Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
 

VIJESTI

IBE slavi 70 godina djelovanja

12.6.2019

Kompanija IBE d.d. je povodom 70. godišnjice svog djelovanja u Cankarjevom domu u Ljubljani u srijedu, 15. 5. 2019. g., organizirala događaj za poslovne partnere, a u petak, 24.5.2019. g., na izletu kod Zbiljskog jezera, susreli su se umirovljenici i suradnici IBE.Tradicija projektantske i inženjerske djelatnosti datira iz perioda početka elektrifikacije Slovenije početkom 20. stoljeća. Po završetku Drugog svjetskog rata u Sloveniji su organizirane dvije grupe koje su projektirale hidroelektrane u Ljubljani i Mariboru, te uspješno iskoristile stečena znanja i dokumentaciju iz perioda izgradnje hidroelektrana Dravograd i Mariborski otok za vrijeme 2. svjetskog rata.

U martu 1949. godine vlada FLRJ osnovala je Hidroelektroprojekt, koji je združio obje grupe projektanata i imao 31 zaposlenika. U narednim godinama Hidroelektroprojekt je postao samostalno projektno preduzeće, kojemu su se pridružile i grupa za dalekovode i transformatorske stanice te grupa zaposlenih iz Termoelektrane Šoštanj.

Preduzeće je projektiralo hidroelektrane na Dravi, Savi i u Crnoj Gori.

Poslovanje preduzeća postepeno se proširilo na projektiranje termoelektrana i toplana te projektovanje visokonaponskih mreža sa transformatorskim stanicama, te je preimenovano u Elektroprojekt, a kasnije u Inženjerski biro Elektroprojekt ili skraćeno IBE.

Nakon 1968. godine, IBE je učestvovao u izradi projektne dokumentacije i inženjerskih usluga za najzahtjevnije hidroelektrane, termoenergetske, prijenosne i industrijske objekte. Priključio se je izgradnji Nuklearne elektrane Krško, instalaciji 220 kV i 400 kV dalekovoda, te izgradnji i razvoju plinske mreže u Sloveniji. Broj zaposlenih se povećao na 370, od čega 60 u odjelu za inženjering kod organizacije izgradnje i nadzora.

U drugoj polovini osamdesetih godina, obim izgradnje elektroenergetskih objekata u Sloveniji znatno se smanjio, a IBE se je preusmjerio i testirao na stranim tržištima na Bliskom istoku, Južnoj Americi, Kanadi, Rusiji.

Nakon osamostaljenja,  društveno preduzeće je 1995. godine transformirano u dioničko društvo IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring. Kompanija je nastavila sa radom za naručioce u elektroenergetici, infrastrukturi i industriji, učestvovala u rekonstrukciji željeznica i cestovnom programu, postala međunarodno priznata i postala član međunarodnih strukovnih organizacija i profesionalnih udruženja.

Kvaliteta usluga, multidisciplinarnost i integracija u zahtjevne projekte ostaju zaštitni znak kompanije. IBE je kao prva slovenska inženjerska kompanija dobila certifikat ISO 9001.

Projekti obnovljive energije su jedan od temelja IBE od njegovog osnivanja. Kompanija je uključena u obnovu i do-instalaciju hidroelektrana na Savi, Dravi i Soči. Izgradnja lanca hidroelektrana na donjem toku Save sa pripadajućim infrastrukturnim uređenjima najveći je projekt proizvodnje električne energije u Sloveniji od trenutka osamostaljenja.

U inostranstvu sudjelujemo u izgradnji, renoviranju i planiranju hidroelektrana u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Kazahstanu.

U oblasti termoenergetike, kompanija projektira izgradnju novih objekata na plinska goriva i sprovodi projekte vezane za pouzdano snabdijevanje države sa naftnim derivatima.

Na nuklearnom polju, kompanija je uključena u projekte unapređenja nuklearne sigurnosti na osnovu iskustva sa nesrećom u Fukušimi i produženja rada Nuklearne elektrane Krško te u projekt zbrinjavanja radioaktivnog otpada.

U oblasti prijenosne i distributivne mreže električne energije i sistema upravljanja, IBE sudjeluje u uvođenju novih tehnologija i trendova iz područja prijenosa električne energije, koji nadograđuju elektroenergetske mreže u pametne mreže.

Kompanija također projektira u farmaceutskoj, kemijskoj i automobilskoj industriji, u logistici i transportu, uključujući energetske objekte u svim granama industrije.

U infrastrukturi željezničkog i cestovnog saobraćaja, kompanija se etablirala u projektiranju strojarskih i električnih sistema u tunelima i križanju dalekovoda sa transportnom infrastrukturom.

Za IBE, važan tržišni segment je prijenosna plinska mreža visokog pritiska sa kompresorskim stanicama i distribucijske plinske mreže niskog pritiska.

Hrabre ideje i napredna rješenja arhitekata i inženjera ostvaruju se u projektiranju javnih i komercijalnih objekata.

U razvoju projekata, kompanija se brine i o njihovoj ekološkoj prihvatljivosti i učestvuje u svim fazama projektiranja postrojenja za pročišćavanje te postrojenja za tretman otpada i čišćenja dimnih plinova.

Poslovni odnosi koje kompanija gradi sa klijentima zasnivaju se na partnerskoj suradnji i praćenju investicijskog razvoja naručioca tokom dužeg vremenskog perioda.

U osmišljavanju zahtjevnih investicijskih projekata u naš rad uključujemo i druge slovenske i strane projektantske organizacije i profesionalne institucije te na ta način osiguravamo cjelovitost projektnih usluga.

Integritet usluga IBE-a zahtijeva širok spektar znanja od zaposlenika jer oni sudjeluju u svim fazama investicijskog procesa: istraživanjima, umiještanju u prostor, izradi investicijske i projektne dokumentacije, te nadzoru i inženjeringu. Skoro 1300 zaposlenih stvorilo je više od 43.000 projektnih fascikala u 70 godina rada, koji se čuvaju u arhivi projektne dokumentacije. Printeri i ploteri u IBE tiskaju više od 90 km crteža i umnožavaju 1.700.000 kopija tekstova godišnje.

Izjava mag. Uroša Mikoša, glavnog direktora IBE d.d.

Iza nas je već 70 godina pisanja zajedničke povijesti te niz zahtjevnih projekata kod kojih smo sudjelovali prilikom projektiranja i gradnje te trajno mijenjali imidž Slovenije i drugih područja.

Bez dugoročnih partnerskih odnosa sa ključnim naručiocima, poslovnim partnerima, bez visokog stupnja povjerenja, čak i osobnog i, naravno, bez vrhunskih stručnjaka i kvalitetnih projektnih timova, punih entuzijazma i originalnih ideja, to ne bi bilo moguće.

Uvjeren sam da ćemo i u budućnosti planirati projekte koji će našim naručiocima donijeti koristi i njihovim ostvarenjem svakomu stvoriti izazove za bolju budućnost.IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, SI-1001 Ljubljana, Slovenia
Telefon: +386 1 4776 100
Telefaks: +386 1 2510 527
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE