Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
 

TE Brestanica, 2 x 114 MWel plinske turbineLokacija

SLOVENIJA

Veličina odn. kapacitet

Instalirana snaga turbina: 2 x 114 MW

Investitor / Pretplatnik

TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O.; SLOVENIJA

Vremenski period

1996-2001

Opis objekta i usluga

TE Brestanica prisutna je u dolini između Save i Bohora već više od 60 godina kao važna i specifična elektrana. Nakon napuštanja proizvodnje električne energije u klasičnim proizvodnim jedinicama na ugalj snage 2 x 12,5 MW zbog zatvaranja obližnjeg rudnika Senovo, sredinom sedamdesetih godina prošlog vijeka TE Brestanica krenula je putem kombinirane plinsko-parne proizvodnje električne energije. Sagrađene su tri proizvodne jedinice s protočnim parnim kotlovima La Mont i plinskim turbinama 3 x 23 MW, a u proizvodni ciklus su uključene postojeće parne turbine snage 2 x 12,5 MW. Elektrana je sagrađena za upotrebu goriva u obliku primarnog benzina i lakog lož-ulja skladištenog u rezervoarima 3 x 6.500 m3. Takav tip proizvodnje, tada jedinstven u Evropi, uveden je zbog potreba za vršnom energijom te kako bi se omogućio siguran i pouzdan rad NE Krško čija je izgradnja započeta 1974. godine. Proizvodnja u TE Brestanica može se, naime, pokrenuti bez vanjskog izvora napajanja.

Zbog potreba elektroenergetskog sistema Slovenije za pouzdanom rezervom za brzu intervenciju prilikom preopterećenja EES-a i ispada pojedinačnih elektrana, za sprečavanje raspada ili ponovnog sastavljanja EES-a te zbog već pomenute uloge u vezi s NEK-om, devedesetih godina započela je nakon dužeg planiranja izgradnja novih velikih plinskih jedinica. Poslije brojnih varijanti u fazi planiranja, u glavnom pogonskom objektu realizirane su naposljetku dvije jedinice snage 2 x 114 MW na prirodni plin, lako lož-ulje ili mješavinu oba goriva. Nov proizvodni objekt pušten je u probni rad 2000. godine. Pored glavnog pogonskog objekta sagrađeni su i svi potrebni elektrosistemi proširenjem 110 kV rasklopnog postrojenja, hemijska priprema vode za osiguranje potrebne tehnološke vode iz potoka Brestanica s rezervoarskim objektima, suhi rashladni tornjevi i kompletan sistem za snabdijevanje prirodnim plinom i lakim lož-uljem. Objekt je zasnovan i za mogućnost kasnije prigradnje parne turbine snage 60 MW. Danas je TE Brestanica elektrana s ukupnom snagom od 291 MW koja zajedno s plinskim agregatima može osigurati EES-u Slovenije punu snagu za 15 minuta.

IBE je već prilikom izgradnje plinsko-parne elektrane sedamdesetih godina učestvovao u svim fazama planiranja (IBE je 1971. godine sačinio brošuru za PPE snage 85 MW i provjerio neophodnost ugradnje dodatnih gorionika), projektiranja i izgradnje objekata, uključujući rukovođenje kompletnim investitorskim inženjeringom. Dio generacije, koja je na tom objektu tada započela svoju stručnu karijeru, bio je aktivno uključen i u planiranje i projektiranje pa čak i poslove dobavljačkog inženjeringa kod pojedinačnih dijelova novoizgrađenih jedinica snage 2 x 114 MW. Naime, IBE je spletom okolnosti radio kako na strani naručioca TE Brestanica tako i na strani izvođača radova Alstoma koji je preuzeo radove po principu funkcionalnog ključa. Pokazalo se da je takva kombinacija omogućila bolje uvjete za projektiranje i konačna rješenja nego u slučaju da je projektant nastupao samo na strani investitora.

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, SI-1001 Ljubljana, Slovenia
Telefon: +386 1 4776 100
Telefaks: +386 1 2510 527
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE