Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
 

Usluge

storitve.gif

Sveobuhvatnost ponude i usluga zahtijeva od naših zaposlenih izuzetno široko polje usvojenog i primjenjivog znanja. Zato naši stručnjaci učestvuju u svim fazama investicionog procesa: od istraživanja, izrade investicione i projektne dokumentacije do građevinskog nadzora, inženjeringa i predaje objekta naručiocu. Preduzeće IBE može u svim tim aktivnostima aktivno učestvovati putem svojih usluga kako na strani naručioca (investitora) tako i na strani dobavljača, ako to iziskuje koncept projekta.

Svaka od gore navedenih oblasti sastoji se od brojnih neophodnih aktivnosti na zahtjevnom putu od narudžbine do završenog projekta.

Prethodna istraživanja:

 • istraživanje tržišta,
 • razvoj koncepata i planiranje,
 • procjene razvojnih mogućnosti.


Istraživanja, razvoj, planiranje:

 • opća ekonomska istraživanja,
 • energetske studije,
 • studije racionalne potrošnje energije,
 • logističke studije,
 • prostorno planiranje.


Investiciona dokumentacija:

 • koncept projektnog programa,
 • predinvesticiona studija,
 • idejna rješenja,
 • idejni projekti,
 • investicioni programi,
 • plan finansiranja investicije,
 • analiza uticaja građevine na okoliš,
 • izvještaji o stanju sigurnosti.


Tenderska dokumentacija i dodjela ugovora:

 • izrada tenderske dokumentacije,
 • poređenje i ocjena ponuda,
 • pružanje savjeta investitoru,
 • pomoć u pregovorima,
 • priprema ugovora.


Pripreme na gradnju:

 • imovinsko-pravne usluge,
 • provođenje upravnog postupka,
 • pribavljanje saglasnosti i dozvola za građenje.


Dokumentacija za gradnju građevine:

 • projekti za pribavljanje građevinske dozvole,
 • smjernice za detaljno projektiranje,
 • detaljni predmjeri,
 • statički i dinamički proračuni,
 • revizija i kontrola dokumentacije.


Rukovođenje gradnjom i nadzor:

 • vođenje projekata,
 • osiguravanje kvaliteta (QA),
 • organizacija kontrole kvaliteta (QC),
 • informacioni sistemi za dokumentaciju,
 • terminsko planiranje,
 • nadzor nad građenjem.


Preuzimanje građevine i rad:

 • učestvovanje u tehničkom pregledu,
 • učestvovanje u garancijskim mjerenjima,
 • uputstva za rad i uputstva za održavanje,
 • fazno planiranje rada,
 • radni informacioni sistemi,
 • rukovođenje održavanjem,
 • školovanje kadra.


Izgradnja građevine:

 • rukovođenje gradnjom građevine,
 • isporuka i montaža opreme,
 • puštanje u rad,
 • predaja građevine naručiocu.

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, SI-1001 Ljubljana, Slovenia
Telefon: +386 1 4776 100
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE