Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
 
 
 

NOVICE

Investitor NATRON HAYAT, BiH, je pripravil nov izziv strokovnjakom IBE d.d. na področju industrijske energetike.

2.4.2019

Podjetje IBE d.d. bo za naročnika NATRON HAYAT Liješnica b.b. Maglaj, BiH, pripravilo tehnične rešitve in izdelalo zelo obsežni projekt za izvedbo ogrevanja DEMI vode kotlov UKO-4 in LUKO-4 z odpadno toploto iz sistema hlajenja kompresorjev za proizvodnjo komprimiranega zraka.

Tehnična rešitev, ki jo projektira IBE d.d., bo temeljila na izkoriščanju odpadne toplote iz hladilnega sistema vijačnih kompresorjev. Odpadna toplota bo odvzeta s posebnim krogom ogrevne vode, ki bo preko ploščnih menjalnikov hlajenja mazalnega olja kompresorja ogreval sekundarni krog ogrevne vode. Ta sekundarna ogrevna voda bo s pomočjo obtočnih črpalk dostavljena do 120 m oddaljene lokacije napajalnega rezervoarja parnih kotlov kjer se bo njena toplotna energija preko ploščnega menjalnika toplote prenašala na demineralizirano vodo, namenjeno dopolnjevanju nivoja v parnih kotlih UKO-4 in LUKO-4.

Osnovni namen tega projekta temelji na kriteriju ekonomičnosti. Po izdelanih izračunih, sistem tako pripomore k energetski učinkovitosti energetike v podjetju NATRON HAYAT, kot tudi k zmanjšanju emisij zaradi povečanja izkoristka postroja energetike kot celote. Investicija v izgradnjo opisanega sistema v višini 250.000,00 EUR se bo s privarčevanimi sredstvi zaradi zmanjšanja porabe primarnega goriva - premoga povrnila v manj kot 3 letih obratovanja.


IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 4776 100
Telefaks: +386 1 2510 527
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE