Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
 

VIJESTI

Investitor NATRON HAYAT, BiH, je pripremio nov izazov stručnjacima IBE d.d. na području industrijske energetike.

2.4.2019

Kompanija IBE d.d. će za klijenta NATRON HAYAT Liješnica bb Maglaj, Bosna i Hercegovina, pripremiti tehnička rješenja i izraditi vrlo opsežan projekt za zagrijavanje DEMI vode kotlova UKO-4 i LUKO-4 sa otpadnom toplinom iz rashladnog sustava kompresora za proizvodnju komprimiranog zraka.


Tehničko rješenje, koje dizajnira IBE d.d., temelji na korištenju otpadne topline iz sustava hlađenja vijčanih kompresora. Otpadna toplota će se oduzeti sa posebnim krugom vode za zagrijavanje koji će zagrijavati sekundarni krug grijanja kroz pločaste grijače za hlađenje ulja za podmazivanje kompresora. Ova sekundarna voda za grijanje će biti pomoću cirkulacionih pumpi isporučena na 120 m udaljenu lokaciju opskrbnih rezervoara parnih kotlova, gdje će se njena toplotna energija preko pločastog izmjenjivača toplote prenesti na demineraliziranu vodu, namijenjenu dopunjavanju nivoa u parnim kotlovima UKO-4 i LUKO-4. 

Osnovna svrha ovog projekta zasniva se na kriteriju ekonomije. Prema proračunima, sistem doprinosi energetskoj efikasnosti energetskog sektora NATRON HAYAT, kao i smanjenju emisija zbog povećanja efikasnosti elektrane u cjelini. Ulaganje u izgradnju opisanog sistema u iznosu od 250.000,00 EUR biti će vraćeno za manje od 3 godine prvenstveno zbog ušteda koje proizlaze iz smanjenja potrošnje primarnog goriva - ugljena.


IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, SI-1001 Ljubljana, Slovenia
Telefon: +386 1 4776 100
Telefaks: +386 1 2510 527
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE