Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
 
 
 

Revidiranje projektne dokumentacije

Naročnik, država

Objekt - glavni podatki

Leto

     

JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. MOSTAR; BOSNA IN HERCEGOVINA

Revitalizacija HE Jajce II

2020

     

STANOVANJSKI SKLAD RS; SLOVENIJA

Stanovanjsko naselje Glince - Podutik

2020

     

PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA, D.D., LJUBLJANA; SLOVENIJA

MHE Samokovska reka 1

2019

     

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO; BOSNA IN HERCEGOVINA

HE Una Kostela

2016-2017

     

SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE, LJUBLJANA; SLOVENIJA

NPS - novi prostori SIQ; REKONSTRUKCIJA

2016-2017

     

IFC ADVISORY SERVICES SOUTHERN EUROPE; BOSNA IN HERCEGOVINA

Sistem malih elektrarn na Zgornji Neretvi, BiH

2014

     

OBČINA JESENICE; SLOVENIJA

Športna dvorana Podmežakla; REKONSTRUKCIJA

2012

     

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER; NEPREMIČNINSKI SKLAD POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, D.O.O.; SLOVENIJA

Objekt z oskrbovanimi stanovanji za starejše Olmo, Koper; NOVA GRADNJA

2010-2012

     

EMONIKA D.O.O.; SLOVENIJA

Emonika City center / Glavna železniška postaja Ljubljana; NOVA GRADNJA, ODSTRANITEV OBJEKTA

2012

     

Emonika City center / Emonika nakupovalni in zabaviščni center; NOVA GRADNJA

2012

     

Emonika City center / Poslovna stolpnica Emonika; NOVA GRADNJA

2009-2012

     

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE; SLOVENIJA

SND Ortnek / nova rezervoarja R17 20.000 m3 in R18 10.000 m3; NOVA GRADNJA

2011-2012

     

MESTNA OBČINA LJUBLJANA; SLOVENIJA

Podzemna parkirna hiša Tržnica, prizidek k Mahrovi hiši in ureditev Vodnikovega trga; PRIZIDAVA, NOVA GRADNJA, REKONSTRUKCIJA

2009-2012

     

Zdravstveni dom Črnuče / Nadzidava mansarde in dograditev osebnega dvigala; NADZIDAVA, PRIZIDAVA

2011

     

Center sodobnih umetnosti na območju Tovarne Rog - rušitve; ODSTRANITEV OBJEKTA

2010

     

BEŽIGRAJSKI ŠPORTNI PARK ŠPORTNI MARKETING D.O.O.; SLOVENIJA

Gradnja komunalne opreme za območje bežigrajskega stadiona; NOVA GRADNJA

2012

     

Bežigrajski športni park; NOVA GRADNJA, ODSTRANITEV OBJEKTA

2011

     

MELAMIN KEMIČNA TOVARNA D.D. KOČEVJE; SLOVENIJA

Poslovno proizvodni objekt; NOVA GRADNJA

2011-2012

     

Proizvodno skladiščno poslovni kompleks filc - 2. faza; NOVA GRADNJA

2011

     

Proizvodno skladiščni objekt; NOVA GRADNJA

2011

     

LIDL D.O.O. K.D.; SLOVENIJA

Trgovski objekt LIDL, Ljubljana-Rudnik; ODSTRANITEV OBJEKTA, NOVA GRADNJA

2011

     

OBČINA DOMŽALE; SLOVENIJA

Zahodna dozidava k osnovni šoli Rodica; PRIZIDAVA

2011

     

MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO; SLOVENIJA

Inštitut za hidravlične raziskave Logatec; NOVA GRADNJA

2011

     

CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D.; SLOVENIJA

Trgovski center Bauhaus, Rudnik, Ljubljana; NOVA GRADNJA

2011

     

KREKOVA DRUŽBA ZA STORITVE D.O.O.; MARIDOMA D.O.O.; SLOVENIJA

Stanovanjsko poslovni objekt v PPE RT3-C ob Trubarjevi cesti v Mariboru; NOVA GRADNJA, ODSTRANITEV OBJEKTA

2010

     

MINISTRSTVO ZA KULTURO; SLOVENIJA

Bivša vojašnica Vičava na Ptuju - objekt 2, Zavod za varstvo kulturne dediščine in Zgodovinski arhiv Ptuj; SPREMEMBA NAMEMBNOSTI, REKONSTRUKCIJA

2010

     

Objekt na Vičavi na Ptuju za potrebe Zgodovinskega arhiva in za potrebe Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, izpostava Ptuj

2007

     

OBČINA MENGEŠ; SLOVENIJA

Nizkoenergetska večnamenska športna dvorana Mengeš; NOVA GRADNJA

2010

     

Vrtec Mengeš, enota Gobica - prizidek; REKONSTRUKCIJA, PRIZIDAVA

2009

     

KD KVART, D.O.O.; SLOVENIJA

Poslovno stanovanjski objekt ŠUMI; NOVA GRADNJA

2010

     

Novogradnja Šumi; NOVA GRADNJA

2008

     

MENGO TRADE D.O.O.; SLOVENIJA

Proizvodno poslovni objekt Mengo trade; NOVA GRADNJA

2010

     

OBČINA ŠKOFLJICA; SLOVENIJA

Osnovna šola Lavrica; NOVA GRADNJA

2010

     

LESNINA INŽENIRING, PODJETJE ZA PROJEKTIRANJE, GRADNJO IN OPREMO OBJEKTOV, D.D.; SLOVENIJA

Trije stanovanjski stolpi v Dravljah; NOVA GRADNJA

2010

     

VEGRAD PROJEKTIVNI BIRO, D.O.O.; MESTNA VRATA D.O.O.; SLOVENIJA

Hotel City III, Maribor; NOVA GRADNJA

2007-2010

     

SAVA IP, D.O.O. INVESTICIJSKO PODJETJE; SLOVENIJA

Poslovno stanovanjska soseska Zelena jama; SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

2008-2010

     

Večstanovanjski objekt Moravci; NOVA GRADNJA

2008

     

Poslovno-stanovanjski objekt v Mariboru

2007

     

Stanovanjska soseska Sotočje

2007

     

Poslovni kompleks MODRI KVADRAT med Flajšmanovo in Savsko cesto

2006

     

GALOP D.O.O.; GRAD PRESTRANEK D.D.; CUPOLA, D.O.O.; SLOVENIJA

Gradnja objekta s poslovno, storitveno, obrtno in proizvodno-skladiščno dejavnostjo ter gradnja poslovnega objekta Cupola

2008-2010

     

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE; SLOVENIJA

Splošna bolnišnica Jesenice-centralna sterilizacija-rekonstrukcija, prizidava; REKONSTRUKCIJA, PRIZIDAVA

2010

     

GREP D.O.O.; SLOVENIJA

Športni park Stožice - večnamenski nogometni stadion, športna dvorana ter spremljajoči poslovno trgovski objekti; NOVA GRADNJA

2010

     

ERSTE GROUP IMMORENT LJUBLJANA FINANČNE STORITVE D.O.O.; SLOVENIJA

Severna vrata; NOVA GRADNJA

2010

     

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO; SLOVENIJA

Upravni center Jesenice; NOVA GRADNJA

2009

     

ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE; SLOVENIJA

Športni hotel v Kranjski gori; NOVA GRADNJA

2009

     

TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA D.O.O.; SLOVENIJA

Tehnološki park v severnem delu območja urejanja VP 3/2 Brdo Objekti v funkcionalnih enotah F1/1, F2/a, F14 in C5/B s pripadajočo zunanjo ureditvijo ter komunalnimi priključki; NOVA GRADNJA

2009

     

Tehnološki park Ljubljana na območju VP 3/2 Brdo v Ljubljani (objekti F13/3)

2007

     

Tehnološki park Ljubljana na območju VP 3/2 Brdo v Ljubljani (objekti F1, F2b, F3, F4, F13, F14)

2006

     

ENERGOPLAN D.D.; SLOVENIJA

Kondominij Tivoli; NOVA GRADNJA

2009

     

Stanovanjski objekt Savski kamen 2

2005

     

SALUS, D.D.; SLOVENIJA

Proizvodno skladiščni distribucijski center Salus; NOVA GRADNJA

2009

     

ZAVOD SV. STANISLAVA ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN KULTURNE DEJAVNOSTI; SLOVENIJA

Zavod svetega Stanislava - centralni objekt; REKONSTRUKCIJA

2009

     

TEHNOINVEST, NEPREMIČNINSKI PROJEKTI, TRGOVINA, POSREDNIŠTVO IN STORITVE, D.O.O.; SLOVENIJA

Poslovno stanovanjski objekt Tezno; NOVA GRADNJA

2009

     

JAVOR PIVKA D.D.; SLOVENIJA

Nova proizvodna hala - stolarna Bač; NOVA GRADNJA

2009

     

CUPOLA, D.O.O., LJUBLJANA; SLOVENIJA

Večstanovanjski objekti z delno poslovno dejavnostjo v pritličju; NOVA GRADNJA

2009

     

SLOVENIJA PROJEKT D.O.O.; SLOVENIJA

Poslovni objekt Masarykova F3; NOVA GRADNJA

2009

     

NEPREMIČNINSKI SKLAD POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, D.O.O.; SLOVENIJA

Oskrbovana stanovanja v Krškem; NOVA GRADNJA

2009

     

ARHE D.O.O.; SLOVENIJA

Prizidek k biotehnični fakulteti, laboratorij

2008

     

Trgovski center Merkur Vižmarje; NOVA GRADNJA

2008

     

Hotel Alfa v Rogaški Slatini

2007

     

Poslovno-stanovanjski objekt TRIBUNA Prule

2007

     

Prenova in dozidava OŠ Kašelj

2006

     

Obnova in dozidava OŠ Riharda Jakopiča

2005

     

Trgovski center Merkur Ptuj

2005

     

MERKUR D.D. TRGOVINA IN STORITVE; SLOVENIJA

Trgovski center Merkur Škofja Loka; NOVA GRADNJA

2008

     

METROKRAS INVEST D.O.O.; SLOVENIJA

Stanovanjska soseska Apnenica

2008

     

Večstanovanjski objekti Glince

2006

     

KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO; SLOVENIJA

Zelena zdravila

2008

     

Kilolaboratorij

2006

     

PELETE IV

2006

     

BIO GORIVA D.O.O.; SLOVENIJA

Tovarna za proizvodnjo biodizla zmogljivosti 40.000 ton

2008

     

KNAUF INSULATION, D.O.O. INDUSTRIJA TERMIČNIH IZOLACIJ, ŠKOFJA LOKA; SLOVENIJA

Postavitev linije za izdelavo navitih žlebakov; NOVA GRADNJA

2008

     

KOŠARKAŠKI KLUB DOMŽALE; SLOVENIJA

Športna dvorana HKC Domžale; PRIZIDAVA

2008

     

I.S.P., KAMNIK; SLOVENIJA

Objekt Vojnik

2008

     

ISTRABENZ HOTELI PORTOROŽ D.O.O.; SLOVENIJA

Prenova in dozidava starega hotela Palace v Portorožu

2008

     

OBČINA TREBNJE; SLOVENIJA

Podružnična šola Dolenja Nemška vas; NOVA GRADNJA

2008

     

BIZAAR D.O.O.; SLOVENIJA

13 večstanovanjskih stavb v Vidmu

2008

     

Večstanovanjska stavba s kletno garažo in pripadajočo komunalno infrastrukturo v Mostah pri Komendi

2006

     

Večstanovanjska stavba s kletno garažo in pripadajočo komunalno infrastrukturo v območju B12 Bakovnik v Kamniku

2005

     

KOTO D.O.O.; SLOVENIJA

Skladiščni prostor za prevzem kož; NOVA GRADNJA

2008

     

PLAMA-PUR D.D.; SLOVENIJA

Skladišče izocionata in etrskega poliola; PRIZIDAVA, NOVA GRADNJA

2008

     

SKUPINA VIATOR & VEKTOR; SLOVENIJA

Združeni skladiščni objekt 2 in 3 na območju urejanja VP 1/2 Rudnik

2007

     

Skladiščni kompleks Viator & Vektor v Ljubljani

2005

     

ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO DOMŽALE; SLOVENIJA

Stadion Domžale - Vzhodna tribuna

2007

     

LOKAINŽENIRING D.O.O.; SLOVENIJA

Regalno in špeditersko skladišče Alpetour v Škofji Loki

2007

     

INVESTPLAN LJUBLJANA; SLOVENIJA

Poslovni objekt F2

2007

     

BUREAU VERITAS, D.O.O.; SLOVENIJA

Proizvodno poslovna stavba VIP VIRANT

2007

     

Poslovni objekt na Verovškovi ulici

2006

     

Poslovno-stanovanjska soseska MR1/1 Zelena jama

2006

     

Poslovno-stanovanjski objekt na Dalmatinovi v Ljubljani

2006

     

JGZ BRDO PROTOKOLARNE STORITVE RS; SLOVENIJA

Kongresni center Brdo

2007

     

MERCATOR, D.D.; SLOVENIJA

Razširitev Mercator centra v Ljubljani

2007

     

DUŠAN ENGELSBERGER, U.D.I.A.; SLOVENIJA

Trgovski center Merkur Maribor

2007

     

DIA LJUBLJANA, BIRO ZA DESIGN, INŽENIRING IN ARHITEKTURO, D.O.O.; SLOVENIJA

Garažna hiša UKC

2006

     

FILC D.D.; SLOVENIJA

Klimatizacija nove proizvodne hale na lokaciji Filc Mengeš

2006

     

DEGAR D.O.O.; SLOVENIJA

Pralnik dimnih plinov v tehnološkem procesu proizvodnje klinkerja v Lafarge cement, Trbovlje

2006

     

ARCONT D.D.; SLOVENIJA

Nova lakirno-sušilna linija v lakirnici Arcont Gornja Radgona

2006

     

ARHIKON D.O.O.; SLOVENIJA

Igralniško zabaviščni center Šentilj

2006

     

AERODROM LJUBLJANA D.D.; SLOVENIJA

Nov potniški terminal na Letališču Ljubljana

2006

     

MEDIS D.D., LJUBLJANA; SLOVENIJA

Poslovno-skladiščni objekt Medis

2006

     

IP OBALA D.O.O.; SLOVENIJA

Terasasti bloki v Semedeli

2006

     

MOTO TRADE LJUBLJANA; SLOVENIJA

Poslovno-skladiščni objekt

2006

     

MERCATOR-OPTIMA INŽENIRING; SLOVENIJA

Prenova supermarketa Marcus v knjižnico

2006

     

HELIOS TOVARNA BARV, LAKOV IN UMETNIH SMOL KOLIČEVO, D.O.O.; SLOVENIJA

Objekt vodnih barv

2006

     

SLOVENIJA PROJEKT; SLOVENIJA

Večstanovanjski objekt v Ihanu

2006

     

IMP, D.D.; SLOVENIJA

Nadzidava garažne hiše Citypark

2006

     

HYDRO POWER CONSULTING BUDAPEST; MADŽARSKA

HE Nick, 1,5 MW; 1,5 MW; NOVA GRADNJA

2005

 

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 4776 100
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE