Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
 

Organizaciona struktura

 

Dioničko društvo IBE organizirano je u sljedeće sektore: sektor za mašinstvo i tehnologiju, sektor za elektrotehniku i sektor za građevinarstvo, arhitekturu i geodeziju. Unutar sektora rade pojedinačne stručne grupe koje pružanjem usluga konzaltinga, projektiranja i inženjeringa pokrivaju pojedinačne oblasti poslovanja. Složene zadatke obavljaju interdisciplinarno formirani projektni timovi koji rade po načelu matrične organizacije sve do uspješnog završetka projekta.

IBE ima sjedište u Ljubljani, a poslovne jedinice u Mariboru i Krškom.

Kadar

Preduzeće IBE razvilo je vlastite originalne metode i postupke rada koji stoje na raspolaganju klijentima i koji su namijenjeni ispunjavanju najrazličitijih projektnih zadataka. Pomenute zadatke obavljaju inženjeri građevinarstva, mašinstva i elektrotehnike, arhitekti i pejzažni arhitekti, hemijski tehnolozi, ekonomisti, stručnjaci za finansije, pravnici, stručnjaci za projektiranje, građenje, nadzor i konzalting s iskustvom stečenim na domaćem i stranim tržištima.

Tako čak tri četvrtine od približno 160 stalno zaposlenih radi u tehničkim sektorima, pri čemu preko 120 njih ima univerzitetsko obrazovanje. Stručni kadar sastavljen je od ovlaštenih inženjera i arhitekata, članova Inženjerske komore Slovenije (IZS), Komore za arhitekturu i prostor Slovenije (ZAPS) i nosioca drugih ovlaštenja.

Radni zadaci kod kuće i u inostranstvu traže sve veći broj visoko kvalificiranog vodećeg kadra. Zbog stalnog razvoja, zaposleni moraju neprestano širiti i obnavljati specijalistička znanja. Zato svake godine četvrtina zaposlenih pohađa formalne i neformalne obrazovne kurseve u okviru IBE-a i van njega, između ostalog i u inostranstvu. Ovakav provjereni način obrazovanja omogućava stalan protok znanja i iskustva, pruža svakom pojedincu uvid u druge djelatnosti i ujedno zadržava svježinu potrebnu za iznalaženje novih puteva i rješenja.

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, SI-1001 Ljubljana, Slovenia
Telefon: +386 1 4776 100
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE