Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
 
 
 

Predstavitev družbe

​​​​110222.gif

IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring je vodilna neodvisna inženirsko-svetovalna družba v Sloveniji z okoli 160 zaposlenimi. Delujemo na tržnih področjih energetike, industrije, javnih zgradb, infrastrukture in varstva okolja doma in v tujini.

Po kapitalski strukturi je IBE delniška družba v večinski lasti zaposlenih. Tehnična in organizacijska znanja, pridobljena v več kot 70 let dela, so trdna podlaga, ki omogoča našim strokovnjakom obvladovanje kompleksnih inženirskih nalog.

Podjetje IBE je registrirano za izvajanje storitev projektiranja, tehničnega in poslovnega svetovanja ter gradnjo objektov. Veliko pozornosti posvečamo kakovosti svojih storitev in smo nosilci certifikata kakovosti ISO 9001.

Podjetje IBE je zaradi pridobljenih referenc in ugleda svojih strokovnjakov dejaven član številnih domačih in mednarodnih strokovnih organizacij.

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 4776 100
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE