Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
 
 
 Lokacija

Trbovlje, Slovenija

Velikost oz. zmogljivost

Parni blok 125 MW, dva plinska bloka skupne moči 63 MW

Investitor / Naročnik

TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE D.O.O.

Časovno obdobje

1964-1990

Opis objekta in storitev

Termoelektrarna Trbovlje se ponaša z dolgoletno tradicijo, saj so bile prve kilovatne ure električne energije v Trbovljah proizvedene že v letu 1906. Po postavitvi elektrarne ob Savi (1915), se je le-ta nenehno širila. Šestdeset let po nastanku, natančneje v letih 1964-1968 je bila zgrajena Termoelektrarna Trbovlje 2, pri realizaciji katere je imel IBE eno ključnih vlog. Projekti za TET vsekakor spadajo v krog pomembnejših projektov, ki jih je izvajal IBE.

Za stroko so pravi izziv predvsem projekti, ki se tudi realizirajo. V projektih za TE Trbovlje je bilo temu zadoščeno pri projektiranju, izgradnji in kasnejši ekološki sanaciji ter tehnološki revitalizaciji enote TET2 moči 125 MW. Žal temu ni bilo tako pri načrtovanju naslednje proizvodne enote TET3, ki skoraj v štirih desetletjih načrtovanj ni dobila končne potrditve, kljub nekajkratnim odločitvam stroke in politike, da bi lahko »zaživela«. IBE je v tem obdobju v vlogi vodilnega projektanta in svetovalca obdelal vrsto prostorsko in tehnološko različnih rešitev bloka TET3 z enotami na premog in plin, moči od 125 do 400 MW.

Prav gotovo je izziv tudi ustvarjanje projektnih rešitev, ki niso vsakdanje in so posebnost tudi v svetovnem merilu. Že sama zasnova elektrarne in umestitev v dolini z deponijami na Bukovi gori je redko videna zanimivost. Zasnova platoja TET2 z opornim zidom ob bregu Save s pilotnim temeljenjem glavnega pogonskega objekta je posebnost, ki smo jo zasnovali zaradi pogojev lokacije. Sredi sedemdesetih letih zgrajeni 360-metrski dimnik v okviru ekološke sanacije je eden najvišjih v svetu, izvedena tehnološka sanacija enote v osemdesetih letih, ki smo jo predstavili na svetovnem srečanju energetikov v Washingtonu leta 1990, pa izjemna po hitrosti izvedbe celotne obnovitve kotla OP-380. Obnovljen in na račun by-passa razširjeni drugi vlek ter membranska izvedba prvega sta omogočili povečanje trajne moči bloka, izkoristka in zmanjšane abrazije pregrevalnika pare in grelnika vode. Prigrajena naprava za razžvepljevanje dimnih plinov, ki je bila v idejni fazi zasnovana zaradi omejenih prostorskih možnosti s specifičnimi rešitvami, tudi nudi svoje posebnosti.

Danes ima termoelektrarna Trbovlje dve enoti. Prva proizvodna enota (parni blok moči 125 MW) proizvaja električno energijo iz rjavega premoga zasavskih premogovnikov. Druga proizvodna enota zgrajena kot plinsko-parni objekt pa ima dva plinska bloka skupne moči 63 MW, ki za proizvodnjo električne energije uporabljata plinsko olje in predstavljata rezervo v elektroenergetskem sistemu Slovenije.

IBE je pri projektih za TE Trbovlje izvajal dela, ki pokrivajo prav vse dejavnosti projektantsko-svetovalne stroke: od najzgodnejših načrtovanj umeščanja objekta v prostor z vsemi okoljskimi zahtevami, tehnoloških rešitev vseh sistemov elektrarne, tehno-ekonomskih vidikov, do vodenja dialoga s pristojnimi strokovnimi in državnimi institucijami, ki na osnovi vseh kazalcev dajejo osnovo za odločanje o strokovni in družbeni sprejemljivosti objekta. Po potrditvi objektov je IBE s projektno dokumentacijo in strokovno podporo ključno sodeloval pri realizaciji naložb.

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 4776 100
Telefaks: +386 1 2510 527
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE