Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
 
 
 

Mednarodni mejni prehod Jelšane

Lokacija

SLOVENIJA

Velikost oz. zmogljivost

10 objektov s skupno površino 3.638 m2 in 4 nadstrešnice s skupno površino 3.436 m2

Investitor / Naročnik

SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE; DDC SVETOVANJE, INŽENIRING, DRUŽBA ZA SVETOVANJE IN INŽENIRING; SLOVENIJA

Časovno obdobje

2002-2006

Opis objekta in storitev

Mednarodni mejni prehod Jelšane je bil zgrajen za potrebe potniškega in blagovnega prometa in spremljajočih dejavnosti na glavni cesti G6/0343 pred mejo z Republiko Hrvaško. Predhodni mejni prehod, ki je bil zgrajen v letih 1992–1993, ni ustrezal zahtevam Evropske Unije za zunanjo mejo, zato je bilo potrebno zgraditi nov mejni prehod na območju starega. V okviru projekta so bili porušeni objekti prejšnjega mejnega prehoda, izvedena je bila razširitev platojev. Ker so se vsa dela na izgradnji mejnega prehoda izvajala v času njegovega obratovanja, je bilo potrebno predvideti fazno gradnjo. V okviru mejnega prehoda je bilo zgrajenih 10 objektov s skupno površino 3.638 m2 in 4 nadstrešnice s skupno površino 3.436 m2. Objekti kontrolnih in inšpekcijskih služb so objekt carine in policije za osebni promet, kontrolni veterinarski objekt, objekt izstopne carine in objekt vstopne carine za blagovni promet, objekt fitosanitarne in zdravstvene inšpekcije ter objekt za detajlni pregled vozil. Med spremljajočimi objekti pa so objekt špedicije, sanitarni objekt in objekt menjalnice. Objekti so postavljeni v jekleni konstrukciji, obloženi s toplotno izoliranimi fasadnimi in strešnimi paneli. Na mejnem prehodu so med drugim vgrajeni sistemi kontrole prometa, javljanja požara, tehničnega varovanja in univerzalnega kabliranja. Storitve IBE so obsegale izdelavo projektne in tehnične dokumentacije ter svetovalne storitve za izgradnjo Mednarodnega mejnega prehoda Jelšane. IBE je bil nosilec pogodbe za izdelavo kompletne dokumentacije za celotni mejni prehod. Storitve IBE na projektu so bile: izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelava projekta za izvedbo, izdelava projekta za razpis in kompletne razpisne dokumentacije, izpeljava postopka v sodelovanju z naročnikom, ovrednotenje ponudb in priprava predloga o izboru najugodnejšega ponudnika v skladu slovensko zakonodajo o javnih naročilih, izdelava projekta za razpis in kompletne razpisne dokumentacije v skladu s PHARE in FIDIC procedurami za objekte visoke gradnje, ki so se financirali iz PHARE sredstev, izpeljava postopka v sodelovanju z naročnikom, ovrednotenje ponudb in priprava predloga o izboru najugodnejšega ponudnika v skladu s PHARE in FIDIC procedurami, projektantski nadzor med gradnjo, izdelava projekta izvedenih del, izdelava projekta za obratovanje in vzdrževanje.

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 4776 100
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE