihvaćanje standarda poslovne etike i odredaba kodeksa inženjerskih konzultantskih preduzeća.

Važnije prekretnice:

1949.

Od bivše projektantske grupe, koja je radila na hidroelektrani Mariborski otok, osnovano je preduzeće za projektiranje hidroenergetskih objekata na rijeci Dravi pod imenom Hidroelektroprojekt.

1960.

Proširenje djelatnosti preduzeća na druge oblasti energetike i preimenovanje u Elektroprojekt.

1968.

Ulazak u oblasti industrije i infrastrukture te promjena naziva preduzeća u Inženirski biro Elektroprojekt (skraćeno IBE).

1994.

Privatizacija preduzeća i transformacija u savremeno dioničko društvo pod nazivom IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring (skraćeno IBE d.d.).

1996.

Sticanje BVC certifikata vezanog za standard kvaliteta ISO 9001.

2000.

Osnivanje većinskog društva IBE Holding, d.d., partnerske kompanije zasnovane na partnerstvu šireg kruga zaposlenih koja osigurava nezavisnost matične kompanije IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring.

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, SI-1001 Ljubljana, Slovenia
Telefon: +386 1 4776 100
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE