Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
 
 
 

NOVICE

Zaključen projekt RTP 110/20 kV Ločna, Novo mesto

24.10.2017

IBE uspešno zaključil projekt RTP 110/20 kV Ločna, Novo mesto.

​6. oktobra 2017 je družba Sodo d.o.o. slovesno predala namenu najnovejšo razdelilno transformatorsko postajo RTP 110/20 kV Ločna, Novo mesto, za katero je celotno projektno dokumentacijo izdelal IBE d.d.. Projektno ekipo je skozi celoten projekt kot odgovorni vodja projekta vodil g. Silvo Topler, univ. dipl. inž. el.

Naložba, vredna 4,6 milijona evrov, je izjemnega pomena za nadaljnji gospodarski razvoj regije, saj omogoča nemoteno in zanesljivo napajanje tovarne zdravil Krka d.d. in okoliške industrije na širšem območju Novega mesta. Vodja izgradnje RTP 110/20kV Ločna pri Sodo d.o.o., mag. Milan Vižintin, je na slovesnosti, ki je obeležila tudi 10 let družbe Sodo, poudaril zahtevnost investicije in pohvalil delo sodelavcev ter projektantske ekipe podjetja IBE.  Izgradnja in vzpostavitev RTP Ločna je potekala 26 mesecev. Umeščanje objekta v prostor se je začelo že leta 2008, postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2013, gradbeno dovoljenje pa je bilo pridobljeno leta 2015. Vsa gradbena dela so bila končana septembra 2016, vsa preostala elektromontažna dela pa konec letošnjega avgusta. Kot je izpostavil mag. Milan Vižintin, so pri tem projektu prvič v Sloveniji pri tovrstnih objektih uporabljene inovativne rešitve za učinkovitost in vodenje celotne naložbe. Nova RTP Ločna je v skladu s sprejetimi prostorskimi načrti zgrajena s klasičnim prostozračnim stikališčem 110 kV v H stiku. V objektu so v 20 kV stikališču vgrajene najsodobnejše 20 kV zračno izolirane triprekatne celice. Prav tako so v objekt vgrajene najsodobnejše naprave vodenja in zaščite 110 kV daljnovodnih in transformatorskih polj.

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 4776 100
Telefaks: +386 1 2510 527
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE