Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
 

Projektiranje i konzalting, ENERGETIKA

Hidroenergetika i hidrotehnika

Klijent, država

Objekt - glavni podaci

Godina

     

DEM d.o.o.; SLOVENIJA

HE Vuzenica; RADOVI ODRŽAVANJA U JAVNU KORIST, ODRŽAVANJE

2023

     

HE Dravograd; RADOVI ODRŽAVANJA U JAVNU KORIST, ODRŽAVANJE

2022-2023

     

HE Mariborski otok; RADOVI ODRŽAVANJA U JAVNU KORIST, ODRŽAVANJE

2022

     

IZVO-R d.o.o.; SLOVENIJA

Regulacija protiv poplava sliva rijeke Gradaščice - faza 1A - odsjek B.5 - Mali Graben; NOVOGRADNJA

2022

     

IBE d.d.; SLOVENIJA

Nove lokacije RHE u Sloveniji; ODRŽAVANJE

2022

     

HSE INVEST d.o.o.; SLOVENIJA

HE Suhadol; NOVOGRADNJA

2022

     

HE Trbovlje; NOVOGRADNJA

2022

     

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, DIREKCIJA RS ZA VODE; SLOVENIJA

Regulacija opskrbe stanovništva pitkom vodom u slovenskoj Istri i zaleđu Krasa / Brana i akumulacija Suhorca; NOVOGRADNJA

2021-2022

     

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR; OBČINA GROSUPLJE; SLOVENIJA

Retencija za visoke vode Veliki potok; NOVOGRADNJA

2016-2022

     

HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI, D.O.O.; SLOVENIJA

HE Mokrice / Brana; NOVOGRADNJA

2019-2021

     

Procjena i upravljanje posljedicama oštećenja barijera, nasipa i nepravilnog rada HE nivoa na donjoj Savi

2020

     

HE Krško, poplavna varnost Krškog na podrućju nizvodno od HE Krško

2020

     

HE Boštanj i HE Arto Blanca / nadgradnja sistema upravljanja; RADOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA

2018-2019

     

HE Brežice; 3 x 15,3 MVA; NOVOGRADNJA

2008-2017

     

HE Krško; 3 x 16,5 MVA; NOVOGRADNJA

2004-2013

     

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE A.D.NIKŠIĆ; CRNA GORA

HE Piva / Rehabilitacija i modernizacija; REKONSTRUKCIJA

2016-2021

     

Optimalno korišćenje voda Gornje Zete (prevođenje rijeke Zete u akumulaciju Krupac i spajanje akumulacija Krupac i Slano); NOVOGRADNJA

2016

     

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, URAD ZA ENERGETIKO; SLOVENIJA

Brana Drtijščica; NOVOGRADNJA - DOGRADNJA

2021

     

INFRA d.o.o.; MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR; SLOVENIJA

HE Mokrice / infrastrukturna uređenja; NOVOGRADNJA

2020-2021

     

HE Mokrice / infrastrukturna uređenja; NOVOGRADNJA

2020

     

INFRA IZVAJANJE INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI D.O.O.; SLOVENIJA

HE Brežice / Uređenja potoka Potočnica i Žlapovec; NOVOGRADNJA

2020

     

HE Brežice / Prelaz za vodene organizme; NOVOGRADNJA, RADOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA

2016-2019

     

HE Brežice / infrastrukturno uređenje; NOVOGRADNJA

2013-2017

     

Sanacija strmine u Mirni kod Dolenjskog Boštanja i uređenje mrijestilišta; REKONSTRUKCIJA

2012-2015

     

HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI, D.O.O.; HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE D.O.O.; SLOVENIJA

HE Mokrice; 3 x 12,5 MVA; NOVOGRADNJA

2006-2020

     

HE Blanca; 3 x 16,5 MVA; NOVOGRADNJA

2003-2009

     

ELES, d.o.o.; HESS, d.o.o.; INFRA d.o.o.; SLOVENIJA

HE Mokrice / Energetska i infrastrukturna uređenja; NOVOGRADNJA

2020

     

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR D.O.O.; SLOVENIJA

HE Dravograd; REKONSTRUKCIJA

2020

     

HE Formin / Rekonstrukcija; REKONSTRUKCIJA

2020

     

LLP "ZHARYK SU LTD";

HE Bartogai, Kazahstan; NOVOGRADNJA

2016-2019

     

MESTNA OBČINA LJUBLJANA; SLOVENIJA

Objekat ustave retencije Brdnikova na Glinščici; NOVOGRADNJA

2017-2019

     

PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA, D.D., LJUBLJANA; SLOVENIJA

MHE Samokovska reka 1

2019

     

HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI, D.O.O.; NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO D.O.O.; SLOVENIJA

HE Brežice / Sanacija efekata na NE Krško

2018-2019

     

HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI, D.O.O.; INFRA IZVAJANJE INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI D.O.O.; OBČINA KRŠKO; REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO; SLOVENIJA

Nasip na Potočnici (povećanje); RADOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA, REKONSTRUKCIJA

2016-2018

     

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR; SLOVENIJA

Modernizacija pregrade Vonarje; REKONSTRUKCIJA

2018

     

Osiguravanje zaštite od poplava u jugozapadnom dijelu Ljubljane i naseljima općina Dobrova - Polhov Gradec - etapa 1B; NOVOGRADNJA

2018

     

Uređenje Selške Sore radi osiguravanja poplavne sigurnosti šireg područja Železnika; NOVOGRADNJA

2012

     

Uređenje snabdijevanja stanovništva u slovenskoj Istri i na kraškom području u zaleđu vodom za piće, akumulacija Padež-Suhorka-Veliki Padež; NOVOGRADNJA

2006

     

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO; BOSNA I HERCEGOVINA

HE Una Kostela

2016-2017

     

HE Salakovac, turbina, generator i pomoćna oprema, ocjena stanja i prijedlog revitalizacije jedinica 1, 2 i 3; REKONSTRUKCIJA

2011

     

HE na Neretvi / Modernizacija sistema tehničkog osmatranja brana HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac; REKONSTRUKCIJA

2009-2010

     

ZETA ENERGY D.O.O.; CRNA GORA

MHE Slap Zete; REKONSTRUKCIJA

2013-2017

     

MHE Glava Zete; REKONSTRUKCIJA

2017

     

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.; TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA D.O.O. ; SLOVENIJA

Energetska eksploatacija Ljubljanice; NOVOGRADNJA

2011-2016

     

HSE INVEST DRUŽBA ZA INŽENIRING IN IZGRADNJO ENERGETSKIH OBJEKTOV D.O.O.; SLOVENIJA

110 kV rasklopno postrojenje HE Fala; REKONSTRUKCIJA

2016

     

PANVITA D.D.; SLOVENIJA

Sistem za navodnjavanje Nemščak-Beltinci; NOVOGRADNJA

2012-2014

     

Sistem za navodnjavanje Murska Sobota-Rakičan-Muzge; NOVOGRADNJA

2012-2014

     

IFC ADVISORY SERVICES SOUTHERN EUROPE; BOSNA I HERCEGOVINA

Sistem malih hidroelektrana na Gornjoj Neretvi u BiH

2014

     

SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA D.O.O.; SLOVENIJA

HE Doblar 1; 3 x 16 MVA; REKONSTRUKCIJA

2005-2014

     

HE Plave 1; 18 MW; REVITALIZACIJA I DOINSTALACIJA

2005-2006

     

PHE Avče; 185,4 MW; NOVOGRADNJA

2001-2004

     

HE Doblar 2; 1 x 49 MVA; NOVOGRADNJA

1993-2001

     

HE Plave 2; 1 x 23 MVA; NOVOGRADNJA

1993-2001

     

INFRA IZVAJANJE INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI D.O.O.; HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI, D.O.O.; HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE D.O.O.; SLOVENIJA

HE Krško, akumulacioni bazen; NOVOGRADNJA

2009-2012

     

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR, D.O.O.; SLOVENIJA

PHE Kozjak; 2 x 220 MW; NOVOGRADNJA

2003-2012

     

Obnova HE Zlatoličje, brane Melje i MHE Melje / HE Zlatoličje; 2 x 85 MVA; REKONSTRUKCIJA

2003-2012

     

Brana Melje i MHE Melje; REVITALIZACIJA I DOINSTALACIJA, REKONSTRUKCIJA

2004-2010

     

HE Ožbalt; 3 x 30 MVA; REVITALIZACIJA I DOINSTALACIJA

1998-2005

     

HE Vuhred; 3 x 30 MVA; REVITALIZACIJA I DOINSTALACIJA

1998-2005

     

HE Dravograd; 3 x 12 MVA; REVITALIZACIJA I DOINSTALACIJA

1992-1996

     

HE Mariborski otok; 3 x 26 MVA; REVITALIZACIJA I DOINSTALACIJA

1992-1996

     

HE Vuzenica; 3 x 26 MVA; REVITALIZACIJA I DOINSTALACIJA

1992-1996

     

HE Fala; 74 MVA; DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, REVITALIZACIJA I DOINSTALIRANJE

1975-1996

     

SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA, D.O.O.; SLOVENIJA

HE Mavčiče; RADOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA

2009-2012

     

HE Moste; 2 x 9 MVA, 1 x 11 MVA; REKONSTRUKCIJA

2003-2011

     

HE Medvode; 2 x 13,5 MVA; REVITALIZACIJA I DOINSTALACIJA

2001-2006

     

HE Moste 2 i HE Moste 3; 2 x 21 MW, 2 x 2,54 MW; NOVOGRADNJA

1996-2004

     

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE; SLOVENIJA

HE u donjem toku Save / Regulacija vodne infrastrukture za zaštitu od visokih voda rijeke Save in njezinih pritoka za naseljena područja od Krškog do granice sa Republikom Hrvatskom

2012

     

TECHNOR ENERGY ASA; NORVEŠKA

HE na rijeci Bosni, HE Cijevna 1

2011

     

INFRA IZVAJANJE INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI D.O.O.; HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI, D.O.O.; SLOVENIJA

HE Blanca / Akumulacioni bazen; NOVOGRADNJA

2007-2011

     

JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. MOSTAR; BOSNA I HERCEGOVINA

Revitalizacija agregata, nadvišenje brane i MHE na optočnom tunelu HE Jajce 2; REKONSTRUKCIJA

2010

     

HE Rama; 2 x 90 MVA; REVITALIZACIJA I DOINSTALACIJA, REKONSTRUKCIJA

2006-2008

     

TRIANGLE GENERAL CONTRACTORS INC.; SAD

HE Lumbardh (Kosovo); 2 x 4,2 MVA; REVITALIZACIJA I DOINSTALACIJA

2004-2009

     

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE A.D.NIKŠIĆ OC DIREKCIJA; CRNA GORA

HE Peručica / Ugradnja 8. agregata; 66 MVA; REKONSTRUKCIJA

2006-2009

     

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE D.O.O.; INFRA IZVAJANJE INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI D.O.O.; SLOVENIJA

HE Boštanj; 3 x 14,5 MVA; NOVOGRADNJA

2002-2007

     

HE Boštanj, akumulacioni bazen; NOVOGRADNJA

2004-2007

     

HYDRO POWER CONSULTING BUDAPEST; MADŽARSKA

HE Nick, 1,5 MW; 1,5 MW; NOVOGRADNJA

2005

     

KMETIJSKA ZADRUGA AGRARIA, KOPER; SLOVENIJA

Akumulacija Piševec, navodnjavanje; NOVOGRADNJA

1999-2001

 

Termoenergetika

Klijent, država

Objekt - glavni podaci

Godina

     

ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.; SLOVENIJA

PPJ TOL, PLINSKO PARNA JEDINICA TOPLANA LJUBLJANA / Upravljanje naftom - dnevni rezervoari sa crpnom stanicom II; NOVOGRADNJA, UKLANJANJE, REKONSTRUKCIJA

2022

     

TEB d.o.o.; SLOVENIJA

Izgradnja plinskih blokova 2x40-70 MW u TE Brestanica, 1. Faza/(Zamjena plinskih blokova PB 1-3 3x23 MW u TE Brestanica) / Faza 1B

2020-2021

     

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.; SLOVENIJA

PPJ TOL, PLINSKO PARNA JEDINICA TOPLANA LJUBLJANA; NOVOGRADNJA, UKLANJANJE, REKONSTRUKCIJA

2018-2020

     

PPJ TOL, PLINSKO PARNA JEDINICA TOPLANA LJUBLJANA / Obnova trase plinovoda između crpilišta I i crpilišta II; RADOVI ODRŽAVANJA U JAVNU KORIST

2020

     

PPJ TOL, PLINSKO PARNA JEDINICA TOPLANA LJUBLJANA / Izmještanje toplovoda; NOVOGRADNJA

2019

     

TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O.; SLOVENIJA

Izgradnja plinskih blokova 2x40-70 MW u TE Brestanica, 1. Faza (Zamjena plinskih blokova PB 1-3 3x23 MW u TE Brestanica); NOVOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA

2011-2018

     

Obnova rezervoara za ekstra lako lož ulje (KOEL) i autoputna pretakališta; ODRŽAVANJE/OBNOVA

2015-2017

     

Crpilište požarne vode; NOVOGRADNJA

2012-2013

     

TE Brestanica, 2 x 114 MWel plinske turbine; 2 x 114 MW; NOVOGRADNJA

1996-2001

     

DOMPLAN, DRUŽBA ZA INŽENIRING, NEPREMIČNINE, URBANIZEM IN ENERGETIKO, D.D.; SLOVENIJA

Domplan kotlovnica S2 Šorlijevo naselje; RADOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA

2016-2017

     

OBČINA ZAGORJE OB SAVI; SLOVENIJA

Kotlovnica Zagorje, obnova / Širenje sistema daljinskog grijanja; NOVOGRADNJA

2011-2013

     

RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" D.D.; BOSNA I HERCEGOVINA

Termoelektrana Banovići; NOVOGRADNJA

2009-2012

     

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO; BOSNA I HERCEGOVINA

TE Kakanj, blok 8; NOVOGRADNJA

2010-2011

     

EFT (HOLDINGS) APS; DANSKA

Kogeneracijsko postrojenje Doboj, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina; NOVOGRADNJA

2009

     

KOMUNALA ZAGORJE, D.O.O.; SLOVENIJA

Kotlovnica Zagorje/ Sistem daljinskog grijanja Zagorje; NOVOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, UKLANJANJE OBJEKTA

2008-2009

     

TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ D.O.O.; SLOVENIJA

TE Šoštanj, modernizacija blokova 4 i 5 uz prigradnju plinskih turbina; NOVOGRADNJA

2008

     

Blok 5 u TE Šoštanj, odsumporavanje dimnih plinova; NOVOGRADNJA

1998-2001

     

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, D.O.O.; SLOVENIJA

Daljinsko hlađenje u Gradskoj općini Velenje; NOVOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA

2008

     

TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA D.O.O.; SLOVENIJA

TE-TOL, nova plinsko-parna elektrana; NOVOGRADNJA

2008

     

Vršna plinska turbina u procesu kogeneracije; NOVOGRADNJA

2003-2005

     

KOSOVO TRUST AGENCY; KOSOVO

Grijanje grada Prištine

2005

     

PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA, D.D., LJUBLJANA; SLOVENIJA

Snabdijevanje grada Ljubljane toplotnom energijom

2002

     

TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE D.O.O.; SLOVENIJA

TE Trbovlje 200 MWel, gorivo – domaći ugalj; 200 MW; NOVOGRADNJA

1996-1997

     

NAFTA LENDAVA, D.O.O.; SLOVENIJA

Termoelektrana Lendava; NOVOGRADNJA

1997

 

Nuklearni i radijacijski objekti

Klijent, država

Objekt - glavni podaci

Godina

     

NEK d.o.o.; SLOVENIJA

Ugradnja lifta u prostoriju za skladištenje radioaktivnog tereta (RWSB), mod. 1283-HE-M

2021

     

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO D.O.O.; SLOVENIJA

Rekonstrukcija objekta BB1 i izgradnja novih kablovskih vodova (mod. 1027-NA-L) / Rekonstrukcija objekta BB1; NADOGRADNJA, NOVOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA

2017-2021

     

NE Krško / Suho skladište potrošenog goriva; NOVOGRADNJA

2017-2021

     

Nuklearna elektrana Krško; NOVOGRADNJA

2019-2021

     

Rekonstrukcija OPC (mod. 1056-NA-L)

2020-2021

     

NE Krško / Suho skladište potrošenog goriva; NOVOGRADNJA

2017-2021

     

Poboljšnaje i poenostavljanje otočnog napajanja LR NEK iz Termoeletrane Brestanica (mod. 1240-SY-L

2020

     

Mod. 1095-XR-L: Izgradnja temelja sa uljnom jamom za transformator T3 / Osnova zamjenskog transformatora T3; NOVOGRADNJA

2018-2019

     

Rekonstrukcija OPC (mod. 1056-NA-L) / Kineta između OPC objekta i upravne zgrade; NOVOGRADNJA

2019

     

Zamjena T3 60 MVA 110/2x6,3 transformatora i podsistema (mod. 1095-XR-L)

2019

     

Kablovska veza između pomoćne zgrade (AB-MHE30) i bunkerske zgrade (BB1); NOVOGRADNJA

2015-2018

     

Nadogradnja sigurnosti NEK - Projekt BB2 / zgrada BB2; NOVOGRADNJA

2017-2018

     

Nadogradnja sigurnosti NEK - Projekt BB2 / građevinska jama; NOVOGRADNJA

2018

     

Nadgradnja sistema za komuniciranje u NEK (mod. 1053-PC-L)

2018

     

ECRTCS HVAC i habilitatetni sistemi; Mod. 1058-VA-L

2018

     

Tenička zaštita za ECR i TPC (mod. 1069-TZ-L)

2018

     

Zamjena senzorskog sistema vanjske ograde NEK, mod. 1131-TZ-L

2016

     

Prjenos pune energije od 1000 kVA agregata do sabirnice LD 11, mod. 1148-EE-L

2016

     

Modernizacija sistema za čiščenje cjevi kondenzatora (mod. 723-CW-L)

2016

     

Tehnička zaštita deponije RD remontnih ustava, mod. 1092-TZ-L

2016

     

ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE, LJUBLJANA; SLOVENIJA

Odlagalište NSRAO Vrbina, Krško / Infrastrukturni objekti; NOVOGRADNJA

2015-2021

     

Odlagalište NSRAO Vrbina, Krško / Objekti odlagališta; NOVOGRADNJA

2006-2021

     

Odlagalište nisko i srednje radioaktivnog otpada (NSRAO) Vrbina, funkcionalno-tehnički, ekonomski i prostorni apsekt procjene potencijalnih lokacija ; NOVOGRADNJA

2004-2007

     

GEN ENERGIJA D.O.O.; SLOVENIJA

Nuklearna elektrana Krško 2

2019

     

ARAO, LJUBLJANA; SLOVENIJA

Odl. radioaktivnog otpada - ING i VRAO

2019

     

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, D.O.O.; SLOVENIJA

Prostorija za manipuliranje sa opremom i pošiljkama radioaktivnih tereta (WMB); NOVOGRADNJA, UKLANJANJE OBJEKTA

2013-2018

     

NE Krško - Konzervatorske mjere za zaštitu od poplava u NEK

2013-2015

     

Nuklearna elektrana Krško / Zamjena DC otklopnika, modifikacija br. 666-DC-L, rev. 0

2013-2014

     

Nuklearna elektrana Krško / Povećanje nasipa za zaštitu pred maksimalnom poplavom - nasip uz Savu; REKONSTRUKCIJA

2010-2012

     

Nuklearna elektrana Krško / Povećanje nasipa za zaštitu pred maksimalnom poplavom - nasip uz Potočnicu; REKONSTRUKCIJA

2010-2012

     

Nuklearna elektrana Krško / Nadogradnja sigurnosnog napajanja; NOVOGRADNJA

2009-2012

     

Nuklearna elektrana, DTS-1 do DTS-6

2011

     

NE Krško, remontno napajanje AB, FHB i IB zgrade / Transformatorska stanica TP-7 6,3/0,4kV; 1000 kVA

2009-2011

     

Hala za sastavljanje statora generatora; NOVOGRADNJA

2009-2010

     

NE Krško, zamjena relejne zaštite bloka generatora

2007-2010

     

NE Krško - 110 kV rasklopno postrojenje / Izmještanje polja vlastite potrošnje 110 kV i zamjena UV releja MOD. št. 614-SY-L

2008-2009

     

Nuklearna elektrana Krško, proširenje sistema rashladnih tornjeva; REKONSTRUKCIJA, NOVOGRADNJA

2006-2008

     

NE Krško, napajanje SW grablji i napajane grijanja SW cjevovoda

2008

     

NE Krško, ugradnja novog invertora i baterije za napajanje procesnih kontrolnih sistema

2008

     

NE Krško, zamjena tečnosnih radioloških monitora

2008

     

NE Krško, zamjena uparivača i povećanje snage elektrane

1999

     

RUDNIK ŽIROVSKI VRH, JAVNO PODJETJE ZA ZAPIRANJE RUDNIKA URANA, D.O.O.; SLOVENIJA

Odlagalište rudarske jalovine Jazbec

1999-2012

     

Odlagalište hidrometalurške jalovine Boršt; NOVOGRADNJA

1999-2010

     

Sanacija rudnika uranija Žirovski vrh

1997-2005

     

HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI, D.O.O.; NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, D.O.O.; SLOVENIJA

Alternativni ponor toplote (UHS) za NEK; NOVOGRADNJA

2011

     

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO; SLOVENIJA

Osiguravanje potrebnih kapaciteta hlađenja nuklearne elektrane Krško nakon izgradnje HE Brežice i HE Mokrice

2006

     

FRAMATOME ANP GMBH, OFFENBACH AM MAIN; NJEMAČKA

NE Krško, rekonstrukcija bazena za istrošeno gorivo

2001

     

PKE ELECTRONICS A.G., DUNAJ; AUSTRIJA

NE Krško, modernizacija tehničkih sistema zaštite

2000-2001

     

PARSONS POWER GROUP INC., READING; SAD

NE Krško, uređaji za dekontaminaciju i višenamjenska zgrada za uparivače (MPB)

1998-2000

 

Sunčeve i vjetarne elektrane

Klijent, država

Objekt - glavni podaci

Godina

     

ELES, d.o.o.; SLOVENIJA

TS Maribor 400/110 kV / Nova kontrolna zgrada rasklopnog postrojenja, obnova sekundarnih sistema i sopstvene potrošnje/Solarna elektrana; NOVOGRADNJA

2021

     

HESS, d.o.o.; SLOVENIJA

Fotonaponska elektrana na deponiji D3 sedimenta HE Brežice sa kablovskim vodovima; NOVOGRADNJA

2021

     

HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI, D.O.O.; SLOVENIJA

HE Mokrice / Solarne elektrane na deponijama sedimenata; NOVOGRADNJA

2020

     

UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA; SLOVENIJA

Ekonomski fakultet u Ljubljani, solarna elektrana

2012

     

ELEKTRO MARIBOR D.D.; SLOVENIJA

Solarna elektrana Pobrežje; NOVOGRADNJA

2011

 

Transformatorske stanice i rasklopna postrojenja

Klijent, država

Objekt - glavni podaci

Godina

     

ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.; SLOVENIJA

TS 110/10(20) kV Center sa priključenjem; REKONSTRUKCIJA

2020-2023

     

TS 110/20 kV Potniški center; NOVOGRADNJA

2008-2022

     

TS Dobruška vas 110/20 kV sa 110 kV priključnim dalekovodom; NOVOGRADNJA, UKLANJANJE OBJEKTA

2009-2021

     

TS 110/20 kV Kamnik / Radovi investicijskog održavanja; RADOVI ODRŽAVANJA U JAVNU KORIST

2019-2021

     

20 kV kablovodni odcjepi za TS Škofljica - Ig

2018-2020

     

TS Litostroj 110/20 kV / Dogradnja J02 i J37 polja; REKONSTRUKCIJA

2019-2020

     

TS Zgornje Škrilje

2018

     

TS Mengeš 110/20 kV; NOVOGRADNJA

2009-2015

     

TS Bežigrad 110/10/20 kV; REKONSTRUKCIJA

2008-2012

     

TS Litostroj 110/20 kV; NOVOGRADNJA

2005-2010

     

TS Gotna vas 110/20 kV; REKONSTRUKCIJA

2006-2010

     

TS Vič 110/10 (20) kV; DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA

2004-2009

     

TS Vrhnika 110/20 kV; NOVOGRADNJA

2005-2008

     

TS Polje 110/10/20 kV; REKONSTRUKCIJA

2003-2008

     

TS Litija 35(110)/20 kV; NOVOGRADNJA

2004-2007

     

TS Radeče 110/20 kV; NOVOGRADNJA

2003-2007

     

TS Grosuplje 110/20 kV; REKONSTRUKCIJA

2002-2006

     

TS Ribnica 110/20 kV; NOVOGRADNJA

2002-2006

     

ELEKTRO LJUBLJANA d.d.; SLOVENIJA

TS 110/10(20) kV Center sa priključenjem; REKONSTRUKCIJA

2021-2023

     

ELES, D.O.O.; SLOVENIJA

TS Cirkovce 400/110 - 220/110 kV s raspletom dalekovoda; NOVOGRADNJA, UKLANJANJE OBJEKTA

2013-2022

     

TS 400/220/110 kV Beričevo / Sincro.Grid - Ugradnja kompenzacijskih uređaja u TS Beričevo; NOVOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA

2020-2022

     

TS Maribor 400/110 kV / Nova kontrolna zgrada rasklopnog postrojenja, obnova sekundarnih sistema i sopstvene potrošnje; NOVOGRADNJA, UKLANJANJE, REKONSTRUKCIJA

2020-2022

     

TS 400/220/110 kV Beričevo / Izgradnja transformacije 400/110 kV; NOVOGRADNJA, UKLANJANJE, REKONSTRUKCIJA

2019-2021

     

TS Maribor 400/110 kV / Nova kontrolna zgrada rasklopnog postrojenja, obnova sekundarnih sistema i sopstvene potrošnje; NOVOGRADNJA, UKLANJANJE, REKONSTRUKCIJA

2020-2021

     

TS 400/220/110 kV Beričevo / Izgradnja transformacije 400/110 kV; NOVOGRADNJA, UKLANJANJE, REKONSTRUKCIJA

2019-2021

     

2x110 kV priključni vod za TS Vojnik 110/20 kV; NOVOGRADNJA, UKLANJANJE

2019-2021

     

TS 400/110-220/110/35/10 kV Divača / Dogradnja 200/110 kV transformacije i rekonstrukcija 400, 220 i 110 kV rasklopnog postrojenja i ugradnja regulacijskog kopenzacijskog uređajae; NOVOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, UKLANJANJE OBJEKTA

2015-2020

     

TS Beričevo 400/220/110 kV / Izgradnja transformacije 110/20 kV za potrebe vlastite potrošnje; NOVOGRADNJA

2011-2020

     

2x110 kV priključni vod za TS Vojnik 110/20 kV; NOVOGRADNJA, UKLANJANJE

2019-2020

     

TS 400/110-220/110/35/10 kV Divača / Sincro.Grid - Instalacija kompenzacijskih uređaja u TS Divača; NOVOGRADNJA

2018-2020

     

TS 400/110-220/110/35/10 kV Divača / Sincro.Grid - Instalacija kompenzacijskih uređaja u TS Divača; NOVOGRADNJA

2018-2020

     

TS Pekre 110/20 kV / 110 kV GIS rasklopno postrojenje sa raspletom dalekovoda i skladišno-servisni objekt; NOVOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA

2010-2019

     

RS 110 kV Hudo / Obnova kontrolne zgrade i skladiščnog prostora; REKONSTRUKCIJA, RADOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA

2014-2018

     

TS Podlog 400/220/110 kV / Izgradnja transformacije 400/100 kV; NOVOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ODRŽAVANJE/OBNOVA

2016-2018

     

TS 400/110-220/110/35/10 kV Divača / Sanacija štete na T411; RADOVI ODRŽAVANJA U JAVNU KORIST

2016-2018

     

TS 110/20/10 kV Selce / Uređenje sopstvene potrošnje; RADOVI ODRŽAVANJA U JAVNU KORIST

2018

     

2x 110 kV priključni vod za HE Brežice; NOVOGRADNJA

2016-2017

     

TS Podlog 400/220/110 kV / Obnova sekundarnih sistema i izgradnja novih relejnih kućica u 220 i 110 kV rasklopnom postrojenju; NOVOGRADNJA

2012-2016

     

RS 110 kV Hudo / Rekonstrukcija rasklopnog postrojenja; REKONSTRUKCIJA

2013-2015

     

TS Okroglo 400/110 kV; REKONSTRUKCIJA

2011-2015

     

TS Beričevo 400/220/110 kV / Nova relejna kuća; ZAMJENSKA IZGRADNJA

2012-2014

     

TS Krško 400/110 kV / Dogradnja rasklopnog postrojenja; NOVOGRADNJA

2008-2014

     

TS Kleče 220/110 kV / Dogradnja 110 kV polja Litostroj I. i II.; NOVOGRADNJA

2010-2013

     

TS 400/110 kV Maribor / Obnova vlastite potrošnje; REKONSTRUKCIJA

2010-2013

     

TS Beričevo 400/220/110 kV; REKONSTRUKCIJA

2009-2013

     

TS Gorica 110/20 kV; REKONSTRUKCIJA

2008-2013

     

TS Beričevo 400/220/110 kV / Dogradnja DV polja 400 kV Krško I i Krško II; NOVOGRADNJA

2008-2013

     

TS Maribor 400/110 kV / Obnova TR polja, ugradnja zaštite sabirnica 400 kV - sekundarna oprema; REKONSTRUKCIJA

2009-2012

     

TS 400/110-220/110/35/10 kV Divača / Ugradnja prečnog transformatora u 400 kV rasklopnom postrojenju; NOVOGRADNJA

2009-2011

     

TS Kleče 220/110 kV; REKONSTRUKCIJA

2008-2011

     

TS Pekre 110/20(35) kV; RADOVI ODRŽAVANJA U JAVNU KORIST

2008-2010

     

TS Podlog 400/220/110 kV; REKONSTRUKCIJA

2008-2010

     

TS Maribor 400/110 kV; REKONSTRUKCIJA

2008

     

Centar za neprekidno poslovanje i oporavak resursa Beričevo; REKONSTRUKCIJA

2008

     

TS Laško 110/35 kV / Rekonstrukcija; REKONSTRUKCIJA

2008

     

TS Podlog 400/220/110 kV; REKONSTRUKCIJA

2007-2008

     

TS Kopar 110/35/20/10 kV (GIS); REKONSTRUKCIJA

2005-2007

     

TS Okroglo 400/110 kV; DOGRADNJA

2005-2007

     

TS Divača 400/110 kV, dogradnja transformatora; REKONSTRUKCIJA

2004

     

TS Krško 400/110 kV; NOVOGRADNJA

2000-2003

     

ELES, d.o.o.; SLOVENIJA

TS 400/110-220/110/35/10 kV Divača / Dogradnja 200/110 kV transformacije i rekonstrukcija 400, 220 i 110 kV rasklopnog postrojenja i ugradnja regulacijskog kopenzacijskog uređaja (VDJK); RADOVI ODRŽAVANJA U JAVNU KORIST

2021-2022

     

TS 400/220/110 kV Beričevo / Sincro.Grid - Ugradnja kompenzacijskih uređaja u TS Beričevo (VDJK); RADOVI ODRŽAVANJA U JAVNU KORIST

2022

     

TS 400/220/110 kV Beričevo / Izgradnja transformacije 400/110 kV (VDJK); RADOVI ODRŽAVANJA U JAVNU KORIST

2020

     

ELEKTRO GORENJSKA, d.d; SLOVENIJA

TS 110/20 kV Škofja Loka; NOVOGRADNJA, UKLANJANJE

2021

     

NGEN d.o.o.; SLOVENIJA

Baterijski spremnik električne energije u dijelu tvornice IMPOL, Šibenik; NOVOGRADNJA

2021

     

Baterijski spremnik električne energije u dijelu tvornice IMPOL, Šibenik; NOVOGRADNJA

2021

     

Spremnik električne energije Kidričevo 2; NOVOGRADNJA

2021

     

NGEN, ENERGETSKE REŠITVE D.O.O.; SLOVENIJA

Baterijski spremnik električne energije u Talum Kidričevo; NOVOGRADNJA, ODRŽAVANJE

2019-2020

     

Spremnik električne energije u RTS Jeklarna 2; NOVOGRADNJA

2018-2019

     

SODO SISTEMSKI OPERATER DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, D.O.O.; SLOVENIJA

TS 110/35/20 kV Kobarid; NOVOGRADNJA

2016-2020

     

TS Ločna 110/20 kV sa 110 kV priključnim dalekovodom; NOVOGRADNJA

2015-2017

     

TS 110/20 kV Potniški center / 110 kV GIS; NOVOGRADNJA

2017

     

SODO SISTEMSKI OPERATER DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, D.O.O.; ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.; SLOVENIJA

Dalekovod TS PCL - TS Toplarna 110 kV; RADOVI ODRŽAVANJA U JAVNU KORIST

2016-2019

     

ELEKTRO PRIMORSKA D.D.; ELES, D.O.O.; SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA D.O.O.; SLOVENIJA

Rasklopno postrojenje 110 kV TS Plave; NOVOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, UKLANJANJE OBJEKTA

2015-2018

     

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, D.O.O.; ELES, D.O.O.; SLOVENIJA

TS Krško 400/110 kV - rekonstrukcija; REKONSTRUKCIJA

2008-2015

     

ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.; IMOS-G, D.O.O.; SLOVENIJA

TS Vrtača 110/20 kV / rasklopni dio; NOVOGRADNJA

2008-2011

     

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR, D.O.O.; SLOVENIJA

HE Dravograd, 110 kV rasklopno postrojenje; REKONSTRUKCIJA

2008-2011

     

AKCIONARSKO DRUŠTVO PRENOS; CRNA GORA

TS 400/220/110 kV Pljevlja 2 / Zamjena VN opreme u DV polju 110 kV Židovići

2010-2011

     

RP 400 kV i TS 110/35 kV Ribarevine / Zamjena VN opreme u 400 kV i 110 kV rasklopištu

2010-2011

     

TS 220/110/35 kV Podgorica 1 / Zamjena prekidača u DV polju 220 kV - B4 Pljevlja 2

2009-2011

     

TS 400/110 kV Podgorica 2 / Zamjena VN opreme u 400 kV rasklopištu; RADOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA

2009-2011

     

TS 110/35 kV Bar / Zamjena VN opreme u 110 kV rasklopnom postrojenju

2009-2011

     

ELEKTRO CELJE, D.D.; SLOVENIJA

DTS 20/0,4 kV i SN kablovski vod / Zanatska zona MDB jug Krško; NOVOGRADNJA

2009-2010

     

TS Brežice 110/20 kV; REKONSTRUKCIJA

2003-2005

     

ELEKTRO CELJE, D.D.; ELES, D.O.O.; TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O.; SLOVENIJA

TS 110/20 kV Brestanica, rekonstrukcija rasklopnih postrojenja 110 kV i 20 kV s raspletom dalekovoda; REKONSTRUKCIJA

2006-2010

     

ELEKTRO MARIBOR D.D.; SLOVENIJA

TS Ptuj-Breg 110/20 kV; NOVOGRADNJA

2005-2010

     

TS Koroška vrata 110/10(20) kV; NOVOGRADNJA

2005-2008

     

TS Melje 110/10(20) kV (vanjski GIS); NOVOGRADNJA

2001-2006

     

TS Ruše 110/20 kV; REKONSTRUKCIJA

2003-2006

     

TS Mačkovci 110/20, 35/20 kV; NOVOGRADNJA

2005

     

ELES, D.O.O.; ELEKTRO CELJE, D.D.; SLOVENIJA

TS Dravograd 110/20 kV; NOVOGRADNJA

2005-2009

     

ELEKTRO PRIMORSKA D.D.; SLOVENIJA

TS Plave 110/20 kV; REKONSTRUKCIJA

2005-2008

     

TS Lucija 110/20 kV; REKONSTRUKCIJA

2005-2007

     

ELEKTRO GORENJSKA D.D.; ELES, D.O.O.; SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA, D.O.O.; SLOVENIJA

TS Moste / 110/20/6,3 kV; REKONSTRUKCIJA, NOVOGRADNJA

2007-2008

     

ELEKTRO GORENJSKA D.D.; SLOVENIJA

TS Medvode 110/20 kV (GIS) ; NOVOGRADNJA

2000-2003

 

Dalekovodi i kablovodi

Klijent, država

Objekt - glavni podaci

Godina

     

ELES, D.O.O.; SLOVENIJA

DV 2 x 110 kV Divača - Pivka - Ilirska Bistrica; RADOVI ODRŽAVANJA U JAVNU KORIST

2012-2023

     

Dalekovod 2 x 400 kV Cirkovce - Pince; NOVOGRADNJA

2016-2022

     

Dalekovod 2x 110 kV Priključni vod za HE Mokrice; NOVOGRADNJA

2019-2021

     

Dalekovod110 kV Grosuplje - Ribnica i dalekovod 110 kV Ribnica - Kočevje; RADOVI ODRŽAVANJA U JAVNU KORIST

2018-2020

     

SINCRO.GRID: DTR (SUMO)

2017-2019

     

DV 2 x 110 kV Maribor - Cirkovce; RADOVI ODRŽAVANJA U JAVNU KORIST

2012-2018

     

Dalekovod 110 kV Trbovlje - Brestanica, zamjena faznog provodnika OPPC-om; RADOVI ODRŽAVANJA U JAVNU KORIST

2011-2018

     

Dalekovod 110 kV Beričevo - Trbovlje I; RADOVI ODRŽAVANJA U JAVNU KORIST

2017-2018

     

DV 2 x 110 kV Dravograd - Ravne; RADOVI ODRŽAVANJA U JAVNU KORIST

2011-2017

     

Dalekovod 110 kV Gorica - Ajdovščina; RADOVI ODRŽAVANJA U JAVNU KORIST

2012-2017

     

2x110 kV priključni vod za TS Podvelka 110/20 kV; NOVOGRADNJA

2012-2016

     

Dalekovod 110 kV Gorica - Ajdovščina / Sanacija dalekovoda; RADOVI ODRŽAVANJA U JAVNU KORIST

2015

     

Dalekovod 220 kV Kleče - Divača / Sanacija dalekovoda; RADOVI ODRŽAVANJA U JAVNU KORIST

2014

     

Dalekovod 2 x 110 kV Beričevo - Divača / Sanacija dalekovoda; RADOVI ODRŽAVANJA U JAVNU KORIST

2014

     

Dalekovod 400 kV Beričevo - Podlog / Sanacija dalekovoda; RADOVI ODRŽAVANJA U JAVNU KORIST

2014

     

Dalekovod 110 kV Cerkno - Idrija / Sanacija delekovoda; RADOVI ODRŽAVANJA U JAVNU KORIST

2014

     

Dalekovod 2 x 110 kV Črnuče - Kleče, Petljasto povezivanje RTS Črnuče u dalekovodni sistem TE TOL-Kleče i montaža OPGW na dalekovod TE TOL-Črnuše 2x110 kV; RADOVI ODRŽAVANJA U JAVNU KORIST

2014

     

Dalekovod 2x110 kV Slovenj Gradec - Velenje / Sanacija dalekovoda; RADOVI ODRŽAVANJA U JAVNU KORIST

2014

     

Dalekovod 2 x 110 kV Gorica - Divača, dionica Vrtojba - Sežana na području naselja Renče; REKONSTRUKCIJA

2011-2014

     

Dalekovod 2 x 110 kV Beričevo - Trbovlje; NOVOGRADNJA

2005-2014

     

Dalekovod 2 x 400 kV Beričevo - Krško; NOVOGRADNJA

1998-2014

     

Dalekovod 2 x 400 kV Cirkovce - Pince s raspletom dalekovoda prije TS Cirkovce i TS 400/220/110 kV Cirkovce; NOVOGRADNJA

2008-2013

     

Dalekovod 2 x 110 kV priključni vod za HE Krško; NOVOGRADNJA

2010-2012

     

Dalekovod 2 x 110 kV Doblar - Gorica; REKONSTRUKCIJA

2005-2012

     

Dalekovod 110 kV Maribor - Cirkovce I; RADOVI ODRŽAVANJA U JAVNU KORIST

2010-2011

     

Prelazak dalekovoda 220 kV Šoštanj - Podlog na 2 x 400 kV Šoštanj - Podlog; REKONSTRUKCIJA

2008-2011

     

Dalekovod 400 kV Divača - Redipuglia (Italija); RADOVI ODRŽAVANJA U JAVNU KORIST

2009-2010

     

Primorska petlja - DV 2 x 110 KV Gorica - Divača; NOVOGRADNJA

2009

     

Rekonstrukcija dalekovoda 2x400 kV Šoštanj-Podlog; REKONSTRUKCIJA

2008-2009

     

Dalekovod 2 x 110 kV, priključni vod za HE Blanca; NOVOGRADNJA

2008-2009

     

Kablovski vod Melje–Koroška vrata 110 kV (u koritu rijeke Drave); NOVOGRADNJA

2002-2008

     

Ugradnja optičkih kablova (OPGW) u VN dalekovode; NOVOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA

1994-2008

     

Dalekovod/kablovski vod Toplana – Polje – Beričevo 2 x 110 kV; NOVOGRADNJA

2005-2007

     

Dalekovod Okroglo–Italija (granica) 2 x 400 kV; NOVOGRADNJA

2006

     

Dalekovod Divača–Gorica 2 x 110 kV; NOVOGRADNJA

2000-2006

     

ELES, d.o.o.; SLOVENIJA

Dalekovod 110 kV Koper - Buje / Obnova dalekovoda

2022-2023

     

Dalekovod 110 kV Ilirska Bistrica - Matulji / Obnova dalekovoda

2022-2023

     

DV 110 kV Maribor - Cirkovce 2 / Priključci ispred TS Cirkovce; RADOVI ODRŽAVANJA U JAVNU KORIST

2020-2021

     

Dalekovod 110 kV Hudo - Kočevje

2021

     

ELEKTRO LJUBLJANA d.d.; SODO d.o.o.; SLOVENIJA

110 kV kablovodna veza između RTS PCL i RTS Toplarna (RTS TE-TOL) i između RTS Center i RTS Toplarna (RTS TE-TOL) - Odsjek TE-TOL - PCL; NOVOGRADNJA

2022

     

ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.; SLOVENIJA

110 kv veza između RTS PCL i RTS Center; NOVOGRADNJA

2016-2022

     

Dalekovod 2 x 110 kV TS Grosuplje - TS Trebnje / odsjek Ivančna Gorica - Trebnje; NOVOGRADNJA

2016-2020

     

2 x 20 kV kablovod RTS Vrhnika - EVP Borovnica i 2 x 20 kV kablovod Verd - Borovnica

2019

     

Dalekovod 20 kV Logatec - Žiri; RADOVI ODRŽAVANJA U JAVNU KORIST

2016-2018

     

Dalekovod 2 x 110 kV Bršljin - Gotna vas; NOVOGRADNJA

2008-2017

     

TS Šiška - TS Litostroj, kablovski vod / 110 kV kablovska veza; NOVOGRADNJA

2008-2011

     

Dalekovod 2 x 110 kV Kleče - Litostroj; REKONSTRUKCIJA, NOVOGRADNJA

2006-2009

     

Dalekovod 110 kV za uključenje TS Vrhnika u dalekovod Kleče-Logatec 2 x 110 kV; NOVOGRADNJA

2005-2008

     

Dalekovod TE Trbovlje–Potoška vas 110 kV; NOVOGRADNJA

2003-2005

     

ELEKTRO LJUBLJANA d.d.; SLOVENIJA

Dalekovod 2 x 110 kV TS Kočevje – TS Črnomelj; NOVOGRADNJA

2022

     

ELEKTRO MARIBOR d.d.; SLOVENIJA

Dalekovod 2 x 110 kV Murska Sobota - Lendava; NOVOGRADNJA

2021

     

ELEKTRO MARIBOR D.D.; SLOVENIJA

Dalekovod 2 x 110 kV Murska Sobota - Mačkovci; NOVOGRADNJA

2008-2014

     

Kablovski vod 110 kV Pekre - Koroška vrata - Melje / Dionica TS Koroška vrata - TS Pekre; NOVOGRADNJA

2002-2012

     

Dalekovod 2 x 110 kV Ptuj-Breg / za uključenje TS 110/20 kV Ptuj-Breg; NOVOGRADNJA

2006-2009

     

ELEKTRO GORENJSKA D.D.; SLOVENIJA

Dalekovod 110 + 20 kV TS Železniki - TS Bohinj; NOVOGRADNJA

2003-2010

     

ELEKTRO CELJE, D.D.; SLOVENIJA

Dalekovod 110 kV Sevnica - Brestanica i DV 110 kV Brestanica - Krško; RADOVI ODRŽAVANJA U JAVNU KORIST

2008-2009

     

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR, D.O.O.; SLOVENIJA

Dalekovod 2 x 400 kV za uključenje RHE Kozjak u dalekovod Maribor–Kainachtal 2 x 400 kV; NOVOGRADNJA

2005-2008

     

ELEKTRO PRIMORSKA D.D.; ELES, D.O.O.; SLOVENIJA

Kablovske veze sa 110 kV kablom između TS Kopar i TS Izola; NOVOGRADNJA

2008

     

ELEKTROGOSPODARSKA PODJETJA; SLOVENIJA

Premještanje NN, SN i VN vodova u okviru izgradnje cestovne, željezničke i plinovodne mreže

1951-2008

     

Uključenja energetskih objekata (HE, TE, DTS) u dalekovodnu mrežu

1951-2008

     

Oblikovanje i prostorno postavljanje dalekovoda u slovenskom prostoru

2004

     

Dalekovodi 400 kV, 220 kV, 110 kV; NOVOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA

1951-1999

 

Centri upravljanja

Klijent, država

Objekt - glavni podaci

Godina

     

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.; SLOVENIJA

Sistem nadzora i upravljanja prometom na autoputu Brezovica- Divača i sjeverna, istočna i južna obilaznica Ljubljane i autoput zadobrova - Lukovica; NOVOGRADNJA

2017

     

ELES, D.O.O.; SLOVENIJA

Novi Republički centar za upravljanje elektroenergetskih sistema Slovenije

2012-2013

     

Centar upravljanja Nova Gorica

1995-2001

     

Zamjenski centar upravljanja

1995-2001

     

Republički centar upravljanja

1995-2001

     

ELEKTRO MARIBOR D.D.; SLOVENIJA

Distribucijski center upravljanja Elektro Maribor / Modernizacija; REKONSTRUKCIJA

2008

     

Distributivni centar upravljanja

1998-2002

     

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE D.O.O.; SLOVENIJA

Centar upravljanja HSE

2003-2006

     

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR, D.O.O.; SLOVENIJA

Centar upravljanja lancem HE na Dravi

1994-2006

     

ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.; SLOVENIJA

Distributivni centar upravljanja

2002-2006

 

Energetski sistemi u industriji, infrastrukturi i javnim objektima

Klijent, država

Objekt - glavni podaci

Godina

     

ELES, d.o.o.; SLOVENIJA

GreenSwitch (pametne mreže) / Uklanjanje viška toplote iz VN transformatora

2023

     

Punjači za električne automobile / Izgradnja napredne infrastrukture kako bi se osigurala fleksibilnost električnih vozila

2022

     

ELES, D.O.O.; SLOVENIJA

Punjači za električne automobile; NOVOGRADNJA

2018-2019

     

NATRON HAYAT D.O.O.; BOSNA I HERCEGOVINA

Iskorištenje otpadne toplote vijčanih kompresora; NOVOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA

2019

     

Energana u Natron Hayat - rekonstrukcija sistema za iskorištenje toplote odmuljenja kotlova UKO-4, LUKO-4 i BB2; REKONSTRUKCIJA

2018

     

LUKA KOPER, D.D.; SLOVENIJA

Privezna točka za tankere; NOVOGRADNJA

2015

     

ISTRABENZ PLINI, PLINI IN PLINSKE TEHNOLOGIJE, D.O.O.; SLOVENIJA

Kotlovnica sa plinskim motorom u objektu Sportske dovarne Litija

2014

     

DONIT TESNIT, D.O.O.; SLOVENIJA

Energetika Donit Tesnit; ODRŽAVANJE/OBNOVA

2012-2013

     

TELEKOM SLOVENIJE D.D.; SLOVENIJA

Telekom, elektroenergetski i klimatizacioni sistem u četvrtastom kompleksu Cigaletova 10, 15 i 17; REKONSTRUKCIJA

2008-2012

     

VIPAP VIDEM KRŠKO PROIZVODNJA PAPIRJA IN CELULOZE D.D.; SLOVENIJA

Prerada kotla K6 na ekstra lagano loživo ulje; NOVOGRADNJA

2008-2009

     

AKRAPOVIČ D.D.; SLOVENIJA

Plinska stanica; NOVOGRADNJA

2008-2009

     

KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO; SLOVENIJA

45 Sektor za proizvodnju aktivnih supstanci 45.9 Distributivna transformatorska stanica DTS 2; ODRŽAVANJE/OBNOVA

2008-2009

     

Peleti VII, VIII i Pogon za proizvodnju kapsul a 21.7 Trakt H - energetika - DTS 7; NOVOGRADNJA

2008-2009

     

Zeleni lijekovi Distributivna transformatorska stanica DTS Zeleni lijekovi; NOVOGRADNJA

2008-2009

     

Trafostanica TP6 20/6/0,4 kV, dogradnja i rekonstrukcija / Kompresorska stanica, Transformatorska stanica TS6; DOGRADNJA, ODRŽAVANJE/OBNOVA

2007-2008

     

Trafostanica TP4 20/0,4 kV; REKONSTRUKCIJA

2007

     

Trafostanica TP3 20/0,4 kV; NOVOGRADNJA

2004-2006

     

Trafostanica TP8 20/0,4 kV; NOVOGRADNJA

2005

     

Trafostanica TP1 20/0,4 kV; REKONSTRUKCIJA

2003-2004

     

AKRAPOVIČ, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE, D.D.; SLOVENIJA

Distributivna transformatorska stanica, livnica; NOVOGRADNJA

2008

     

REVOZ D.D.; SLOVENIJA

Izgradnja elektroenergetskog sistema tvornice

1997-1998

 

Osnovne analize i studije

Klijent, država

Objekt - glavni podaci

Godina

     

AGENCIJA ZA ENERGIJO; SLOVENIJA

Snabdijevanje prirodnim plinom u Republici Sloveniji

2019

     

ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA; SLOVENIJA

Energetski pregled Klinike za ortopediju Valdoltra

2015

     

OBČINA LOŠKI POTOK; SLOVENIJA

Lokalni energetski koncept općine Loški Potok

2012

     

OBČINA LITIJA; SLOVENIJA

Lokalni energetski koncept općine Litija

2011

     

OBČINA METLIKA; SLOVENIJA

Lokalni energetski koncept općine Metlika

2010

     

MESTNA OBČINA NOVO MESTO; SLOVENIJA

Energetski koncept Gradske općine Novo mesto

2008

     

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE D.O.O.; SLOVENIJA

Strateški projekti grupe HSE, uporedni ekonomski proračuni

2003-2005

     

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO; MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR; SLOVENIJA

Indikativni razvojni plan energetskog sektora (SPIRNES, IRNES)

2004

     

VIPAP VIDEM KRŠKO PROIZVODNJA PAPIRJA IN CELULOZE D.D.; SLOVENIJA

Studija razvoja energetike

2000

 

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, SI-1001 Ljubljana, Slovenia
Telefon: +386 1 4776 100
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE