Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
 

Energetika

Energetika je oblast u kojoj preduzeće IBE ima najdužu tradiciju i koja predstavlja temeljnu djelatnost kompanije. S projektima i izazovima u toj oblasti hvatamo se u koštac već od osnivanja preduzeća 1949. godine i od tada ih i uspješno rješavamo. Za to vrijeme dali smo (i još uvijek dajemo) ogroman doprinos u oblasti građenja objekata vitalnih za našu zemlju kao što su:

 • hidroelektrane na Dravi, Savi i Soči,
 • visokonaponske mreže svih naponskih nivoa do 400 kV, uključujući pripadajuće trafostanice,
 • termoenergetski objekti TE Šoštanj, TE Trbovlje, TE-TOL, TE Brestanica, brojne industrijske termoelektrane – toplane,
 • NE Krško,
 • upravljanje slovenskim elektroenergetskim sistemom i njegova automatizacija.

U zadnjem periodu također aktivno učestvujemo u programu obnove i doinstalacije postojećih hidroenergetskih objekata u Sloveniji te u programu izgradnje lanca hidroelektrana na rijeci Savi.

U preduzeću IBE promijenile su se već dvije generacije stručnjaka u oblasti energetike, a trenutno je u usponu već treća generacija. Zahtjevnost projekata u pomenutoj oblasti traži i upotrebu posebnog softvera koji omogućava precizniji rad te efikasnije i tekuće rješavanje projektnih zadataka. To je još jedan pokazatelj spremnosti i sposobnosti naših stručnjaka da se brzo prilagode novim radnim uvjetima koje nameće razvoj.

U oblasti energetike pružamo usluge u sljedećim podoblastima:

Hidroenergetika

 • hidroelektrane i brane,
 • cjevovodi i ostali hidrotehnički objekti,

Termoenergetika

 • termoelektrane,
 • plinske elektrane i plinsko-parne elektrane,
 • toplane,
 • kombinirani procesi,
 • rashladni tornjevi,

Nuklearna energetika

 • nuklearne elektrane,
 • odlagališta radioaktivnog otpada,
 • prerada radioaktivnog otpada,

Prijenos i distribucija električne energije

 • prijenosne dalekovodne mreže,
 • distributivne dalekovodne mreže,
 • objekti (SN i VN rasklopna postrojenja i trafostanice),

Sistemi upravljanja

 • upravljanje složenim i jednostavnim procesima,
 • centri upravljanja i nadzora,
 • vizuelizacija i nadzor upravljačke opreme,
 • održavanje i dijagnosticiranje,

Komunikacioni sistemi

 • optička infrastruktura,
 • komunikaciona infrastruktura dalekovoda,
 • radijski komunikacioni i informacioni sistem,
 • klasični sistem tele-informatike,

Sistemi plinskih i tečnih goriva

 • mreže, transport i skladištenje,

Sistemi alternativnih izvora energije

 • bioplinski sistemi,
 • geotermalni sistemi,
 • spaljivanje otpada i proizvodnja sekundarnih sirovina.

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, SI-1001 Ljubljana, Slovenia
Telefon: +386 1 4776 100
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE