Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
 
 
 

Energetika

Energetika je tržno področje, ki ima v podjetju IBE najdaljšo tradicijo in predstavlja temeljno dejavnost družbe. S tovrstnimi projekti in izzivi se spopadamo že od ustanovitve leta 1949 in jih odtlej tudi uspešno rešujemo. V tem času smo prispevali (in še vedno prispevamo) ogromen delež pri gradnji za našo državo vitalnih objektov, kot so:

 • hidroelektrarne na Dravi, Savi in Soči,
 • visokonapetostna omrežja vseh napetostnih nivojev do 400 kV, vključno s pripadajočimi transformatorskimi postajami,
 • termoenergetski objekti TE Šoštanj, TE Trbovlje, TE-TOL, TE Brestanica, številne industrijske termoelektrarne - toplarne,
 • NE Krško,
 • vodenje in avtomatizacija slovenskega elektroenergetskega sistema.

V zadnjem obdobju tudi aktivno sodelujemo pri programu obnove in doinstalacije obstoječih hidroenergetskih projektov v Sloveniji ter pri programu gradnje verige hidroelektrarn na reki Savi.

Na področju energetike sta se v podjetju IBE zamenjali že dve generaciji strokovnjakov, trenutno pa se uveljavlja že tretja generacija. Zahtevnost teh projektov zahteva tudi uporabo posebne programske opreme, ki omogoča natančnejše delo ter učinkovitejše in sprotno reševanje projektnih nalog. To pa je še en pokazatelj pripravljenosti ter sposobnosti naših strokovnjakov za hitro prilagajanje novim delovnim pogojem, ki jih narekuje razvoj.

Na področju energetike nudimo storitve na naslednjih podpodročjih:

Hidroenergetika

 • hidroelektrarne in pregrade,
 • cevovodi in drugi hidrotehnični objekti,

Termoenergetika

 • termoelektrarne,
 • plinske elektrarne in plinsko parne elektrarne,
 • toplarne,
 • kombinirani procesi,
 • hladilni stolpi,

Jedrska energetika

 • jedrske elektrarne,
 • odlagališča radioaktivnih odpadkov,
 • predelava radioaktivnih odpadkov,

Prenos in distribucija električne energije

 • prenosna daljnovodna omrežja,
 • distribucijska daljnovodna omrežja,
 • objekti (SN in VN stikališča in transformatorske postaje),

Sistemi vodenja

 • vodenje kompleksnih in enostavnih procesov,
 • centri vodenja in nadzora,
 • vizualizacija in nadzor opreme krmiljenja,
 • vzdrževanje in diagnosticiranje,

Komunikacijski sistemi

 • optična infrastruktura,
 • komunikacijska infrastruktura daljnovodov,
 • radijski komunikacijski in informacijski sistem,
 • klasični sistem tele-informatike,

Sistemi plinskih in tekočih goriv

 • omrežja, transport in skladiščenje,

Sistemi alternativnih virov energije

 • bioplinski sistemi,
 • geotermalni sistemi,
 • sežiganje odpadkov in pridobivanje sekundarnih surovin.

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 4776 100
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE