Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
 

Zaštita okoliša

U preduzeću IBE smo već dugo vremena svjesni da svojim projektima utičemo na okoliš. Zato aspekt zaštite okoliša već odavno čini sastavni dio našeg poslovanja u svim navedenim oblastima. U skladu sa sviješću o brizi za okoliš i savremenim zakonodavstvom u oblasti zaštite okoliša, u novije vrijeme učestvujemo u projektima koji se odnose isključivo na zaštitu okoliša. Naše učešće u takvim projektima nije vezano samo na izradu okvira ekološki prihvatljivih projekata već i na iznalaženje najboljih rješenja za sve uključene strane, pri čemu aktivno sarađujemo kako s nadležnim državnim institucijama tako i s lokalnim zajednicama.

IBE je stručno osposobljen za rješavanje problema zaštite okoliša u dvije međusobno povezane radne oblasti. Prva oblast obuhvaća konzultantske usluge, odnosno pripremu polazišta vezanih za zaštitu okoliša s obzirom na upravni postupak, i izradu cjelovitih izvještaja o uticaju investicionih projekata na okoliš. Druga oblast odnosi se na projektiranje koje je zasnovano na svestranom poznavanju tehnologija potrebnih za realizaciju projekata i koje pruža podršku skladnom ekonomskom razvoju u odnosu prema okolišu.

U oblasti zaštite okoliša pružamo usluge vezane za:

  • postupanje s otpadom,
  • čišćenje otpadnih voda,
  • deponije otpada,
  • čišćenje dimnih plinova,
  • eksploataciju bioplina za proizvodnju električne i toplotne energije,
  • pejzažne sanacije zahvata u okolišu,
  • stavljanje svih vrsta emisija u okoliš pod kontrolu.

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, SI-1001 Ljubljana, Slovenia
Telefon: +386 1 4776 100
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE