Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
 
 
 

INDUSTRIJA

Industrija zavzema pomemben del dejavnosti podjetja IBE. Začetki udejstvovanja na tem področju segajo v šestdeseta leta zdaj že prejšnjega stoletja, ko so naši strokovnjaki izkušnje s področja energetike uspešno prenesli na področje industrije. Čeprav je bila naša dejavnost sprva osredotočena na industrijsko energetiko, je hitro prerasla njene okvire in se razširila tudi na področje lesnopredelovalne in kemične industrije. Temu pa je sledil prodor v prehrambeno in farmacevtsko industrijo. V zadnjem obdobju beležimo lepe uspehe tudi na področju avtomobilske in gumarske industrije.

Projekti vključujejo gradbene in arhitektonske rešitve, strojne in elektro inštalacije, nadzorne in protipožarne sisteme, tehnično varovanje ter izdelavo tehnološke dokumentacije.

Kot za ostala tržna področja tudi za industrijo velja, da je že zdavnaj prestopila meje naše države. Že od vsega začetka držimo korak s tujimi ponudniki podobnih storitev in smo tako strokovno kot cenovno konkurenčni tudi na tujih trgih.

Izkušnje in akumulirano znanje nam pomagajo pri snovanju najbolj primernih rešitev za naslednja podpodročja in projekte:

Farmacevtska industrija

 • prozvodnja farmacevtskih učinkovin,
 • izolacija farmacevtskih učinkovin,
 • proizvodnja vseh oblik zdravil,
 • pomožni sistemi in infrastruktura,

Kemična in gumarska industrija

 • bazična in predelovalna kemijska industrija,
 • petrokemija,
 • plastične mase in umetna vlakna,
 • gumarska industrija,

Prehrambena industrija

 • mesna,
 • mlekarska,
 • drugi prehrambeni proizvodi,

Kovinsko predelovalna industrija

 • valjarne,
 • livarne,
 • peskarne,

Avtomobilska industrija

Skladišča

Industrija za proizvodnjo strojev in opreme

Lesnopredelovalna in papirna industrija

 • žagarski obrati,
 • tovarne ivernih plošč,
 • tovarne vlaknenih plošč,

Energetski postroji v industriji

 • kotlovnice,
 • cevovodni sistemi,
 • toplotne postaje,
 • soproizvodnja toplotne in električne energije,
 • sistemi transformacije in razvoda električne energije,
 • plinska omrežja.

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 4776 100
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE