Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
 

Nova tvornica Adrije Mobil u Novom mestuLokacija

SLOVENIJA

Veličina odn. kapacitet

Površina celotnega kompleksa: približno 16 ha; površina vseh objektov skupaj: 44.400 m2, od tega proizvodni objekt 38.700 m2 in upravna stavba 4.500 m2

Investitor / Pretplatnik

ADRIA MOBIL PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. NOVO MESTO; SLOVENIJA

Vremenski period

2003-2005

Opis objekta i usluga

Izgradnja novega industrijskega kompleksa NOVE ADRIE na lokaciji v Češči vasi pri Novem mestu pomeni postavitev novega, sodobnega industrijskega kompleksa z vsemi potrebnimi objekti in ostalo infrastrukturo za izvajanje celotne dejavnosti proizvodnje prikolic in avtodomov. Na to lokacijo je bila v letu 2005 preseljena dejavnost iz stare lokacije ob industrijskem kompleksu Revoz Novo mesto.

Storitve IBE d.d. so pri navedeni investiciji poleg izdelave celotne projektne in tehnične dokumentacije z vsemi upravnimi postopki zajemale tudi strokovno tehnično pomoč in svetovanje pri izboru glavnega izvajalca del.

Na navedeni lokaciji so izvedeni vsi potrebni objekti, s katerimi investitor Adria Mobil d.o.o. zagotavlja celovitost svoje dejavnosti: industrijski objekt, upravna stavba ter ostali manjši objekti (vratarnica, nadstrešek nad kontrolo vhoda, nadstrešek za nakladanje in skladišče nevarnih snovi). V proizvodnem objektu poteka proizvodnja karoserijskih elementov in različnih tipov počitniških prikolic, avtodomov in bivalnikov. Projektirane in zvedene so tudi vse potrebne prometne povezave, parkirišča in platoji za deponije gotovih izdelkov. Poleg tega so izvedene navezave na infrastrukturna omrežja in za komunalno opremljanje območja ter urejene zelene površine, tako da je zagotovljeno kakovostno bivalno in delovno okolje.

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, SI-1001 Ljubljana, Slovenia
Telefon: +386 1 4776 100
Telefaks: +386 1 2510 527
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE