Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
 

Reference

Projektiranje i konzalting, ENERGETIKA

​Energetika je oblast u kojoj preduzeće IBE ima najdužu tradiciju i koja predstavlja temeljnu djelatnost kompanije. S projektima i izazovima u toj oblasti hvatamo se u koštac već od osnivanja preduzeća 1949. godine i od tada ih i uspješno rješavamo. Za to vrijeme dali smo (i još uvijek dajemo) ogroman doprinos u oblasti građenja objekata vitalnih za našu zemlju kao što su:

 • hidroelektrane na Dravi, Savi i Soči,
 • visokonaponske mreže svih naponskih nivoa do 400 kV, uključujući pripadajuće trafostanice,
 • termoenergetski objekti TE Šoštanj, TE Trbovlje, TE-TOL, TE Brestanica, brojne industrijske termoelektrane – toplane,
 • NE Krško,
 • upravljanje slovenskim elektroenergetskim sistemom i njegova automatizacija.

Projektiranje i konzalting, INDUSTRIJA

Industrija zauzima važno mjesto u okviru djelatnosti preduzeća IBE. Počeci bavljenja pomenutom oblašću sežu u šezdesete godine sada već prošlog vijeka, kada su naši stručnjaci uspješno prenijeli iskustva iz oblasti energetike u oblast industrije. Mada je naša djelatnost isprva bila usredsređena na industrijsku energetiku, brzo je prerasla njene okvire i proširila se na oblasti drvoprerađivačke i hemijske industrije. Nakon toga je uslijedio prodor u oblasti prehrambene i farmaceutske industrije, a u zadnjem periodu bilježimo dobre uspjehe i u oblasti automobilske i gumarske industrije.

Projekti uključuju građevinska i arhitektonska rješenja, mašinske i električne instalacije, nadzorne i protivpožarne sisteme, tehničku zaštitu i izradu tehnološke dokumentacije.

Za industriju, kao i za ostale oblasti poslovanja, važi da je već odavno prešla granice naše zemlje. Već od samog početka držimo korak sa stranim pružaocima sličnih usluga, pri čemu smo kako u pogledu stručnosti tako i u pogledu cijena konkurentni i na stranim tržištima.


Projektiranje i konzalting, JAVNI, POSLOVNI I STAMBENI OBJEKTI

Kao kompanija s bogatim iskustvom iz oblasti tehnološki zahtjevnih zgrada, IBE se uspio afirmirati u oblastima projektiranja, tehničkog konzaltinga, investitorskog inženjeringa i stručnog nadzora nad građenjem složenih građevina kako u javnom tako i u privatnom sektoru.

Tako za ministarstva, općine, lokalne zajednice i druge investitore planiramo:

 • poslovno-trgovačke centre,
 • granične prijelaze,
 • bolnice i domove zdravlja,
 • škole,
 • biblioteke.

Projektiranje i konzalting, INFRASTRUKTURA

Opće proširenje djelatnosti u preduzeću IBE zahvatilo je i oblast infrastrukture. Pored projektiranja, u našem je dijelu uspješno uveden i takozvani dobavljački inženjering po sistemu „ključ u ruke“ kojim smo nadogradili našu osnovnu uslugu.

Kompanija se uključila u izgradnju cestovnog programa Republike Slovenije (projekti instalacija u tunelima, objekti za naplatu cestarine i ukrštanje autocesta s energetskim vodovima). Za Slovenske železnice projektiramo i gradimo napojne stanice za voznu mrežu. Također smo aktivni u oblasti studija grijanja gradova i projektiranja vrelovodnih i plinskih mreža, pri čemu naročito plinovodi predstavljaju važan segment poslovanja preduzeća IBE u oblasti infrastrukture.


Revizije projekata

Neophodan preduvjet za provođenje revizije projektne i ostale dokumentacije je visok nivo stručnih znanja i iskustva naših stručnjaka iz različitih stručnih oblasti. Često se upravo tokom procesa revizije dogovaraju projektna rješenja koja su najoptimalnija za konkretan objekt.

Obim revizije može biti ograničen zakonodavstvom koje uređuje izgradnju građevina, a može biti i izuzetno širok u skladu s potrebama te zahtjevima klijenta. Kompletnu reviziju projektne dokumentacije provodimo u skladu sa Zakonom o građenju uz pomoć vlastitih stručnjaka koji su nosioci licence ovlaštenog revidenta, pri čemu možemo da se pohvalimo brojnim referencama u različitim oblastima poslovanja.


Izvođački inženjering

U IBE-u dopunjujemo obim usluga dodatnim aktivnostima što nam omogućava da klijentima pružimo sveobuhvatna rješenja te time najveće dodate vrijednosti. Tako se uz projektiranje i konzalting u našem radu afirmirao i takozvani izvođački inženjering kojim smo proširili naše osnovne usluge.

Usluge izvođačkog inženjeringa, koje vršimo također po principu „ključ u ruke“, predstavljaju važnu poslovnu djelatnost IBE-a, naročito u stručnim oblastima kojima tehnološki veoma dobro vladamo. U te oblasti spadaju specifični sistemi u:

 

 • željezničkoj i energetskoj infrastrukturi,
 • industriji,
 • javnim objektima,
 • hidro i termoenergetskim objektima,
 • objektima prijenosa i distribucije električne energije na SN i VN nivou.

Savjetodavni inženjering i građevinski nadzor

Kvalitetno provođenje građevinskog nadzora predstavlja jedan od ključnih faktora kvalitetne izgradnje i posredno uspješnosti čitavog projekta. Naime, u brojnim se slučajevima pokazalo da je na strani klijenta vrlo korisno nadograditi građevinski nadzor drugim uslugama savjetodavnog inženjeringa kao što su:

 

 • pregled i usklađivanje tenderske dokumentacije te organizacija prikupljanja ponuda, uključujući evaluaciju,
 • terminska i sadržajna koordinacija između različitih izvođača radova,
 • saradnja s projektantom, izvođačem i ostalima stranama u postupku, vođenje sastanaka,
 • kvalitativno i finansijsko praćenje investicije,
 • pomoć klijentu u upravnim i drugim postupcima,
 • učestvovanje u otklanjanju nedostataka unutar garantnog perioda.

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, SI-1001 Ljubljana, Slovenia
Telefon: +386 1 4776 100
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE