Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
 
 
 

Organizacijska struktura

 

Delniška družba IBE je organizirana po sektorjih, in sicer za strojništvo in tehnologijo, za elektrotehniko ter za gradbeništvo, arhitekturo in geodezijo. V sektorjih delujejo strokovne skupine, ki s svetovanjem, projektiranjem in inženiringom pokrivajo posamezna tržna področja. Za izvajanje kompleksnih nalog se oblikujejo interdisciplinarne projektne skupine, ki delujejo po načelu matrične organizacije vse do uspešnega zaključka projekta.

IBE ima sedež v Ljubljani, poslovne enote pa v Mariboru in Krškem.

Kadri

Podjetje IBE je razvilo lastne izvirne metode in postopke delovanja, ki so na voljo naročnikom za izpolnjevanje najrazličnejših projektnih nalog. Le-te izvajajo gradbeni, strojni in elektro inženirji, arhitekti in krajinski arhitekti, kemijski tehnologi, ekonomisti, finančniki, pravniki, strokovnjaki za projektiranje, gradnjo, nadzor in svetovanje z izkušnjami doma in po svetu.

Tako kar tri četrtine od približno 160 stalno zaposlenih dela v tehničnih sektorjih in več kot 120 izmed njih ima univerzitetno izobrazbo. Strokovni kadri so pooblaščeni inženirji in arhitekti, člani Inženirske zbornice Slovenije (IZS), Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) ter nosilci drugih pooblastil.

Delovne naloge doma in po svetu zahtevajo vedno večje število visoko kvalificiranih vodilnih kadrov. Zaradi stalnega razvoja morajo zaposleni specialistična znanja nenehno širiti in obnavljati. Zato se vsako leto četrtina zaposlenih udeležuje formalnih in neformalnih izobraževalnih tečajev v okviru IBE in izven njega, tudi v tujini. Ta preverjeni način izobraževanja omogoča nenehen pretok znanja in izkušenj, vsakemu posamezniku nudi vpogled v druge dejavnosti, obenem pa ohranja svežino, ki je tako potrebna pri iskanju novih poti in rešitev.

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 4776 100
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE