Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
 
 
 

Projektiranje in svetovanje, JAVNI, POSLOVNI IN STANOVANJSKI OBJEKTI

Raziskovalni, izobraževalni, kulturni in športni objekti

Naročnik, država

Objekt - glavni podatki

Leto

     

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO; SLOVENIJA

Fakulteta za strojništvo; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2020-2021

     

KEMIJSKI INŠTITUT; SLOVENIJA

Kemijski inštitut, Laboratorij za regulatorne mreže RNA; VZDRŽEVANJE OBJEKTA

2019-2020

     

Kemijski inštitut, Prenova laboratorija za analizno kemijo D04

2018

     

Rekonstrukcija podstrešja in zasteklitev zunanje terase; REKONSTRUKCIJA

2006-2007

     

OBČINA MENGEŠ; SLOVENIJA

Osnovna šola Mengeš - vzhodni prizidek; NOVA GRADNJA, PRIZIDAVA

2015-2017

     

Osnovna šola Mengeš - nadzidava južnega prizidka in dodatne učilnice na mansardi; REKONSTRUKCIJA, NADZIDAVA

2014

     

Potresna sanacija objekta Osnovne šole Mengeš; REKONSTRUKCIJA

2011-2013

     

OBČINA ŠKOFJA LOKA; SLOVENIJA

Obnova Cankarjevega trga

2015

     

Mobilni vrtec Škofja Loka

2009

     

Dijaški dom Škofja Loka / Izgradnja osebnega dvigala

2009

     

Vrtec v Podlubniku; NOVA GRADNJA

2009

     

UNIVERZA V LJUBLJANI; SLOVENIJA

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana; NOVA GRADNJA

2008-2014

     

ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA; SLOVENIJA

Energetska sanacija Šolskega centra Škofja Loka

2013-2014

     

Medpodjetniški izobraževalni center Škofja Loka

2012

     

INSTITUT "JOŽEF STEFAN"; SLOVENIJA

Center novih tehnologij, 1. faza; ODSTRANITEV OBJEKTA, NOVA GRADNJA

2012-2013

     

OBČINA ŽELEZNIKI; SLOVENIJA

Povečava bivalnih enot vrtca, prizidava in nadzidava; PRIZIDAVA, NADZIDAVA

2010-2012

     

ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE; SLOVENIJA

Dom duhovnih vaj - Ignacijev hotel

2011-2012

     

OBČINA DOMŽALE; SLOVENIJA

Osnovna šola Domžale, rekonstrukcija telovadnice; REKONSTRUKCIJA

2012

     

Osnovna šola Rodica / Rekonstrukcija telovadnice; REKONSTRUKCIJA

2009

     

OŠ Dragomelj; NOVA GRADNJA

1999-2005

     

OSNOVNA ŠOLA RODICA; SLOVENIJA

Večnamenska dvorana in jedilnica Osnovne šole Rodica; VZDRŽEVANJE/PRENOVA

2009-2011

     

OBČINA GORENJA VAS-POLJANE; SLOVENIJA

Igrišče Sovodenj; NOVA GRADNJA

2009-2011

     

OBČINA TRŽIČ; SLOVENIJA

Prizidek k vrtcu Križe; PRIZIDAVA

2010

     

MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO; SLOVENIJA

Narodna univerzitetna knjižnica Jožeta Plečnika, 1. faza, Ljubljana; NOVA GRADNJA

2009-2010

     

MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO; KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE; SLOVENIJA

Kmetijski inštitut Slovenije, Center za raziskave, Ljubljana; NOVA GRADNJA

2008-2009

     

MINISTRSTVO ZA KULTURO; SLOVENIJA

Slovenska kinoteka na Metelkovi; SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

2008

     

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT; SLOVENIJA

Ekonomska gimnazija Kranj; NOVA GRADNJA

2003-2007

     

Gimnazija Moste; NOVA GRADNJA, REKONSTRUKCIJA

2003-2005

     

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR; SLOVENIJA

23 potresnih opazovalnic v Sloveniji; NOVA GRADNJA

1999-2005

 

Zdravstveni objekti

Naročnik, država

Objekt - glavni podatki

Leto

     

DC NALOŽBE d.o.o.; SLOVENIJA

DCB Bolnišnica Ljubljana; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2022

     

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA; SLOVENIJA

Zdravstveni dom Šiška / Prenova kleti; INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

2017

     

Obnova zdravstvenega doma Bežigrad; VZDRŽEVANJE/PRENOVA

2013

     

Obnova zdravstvenega doma Črnuče

2010-2011

     

Obnova zdravstvenega doma Šiška; REKONSTRUKCIJA

2008

     

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA; SLOVENIJA

Univerzitetni klinični center Ljubljana / Inštalacija naprav za hlajenje Inštituta za medicinsko rehabilitacijo

2014

     

Univerzitetni klinični center Ljubljana / Prenova prostora za namestitev naprave SPECT-CT; INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

2009

     

Univerzitetni klinični center Ljubljana / Prenova prostora za namestitev naprave DSA; INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

2009

     

Univerzitetni klinični center Ljubljana / Klinični oddelek nuklearne medicine; INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

2009

     

Sistem centralne oskrbe z električno energijo; REKONSTRUKCIJA

2003-2008

     

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE; UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA; SLOVENIJA

Univerzitetni klinični center Ljubljana / Ureditev in oprema prostorov Kliničnega oddelka za hematologijo; INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

2010-2013

     

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA; SIEMENS D.O.O.; SLOVENIJA

Univerzitetni klinični center Ljubljana / KO za kardiologijo, elektrofiziološki prostor; REKONSTRUKCIJA, INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

2011-2012

     

Univerzitetni klinični center Ljubljana / Klinični oddelek za urologijo v UKC Ljubljana - prenova prostorov; INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

2009-2010

     

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE; SLOVENIJA

Urgentni center splošne bolnišnice Brežice; PRIZIDAVA

2009

     

Onkološki inštitut Ljubljana; NOVA GRADNJA, REKONSTRUKCIJA

2000-2007

     

ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO; SLOVENIJA

Sanacija objekta po požaru

2008-2009

     

LEKARNA KRŠKO; SLOVENIJA

Sanacijska dela

2008-2009

 

Poslovni, skladiščni in stanovanjski objekti

Naročnik, država

Objekt - glavni podatki

Leto

     

ELES, D.O.O.; SLOVENIJA

Tehnološko središče ELES, Beričevo / FAZA 2; NOVA GRADNJA

2018-2021

     

Tehnološko središče ELES, Beričevo, 1. faza; NOVA GRADNJA

2011-2014

     

Poslovna stavba Maribor; NOVA GRADNJA

2009-2012

     

FRAPAK BEHEER B.V.; NIZOZEMSKA

Proizvodno skladiščni objekt FRAPAK; NOVA GRADNJA

2018-2020

     

STANOVANJSKI SKLAD RS; SLOVENIJA

Stanovanjsko naselje Glince - Podutik

2020

     

LANEL, SVETOVANJE IN INVESTIRANJE, D.O.O.; SLOVENIJA

Stolpnica PECA

2019

     

ETAŽNI LASTNIKI VEČSTANOVANJSKE STAVBE NA KRESU 22; SLOVENIJA

Večstanovanjski objekt na Kresu 22, Železniki

2017-2018

     

SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE, LJUBLJANA; SLOVENIJA

NPS - novi prostori SIQ; REKONSTRUKCIJA

2016-2017

     

SKG-UPRAVNIK, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN D.O.O.; SLOVENIJA

Večstanovanjski objekt Matije Blejca 2, Kamnik, energetska sanacija fasade

2017

     

G.OGRINC PROIZVODNJA IN TRGOVINA Z METALI D.O.O.; SLOVENIJA

Skladiščni objekt s pisarniškim delom; NOVA GRADNJA

2011-2015

     

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR, D.O.O.; SLOVENIJA

HE Zlatoličje / Glavna ureditev upravne zgradbe in izvedba nadstreška parkirišča; REKONSTRUKCIJA, NOVA GRADNJA

2012-2013

     

IMOS-G, D.O.O.; SLOVENIJA

Stanovanjsko poslovni kompleks Tobačna mesto / Objekta E in F - nadzemni del; NOVA GRADNJA

2012

     

Stanovanjsko poslovni kompleks Tobačna mesto, faza 1.2. / Faza 1.1.; NOVA GRADNJA

2011

     

Stanovanjsko poslovni kompleks Tobačna mesto; NOVA GRADNJA

2008-2011

     

IMP, D.D.; SLOVENIJA

Medgeneracijski center Bistrica; NOVA GRADNJA

2010-2012

     

RIMI, D.O.O.; SLOVENIJA

Poslovno storitveni objekti v Logatcu; NOVA GRADNJA

2012

     

BIA SEPARATIONS PODJETJE ZA SEPARACIJSKE TEHNOLOGIJE D.O.O.; SLOVENIJA

Poslovni objekt v Ajdovščini; NOVA GRADNJA

2010-2012

     

SPAR SLOVENIJA TRGOVSKO PODJETJE D.O.O. LJUBLJANA; SLOVENIJA

Spar Grosuplje 2000

2012

     

Širitev pekarne; REKONSTRUKCIJA, PRIZIDAVA

2011-2012

     

BAUHAUS D.O.O., K.D; CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D.; SLOVENIJA

Trgovski center Bauhaus, Rudnik, Ljubljana

2012

     

ELTIMA D.O.O.; SLOVENIJA

Kontejnerski poslovni del z zunanjo ureditvijo; NOVA GRADNJA

2010-2011

     

ALPCOLOR, TRGOVINA Z BARVAMI, LAKI IN ČISTILI, D.O.O.; SLOVENIJA

Poslovni objekt Alpcolor

2011

     

PROJEKTNA DRUŽBA 1S TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.; SLOVENIJA

Stanovanjski objekti Spodnje Pirniče

2007-2010

     

HABJAN TRANSPORT, D.O.O., ŠKOFJA LOKA; SLOVENIJA

Transportno logistični center; NOVA GRADNJA

2008-2010

     

TC KRŠKO DRUŽBA ZA PROJEKTIRANJE, STORITVE IN SVETOVANJE, D.O.O.; SLOVENIJA

Trgovski center Krško; NOVA GRADNJA

2009-2010

     

IPROJEKT D.O.O.; OBERON TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.; SLOVENIJA

Garažna hiša Zgornja Šiška; NOVA GRADNJA

2005-2010

     

GALOP D.O.O.; GRAD PRESTRANEK D.D.; CUPOLA, D.O.O.; SLOVENIJA

Gradnja objekta s poslovno, storitveno, obrtno in proizvodno-skladiščno dejavnostjo ter gradnja poslovnega objekta Cupola

2008-2010

     

MENGO TRADE D.O.O.; SLOVENIJA

Proizvodno poslovni objekt Mengo trade; NOVA GRADNJA

2010

     

LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D.; SLOVENIJA

Tovarniška restavracija, Lendava; NOVA GRADNJA

2008-2009

     

UNIREAL D.O.O.; SLOVENIJA

Nov proizvodni kompleks; NOVA GRADNJA

2008-2009

     

Večstanovanjski objekti v Tacnu; NOVA GRADNJA

2008

     

Varstveno delovni center Sonček; SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

2008

     

EUROMARKT D.O.O.; SLOVENIJA

City Park, Ljubljana, 5. faza - poslovni in trgovski center; NADZIDAVA, PRIZIDAVA, REKONSTRUKCIJA

2009

     

City Park, Ljubljana, 4. faza - poslovni in trgovski center; NOVA GRADNJA

2006-2007

     

PROMPT D.O.O.; SLOVENIJA

Nov servisno-skladiščni in poslovni objekt; NOVA GRADNJA

2009

     

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V LJUBLJANI; SLOVENIJA

Študentski kompleks ŠOU; NOVA GRADNJA

2008

     

KLIMA CELJE D.D.; SLOVENIJA

Zamenjava prezračevalnih naprav RTV Slovenija

2008

     

STOLP GRADNJE D.O.O.; SLOVENIJA

Stanovanjsko poslovni kompleks Metropolis; NOVA GRADNJA

2008

     

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO; SLOVENIJA

Garaže z atrijem na območju Metelkova - južni del, 1. in 2. faza / II . faza; NOVA GRADNJA

2002-2008

     

SPAR SLOVENIJA TRGOVSKO PODJETJE D.O.O. LJUBLJANA; IMOS INŽENIRING; SLOVENIJA

City Park, Ljubljana - poslovni in trgovski center; NOVA GRADNJA

2000-2004

 

Državni in občinski objekti

Naročnik, država

Objekt - glavni podatki

Leto

     

DRSV; SLOVENIJA

Zadrževalnik visokih voda Poljana; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2021-2023

     

MESTNA OBČINA MARIBOR; SLOVENIJA

Ureditev Rotovškega trga in mestne knjižnice; REKONSTRUKCIJA

2012

     

SCT, D.D., LJUBLJANA, SLOVENIJA; SLOVENIJA

Pristanišče Drač v Albaniji s pripadajočimi objekti; NOVA GRADNJA

2010-2011

     

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE RS; SLOVENIJA

Sanacija strehe in izvedba centralnega hlajenja na objektu vladne palače; REKONSTRUKCIJA

2009-2010

     

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO; SLOVENIJA

Upravni center Jesenice; NOVA GRADNJA

2009

     

Mednarodni mejni prehod Dragonja; NOVA GRADNJA

2006-2007

     

Mednarodni mejni prehod Središče ob Dravi; NOVA GRADNJA

2006-2007

     

SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE; DDC SVETOVANJE, INŽENIRING, DRUŽBA ZA SVETOVANJE IN INŽENIRING; SLOVENIJA

Mednarodni mejni prehod Jelšane; NOVA GRADNJA

2002-2006

     

Mednarodni mejni prehod Gruškovje; NOVA GRADNJA

2002-2006

 

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 4776 100
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE