Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
 
 
 

Varstvo okolja

V podjetju IBE se že od nekdaj zavedamo, da s svojimi projekti posegamo v okolje. Zato je vidik varstva okolja že od nekdaj nujni sestavni del vseh navedenih tržnih področij. Skladno z ozaveščenostjo o onesnaženosti okolja in sodobno okoljevarstveno zakonodajo v novejšem času sodelujemo pri projektih, ki se nanašajo izključno na varstvo okolja. A tu ne gre zgolj za snovanje okolju prijaznih projektov, gre tudi za aktivno sodelovanje tako s pristojnimi državnimi institucijami kot tudi z lokalnimi skupnostmi pri iskanju najboljših rešitev za vse vpletene.

IBE je strokovno usposobljen za reševanje problemov varstva okolja na dveh medsebojno prepletenih delovnih področjih. Prvo področje so svetovalne storitve oziroma priprava izhodišč o varstvu okolja glede na upravni postopek ter izdelovanje celovitih poročil o vplivu investicijskih projektov na okolje. Drugo področje predstavlja projektiranje, ki temelji na vsestranskem poznavanju tehnologij za uresničitev projektov in podpira skladen gospodarski razvoj v odnosu do okolja.

Na področju varstva okolja nudimo naslednje storitve, ki se nanašajo na:

  • ravnanje z odpadki,
  • čiščenje odpadnih voda,
  • deponije odpadkov,
  • čiščenje dimnih plinov,
  • izraba bio plina za proizvodnjo električne in toplotne energije,
  • krajinske sanacije posegov v okolje,
  • obvladovanje vseh vrst emisij v okolje.

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 4776 100
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE