Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
 

NE Krško, zamjena uparivača i povećanje snage elektrane

Lokacija

SLOVENIJA

Veličina odn. kapacitet

Nova snaga generatora: 707 MW; nova snaga elektrane: 676 MW

Investitor / Pretplatnik

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, D.O.O.; SLOVENIJA

Vremenski period

1999

Opis objekta i usluga

NEK je projektiran u skladu s tehničkim i sigurnosnim propisima SAD. Razvoj propisa, prakse i iskustva zahtijeva od NEK-a da stalno planira modernizaciju i zamjenu opreme kako bi se omogućio siguran rad NEK-a te ujedno pružila mogućnost njegovog produženja.

NEK je pušten u pogon 1981. godine, a s radom u komercijalne svrhe počeo je 1983. godine. Nakon dugih priprema tokom kojih su obavljena sva propisana ispitivanja, u NEK-u su odlučili da postojeće uparivače zamijene tehnološki naprednijim uparivačima i da ujedno iskoriste mogućnost povećanja snage elektrane. To je bilo moguće jer je prilikom izgradnje NEK-a postavljen objekt sa snažnijim turboagregatom i odgovarajućom pomoćnom opremom. Nuklearna elektrana Krško je tako 2000. godine izvršila zamjenu uparivača koji su ustvari izmjenjivači toplote između primarnog i sekundarnog dijela elektrane. Pri tome je snaga na izlazu generatora povećana s dotadašnjih 664 MW na 707 MW, a neto snaga elektrane podigla se sa 632 MW na 676 MW. To je omogućilo godišnju proizvodnju NEK-a reda veličine 5 TWh što predstavlja gotovo 40% ukupne proizvedene električne energije u Sloveniji.

IBE je na osnovu svih prethodnih radova i dokumentacije izradio investicioni program i projekt za pribavljanje građevinske dozvole te pružanjem konzultantskih usluga učestvovao u izradi završnog izvještaja o obavljenim ispitivanjima ugrađene opreme koja su provele ovlaštene institucije.

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, SI-1001 Ljubljana, Slovenia
Telefon: +386 1 4776 100
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE