Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
 
 
 

Izvedbeni inženiring

Naročnik, država

Objekt - glavni podatki

Leto

     

TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O.; SLOVENIJA

Prenova rezervoarjev za KOEL in AC pretakališča; VZDRŽEVANJE/PRENOVA

2015-2017

     

Črpališče požarne vode; NOVA GRADNJA

2012-2013

     

REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO; SLOVENIJA

Proga št. 40 (E69) Pragersko - Ormož in proga št. 41 (T69) Ormož - Hodoš - državna meja / Daljinsko vodenje ENP-jev in stikal na postajah; NOVA GRADNJA

2014-2015

     

Proga št. 40 (E69) Pragersko - Ormož in proga št. 41 (T69) Ormož - Hodoš - državna meja / Izvedba 3 kV DC sklopa in delne lastne rabe v ENP-jih; NOVA GRADNJA

2013-2015

     

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA; SLOVENIJA

Univerzitetni klinični center Ljubljana / Inštalacija naprav za hlajenje Inštituta za medicinsko rehabilitacijo

2014

     

Univerzitetni klinični center Ljubljana / Prenova prostora za namestitev naprave SPECT-CT; INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

2009

     

Univerzitetni klinični center Ljubljana / Prenova prostora za namestitev naprave DSA; INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

2009

     

Univerzitetni klinični center Ljubljana / Klinični oddelek nuklearne medicine; INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

2009

     

INSTALACIJA D.O.O.; SLOVENIJA

SND Instalacija - Srmin, gradnja rezervoarjev za naftne derivate R21, R22 in R23 / Rezervoarji za naftne derivate R21 V=10.000m3, R22 V=10.000m3, R23 V=30.000m3; NOVA GRADNJA

2009-2012

     

UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA; SLOVENIJA

Ekonomska fakulteta v Ljubljani, sončna elektrarna

2012

     

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA; SIEMENS D.O.O.; SLOVENIJA

Univerzitetni klinični center Ljubljana / KO za kardiologijo, elektrofiziološki prostor; REKONSTRUKCIJA, INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

2011-2012

     

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.; SLOVENIJA

Rekonstrukcija rezervoarjev za mazut (36.000 m3) 1. in 2. faza; REKONSTRUKCIJA

2011-2012

     

DIREKCIJA RS ZA VODENJE INVESTICIJ V JAVNO ŽELEZNIŠKO INFRASTRUKTURO; MINISTRSTVO ZA PROMET, DIREKTORAT ZA ŽELEZNICE IN ŽIČNICE; SLOVENIJA

Modernizacija proge Divača - Koper; objekti v mejah DLN za drugi tir Divača - Koper / Elektro oprema in daljinsko vodenje - dobava in montaža; NOVA GRADNJA

2011

     

DIREKCIJA RS ZA VODENJE INVESTICIJ V JAVNO ŽELEZNIŠKO INFRASTRUKTURO; SLOVENIJA

Daljinsko upravljanje sistema stabilnih naprav električne vleke na slovenskem železniškem omrežju SKLOP 1: Zamenjava opreme v obstoječih elektronapajalnih postajah za potrebe daljinskega vodenja in izvedbo daljinskega vodenja elektronapajalnih postaj in stikal voznega omrežja iz centrov vodenja skupaj z ureditvijo prostorov centra vodenja; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2009-2010

     

SIEMENS D.O.O.; SLOVENIJA

Univerzitetni klinični center Ljubljana / Klinični oddelek za urologijo, Trakt B, prenova prostorov za potrebe postavitve novega RTG aparata; INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

2010

     

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.; SLOVENIJA

Regionalni nadzorni center Dragomelj; NOVA GRADNJA

2009-2010

     

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, D.O.O.; SLOVENIJA

JE Krško, konstruiranje, certificiranje in dobava elementov za delovne odre iz nerjavečega jekla

2008

     

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, D.O.O.; SLOVENIJA

Daljinsko hlajenje v Mestni občini Velenje; NOVA GRADNJA, REKONSTRUKCIJA

2008

     

KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO; SLOVENIJA

Transformatorska postaja TP6 20/6/0,4 kV, prizidava in rekonstrukcija / Kompresorska postaja, Transformatorska postaja TP6; PRIZIDAVA, VZDRŽEVANJE/PRENOVA

2007-2008

     

Transformatorska postaja TP4 20/0,4 kV; REKONSTRUKCIJA

2007

     

Transformatorska postaja TP3 20/0,4 kV; NOVA GRADNJA

2004-2006

     

Transformatorska postaja TP8 20/0,4 kV; NOVA GRADNJA

2005

     

Transformatorska postaja TP1 20/0,4 kV; REKONSTRUKCIJA

2003-2004

     

ACRONI D.O.O.; SLOVENIJA

Sistem prezračevanja

2001

     

Sistem meritev CO in prezračevanje

2000

     

PKE ELECTRONICS A.G., DUNAJ; AVSTRIJA

JE Krško, posodobitev tehničnih sistemov varovanja

2000-2001

     

REVOZ D.D.; SLOVENIJA

Izgradnja elektroenergetskega sistema v tovarni

1997-1998

     

DEGREMONT; ELIN; FRANCIJA; AVSTRIJA

Rižanski vodovod, vodočistilna naprava; NOVA GRADNJA

1996-1997

 

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 4776 100
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE