Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
 
 
 

Revidiranje projektne dokumentacije

Naročnik, država

Objekt - glavni podatki

Leto

     

PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA, D.D., LJUBLJANA; SLOVENIJA

MHE Samokovska reka 1

2019

     

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO; BOSNA IN HERCEGOVINA

HE Una Kostela

2016-2017

     

IFC ADVISORY SERVICES SOUTHERN EUROPE; BOSNA IN HERCEGOVINA

Sistem malih elektrarn na Zgornji Neretvi, BiH

2014

     

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER; NEPREMIČNINSKI SKLAD POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, D.O.O.; SLOVENIJA

Objekt z oskrbovanimi stanovanji za starejše Olmo, Koper; NOVA GRADNJA

2010-2012

     

MELAMIN KEMIČNA TOVARNA D.D. KOČEVJE; SLOVENIJA

Poslovno proizvodni objekt; NOVA GRADNJA

2011-2012

     

Proizvodno skladiščno poslovni kompleks filc - 2. faza; NOVA GRADNJA

2011

     

Proizvodno skladiščni objekt; NOVA GRADNJA

2011

     

MESTNA OBČINA LJUBLJANA; SLOVENIJA

Podzemna parkirna hiša Tržnica, prizidek k Mahrovi hiši in ureditev Vodnikovega trga; PRIZIDAVA, NOVA GRADNJA, REKONSTRUKCIJA

2009-2012

     

Zdravstveni dom Črnuče / Nadzidava mansarde in dograditev osebnega dvigala; NADZIDAVA, PRIZIDAVA

2011

     

Center sodobnih umetnosti na območju Tovarne Rog - rušitve; ODSTRANITEV OBJEKTA

2010

     

OBČINA JESENICE; SLOVENIJA

Športna dvorana Podmežakla; REKONSTRUKCIJA

2012

     

EMONIKA D.O.O.; SLOVENIJA

Emonika City center / Glavna železniška postaja Ljubljana; NOVA GRADNJA, ODSTRANITEV OBJEKTA

2012

     

Emonika City center / Emonika nakupovalni in zabaviščni center; NOVA GRADNJA

2012

     

Emonika City center / Poslovna stolpnica Emonika; NOVA GRADNJA

2009-2012

     

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE; SLOVENIJA

SND Ortnek / nova rezervoarja R17 20.000 m3 in R18 10.000 m3; NOVA GRADNJA

2011-2012

     

BEŽIGRAJSKI ŠPORTNI PARK ŠPORTNI MARKETING D.O.O.; SLOVENIJA

Gradnja komunalne opreme za območje bežigrajskega stadiona; NOVA GRADNJA

2012

     

Bežigrajski športni park; NOVA GRADNJA, ODSTRANITEV OBJEKTA

2011

     

OBČINA DOMŽALE; SLOVENIJA

Zahodna dozidava k osnovni šoli Rodica; PRIZIDAVA

2011

     

MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO; SLOVENIJA

Inštitut za hidravlične raziskave Logatec; NOVA GRADNJA

2011

     

CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D.; SLOVENIJA

Trgovski center Bauhaus, Rudnik, Ljubljana; NOVA GRADNJA

2011

     

LIDL D.O.O. K.D.; SLOVENIJA

Trgovski objekt LIDL, Ljubljana-Rudnik; ODSTRANITEV OBJEKTA, NOVA GRADNJA

2011

     

OBČINA MENGEŠ; SLOVENIJA

Nizkoenergetska večnamenska športna dvorana Mengeš; NOVA GRADNJA

2010

     

Vrtec Mengeš, enota Gobica - prizidek; REKONSTRUKCIJA, PRIZIDAVA

2009

     

KD KVART, D.O.O.; SLOVENIJA

Poslovno stanovanjski objekt ŠUMI; NOVA GRADNJA

2010

     

Novogradnja Šumi; NOVA GRADNJA

2008

     

OBČINA ŠKOFLJICA; SLOVENIJA

Osnovna šola Lavrica; NOVA GRADNJA

2010

     

SAVA IP, D.O.O. INVESTICIJSKO PODJETJE; SLOVENIJA

Poslovno stanovanjska soseska Zelena jama; SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

2008-2010

     

Večstanovanjski objekt Moravci; NOVA GRADNJA

2008

     

Poslovno-stanovanjski objekt v Mariboru

2007

     

Stanovanjska soseska Sotočje

2007

     

Poslovni kompleks MODRI KVADRAT med Flajšmanovo in Savsko cesto

2006

     

GREP D.O.O.; SLOVENIJA

Športni park Stožice - večnamenski nogometni stadion, športna dvorana ter spremljajoči poslovno trgovski objekti; NOVA GRADNJA

2010

     

MINISTRSTVO ZA KULTURO; SLOVENIJA

Bivša vojašnica Vičava na Ptuju - objekt 2, Zavod za varstvo kulturne dediščine in Zgodovinski arhiv Ptuj; SPREMEMBA NAMEMBNOSTI, REKONSTRUKCIJA

2010

     

Objekt na Vičavi na Ptuju za potrebe Zgodovinskega arhiva in za potrebe Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, izpostava Ptuj

2007

     

KREKOVA DRUŽBA ZA STORITVE D.O.O.; MARIDOMA D.O.O.; SLOVENIJA

Stanovanjsko poslovni objekt v PPE RT3-C ob Trubarjevi cesti v Mariboru; NOVA GRADNJA, ODSTRANITEV OBJEKTA

2010

     

VEGRAD PROJEKTIVNI BIRO, D.O.O.; MESTNA VRATA D.O.O.; SLOVENIJA

Hotel City III, Maribor; NOVA GRADNJA

2007-2010

     

LESNINA INŽENIRING, PODJETJE ZA PROJEKTIRANJE, GRADNJO IN OPREMO OBJEKTOV, D.D.; SLOVENIJA

Trije stanovanjski stolpi v Dravljah; NOVA GRADNJA

2010

     

GALOP D.O.O.; GRAD PRESTRANEK D.D.; CUPOLA, D.O.O.; SLOVENIJA

Gradnja objekta s poslovno, storitveno, obrtno in proizvodno-skladiščno dejavnostjo ter gradnja poslovnega objekta Cupola

2008-2010

     

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE; SLOVENIJA

Splošna bolnišnica Jesenice-centralna sterilizacija-rekonstrukcija, prizidava; REKONSTRUKCIJA, PRIZIDAVA

2010

     

MENGO TRADE D.O.O.; SLOVENIJA

Proizvodno poslovni objekt Mengo trade; NOVA GRADNJA

2010

     

ERSTE GROUP IMMORENT LJUBLJANA FINANČNE STORITVE D.O.O.; SLOVENIJA

Severna vrata; NOVA GRADNJA

2010

     

NEPREMIČNINSKI SKLAD POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, D.O.O.; SLOVENIJA

Oskrbovana stanovanja v Krškem; NOVA GRADNJA

2009

     

JAVOR PIVKA D.D.; SLOVENIJA

Nova proizvodna hala - stolarna Bač; NOVA GRADNJA

2009

     

ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE; SLOVENIJA

Športni hotel v Kranjski gori; NOVA GRADNJA

2009

     

ZAVOD SV. STANISLAVA ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN KULTURNE DEJAVNOSTI; SLOVENIJA

Zavod svetega Stanislava - centralni objekt; REKONSTRUKCIJA

2009

     

TEHNOINVEST, NEPREMIČNINSKI PROJEKTI, TRGOVINA, POSREDNIŠTVO IN STORITVE, D.O.O.; SLOVENIJA

Poslovno stanovanjski objekt Tezno; NOVA GRADNJA

2009

     

CUPOLA, D.O.O., LJUBLJANA; SLOVENIJA

Večstanovanjski objekti z delno poslovno dejavnostjo v pritličju; NOVA GRADNJA

2009

     

TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA D.O.O.; SLOVENIJA

Tehnološki park v severnem delu območja urejanja VP 3/2 Brdo Objekti v funkcionalnih enotah F1/1, F2/a, F14 in C5/B s pripadajočo zunanjo ureditvijo ter komunalnimi priključki; NOVA GRADNJA

2009

     

Tehnološki park Ljubljana na območju VP 3/2 Brdo v Ljubljani (objekti F13/3)

2007

     

Tehnološki park Ljubljana na območju VP 3/2 Brdo v Ljubljani (objekti F1, F2b, F3, F4, F13, F14)

2006

     

SALUS, D.D.; SLOVENIJA

Proizvodno skladiščni distribucijski center Salus; NOVA GRADNJA

2009

     

ENERGOPLAN D.D.; SLOVENIJA

Kondominij Tivoli; NOVA GRADNJA

2009

     

Stanovanjski objekt Savski kamen 2

2005

     

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO; SLOVENIJA

Upravni center Jesenice; NOVA GRADNJA

2009

     

SLOVENIJA PROJEKT D.O.O.; SLOVENIJA

Poslovni objekt Masarykova F3; NOVA GRADNJA

2009

     

MERKUR D.D. TRGOVINA IN STORITVE; SLOVENIJA

Trgovski center Merkur Škofja Loka; NOVA GRADNJA

2008

     

KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO; SLOVENIJA

Zelena zdravila

2008

     

Kilolaboratorij

2006

     

PELETE IV

2006

     

METROKRAS INVEST D.O.O.; SLOVENIJA

Stanovanjska soseska Apnenica

2008

     

Večstanovanjski objekti Glince

2006

     

I.S.P., KAMNIK; SLOVENIJA

Objekt Vojnik

2008

     

PLAMA-PUR D.D.; SLOVENIJA

Skladišče izocionata in etrskega poliola; PRIZIDAVA, NOVA GRADNJA

2008

     

BIZAAR D.O.O.; SLOVENIJA

13 večstanovanjskih stavb v Vidmu

2008

     

Večstanovanjska stavba s kletno garažo in pripadajočo komunalno infrastrukturo v Mostah pri Komendi

2006

     

Večstanovanjska stavba s kletno garažo in pripadajočo komunalno infrastrukturo v območju B12 Bakovnik v Kamniku

2005

     

ARHE D.O.O.; SLOVENIJA

Prizidek k biotehnični fakulteti, laboratorij

2008

     

Trgovski center Merkur Vižmarje; NOVA GRADNJA

2008

     

Hotel Alfa v Rogaški Slatini

2007

     

Poslovno-stanovanjski objekt TRIBUNA Prule

2007

     

Prenova in dozidava OŠ Kašelj

2006

     

Obnova in dozidava OŠ Riharda Jakopiča

2005

     

Trgovski center Merkur Ptuj

2005

     

BIO GORIVA D.O.O.; SLOVENIJA

Tovarna za proizvodnjo biodizla zmogljivosti 40.000 ton

2008

     

KOŠARKAŠKI KLUB DOMŽALE; SLOVENIJA

Športna dvorana HKC Domžale; PRIZIDAVA

2008

     

KOTO D.O.O.; SLOVENIJA

Skladiščni prostor za prevzem kož; NOVA GRADNJA

2008

     

OBČINA TREBNJE; SLOVENIJA

Podružnična šola Dolenja Nemška vas; NOVA GRADNJA

2008

     

ISTRABENZ HOTELI PORTOROŽ D.O.O.; SLOVENIJA

Prenova in dozidava starega hotela Palace v Portorožu

2008

     

KNAUF INSULATION, D.O.O. INDUSTRIJA TERMIČNIH IZOLACIJ, ŠKOFJA LOKA; SLOVENIJA

Postavitev linije za izdelavo navitih žlebakov; NOVA GRADNJA

2008

     

SKUPINA VIATOR & VEKTOR; SLOVENIJA

Združeni skladiščni objekt 2 in 3 na območju urejanja VP 1/2 Rudnik

2007

     

Skladiščni kompleks Viator & Vektor v Ljubljani

2005

     

DUŠAN ENGELSBERGER, U.D.I.A.; SLOVENIJA

Trgovski center Merkur Maribor

2007

     

LOKAINŽENIRING D.O.O.; SLOVENIJA

Regalno in špeditersko skladišče Alpetour v Škofji Loki

2007

     

INVESTPLAN LJUBLJANA; SLOVENIJA

Poslovni objekt F2

2007

     

JGZ BRDO PROTOKOLARNE STORITVE RS; SLOVENIJA

Kongresni center Brdo

2007

     

ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO DOMŽALE; SLOVENIJA

Stadion Domžale - Vzhodna tribuna

2007

     

MERCATOR, D.D.; SLOVENIJA

Razširitev Mercator centra v Ljubljani

2007

     

BUREAU VERITAS, D.O.O.; SLOVENIJA

Proizvodno poslovna stavba VIP VIRANT

2007

     

Poslovni objekt na Verovškovi ulici

2006

     

Poslovno-stanovanjska soseska MR1/1 Zelena jama

2006

     

Poslovno-stanovanjski objekt na Dalmatinovi v Ljubljani

2006

     

FILC D.D.; SLOVENIJA

Klimatizacija nove proizvodne hale na lokaciji Filc Mengeš

2006

     

DIA LJUBLJANA, BIRO ZA DESIGN, INŽENIRING IN ARHITEKTURO, D.O.O.; SLOVENIJA

Garažna hiša UKC

2006

     

ARHIKON D.O.O.; SLOVENIJA

Igralniško zabaviščni center Šentilj

2006

     

ARCONT D.D.; SLOVENIJA

Nova lakirno-sušilna linija v lakirnici Arcont Gornja Radgona

2006

     

DEGAR D.O.O.; SLOVENIJA

Pralnik dimnih plinov v tehnološkem procesu proizvodnje klinkerja v Lafarge cement, Trbovlje

2006

     

SLOVENIJA PROJEKT; SLOVENIJA

Večstanovanjski objekt v Ihanu

2006

     

MEDIS D.D., LJUBLJANA; SLOVENIJA

Poslovno-skladiščni objekt Medis

2006

     

MERCATOR-OPTIMA INŽENIRING; SLOVENIJA

Prenova supermarketa Marcus v knjižnico

2006

     

MOTO TRADE LJUBLJANA; SLOVENIJA

Poslovno-skladiščni objekt

2006

     

IP OBALA D.O.O.; SLOVENIJA

Terasasti bloki v Semedeli

2006

     

HELIOS TOVARNA BARV, LAKOV IN UMETNIH SMOL KOLIČEVO, D.O.O.; SLOVENIJA

Objekt vodnih barv

2006

     

AERODROM LJUBLJANA D.D.; SLOVENIJA

Nov potniški terminal na Letališču Ljubljana

2006

     

IMP, D.D.; SLOVENIJA

Nadzidava garažne hiše Citypark

2006

     

HYDRO POWER CONSULTING BUDAPEST; MADŽARSKA

HE Nick, 1,5 MW; 1,5 MW; NOVA GRADNJA

2005

 

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 4776 100
Telefaks: +386 1 2510 527
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE