Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
 
 
 

Projektiranje in svetovanje, ENERGETIKA

Hidroenergetika in hidrotehnika

Naročnik, država

Objekt - glavni podatki

Leto

     

DEM d.o.o.; SLOVENIJA

HE Vuzenica; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST, VZDRŽEVANJE OBJEKTA

2023

     

HE Dravograd; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST, VZDRŽEVANJE OBJEKTA

2022-2023

     

HE Mariborski otok; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST, VZDRŽEVANJE OBJEKTA

2022

     

IZVO-R d.o.o.; SLOVENIJA

Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – etapa 1A – odsek B.5 - Mali graben; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2022

     

IBE d.d.; SLOVENIJA

Nove lokacije ČHE v Sloveniji; VZDRŽEVANJE OBJEKTA

2022

     

HSE INVEST d.o.o.; SLOVENIJA

HE Suhadol; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2022

     

HE Trbovlje; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2022

     

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, DIREKCIJA RS ZA VODE; SLOVENIJA

Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja / Pregrada in akumulacija Suhorica ter jez Padež; NOVA GRADNJA

2021-2022

     

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR; OBČINA GROSUPLJE; SLOVENIJA

Zadrževalnik velikih voda Veliki potok; NOVA GRADNJA

2016-2022

     

HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI, D.O.O.; SLOVENIJA

HE Mokrice / Jezovna zgradba; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2019-2021

     

Vrednotenje in obvladovanje posledic porušitev pregrad, nasipov in nepravilnega obratovanja HE stopenj na spodnji Savi

2020

     

HE Krško, poplavna varnost Krškega na območju dolvodno od HE Krško

2020

     

HE Boštanj in HE Arto Blanca / nadgradnja sistemov vodenja; INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

2018-2019

     

HE Brežice; 3 x 15,3 MVA; NOVA GRADNJA

2008-2017

     

HE Krško; 3 x 16,5 MVA; NOVA GRADNJA

2004-2013

     

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE A.D.NIKŠIĆ; ČRNA GORA

HE Piva / Rehabilitacija in modernizacija; REKONSTRUKCIJA

2016-2021

     

Optimalno koriščenje vode Gornje Zete (prevajanje reke Zete v akumulacijo Krupac ter združitev akumulacij Krupac in Slano); NOVA GRADNJA

2016

     

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, URAD ZA ENERGETIKO; SLOVENIJA

Pregrada Drtijščica; NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

2021

     

INFRA d.o.o.; MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR; SLOVENIJA

HE Mokrice / Infrastrukturne ureditve; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2020-2021

     

HE Mokrice / Infrastrukturne ureditve; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2020

     

INFRA IZVAJANJE INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI D.O.O.; SLOVENIJA

HE Brežice / Ureditev Potočnice in Žlapovca; NOVA GRADNJA

2020

     

HE Brežice / Prehod za vodne organizme; NOVA GRADNJA, INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

2016-2019

     

HE Brežice / infrastrukturne ureditve; NOVA GRADNJA

2013-2017

     

Sanacija drče v Mirni pri Dolenjem Boštanju in ureditev drstišča; REKONSTRUKCIJA

2012-2015

     

HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI, D.O.O.; HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE D.O.O.; SLOVENIJA

HE Mokrice; 3 x 12,5 MVA; NOVA GRADNJA

2006-2020

     

HE Blanca; 3 x 16,5 MVA; NOVA GRADNJA

2003-2009

     

ELES, d.o.o.; HESS, d.o.o.; INFRA d.o.o.; SLOVENIJA

HE Mokrice / Energetske in infrastrukturne ureditve; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2020

     

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR D.O.O.; SLOVENIJA

HE Dravograd; REKONSTRUKCIJA

2020

     

HE Formin / Rekonstrukcija; REKONSTRUKCIJA

2020

     

LLP "ZHARYK SU LTD"; KAZAKHSTAN

HE Bartogai, Kazahstan; NOVA GRADNJA

2016-2019

     

MESTNA OBČINA LJUBLJANA; SLOVENIJA

Zapornični objekt zadrževalnika Brdnikova na Glinščici; NOVA GRADNJA

2017-2019

     

PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA, D.D., LJUBLJANA; SLOVENIJA

MHE Samokovska reka 1

2019

     

HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI, D.O.O.; NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO D.O.O.; SLOVENIJA

HE Brežice / Sanacija vplivov na NEK

2018-2019

     

HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI, D.O.O.; INFRA IZVAJANJE INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI D.O.O.; OBČINA KRŠKO; REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO; SLOVENIJA

Nasip ob Potočnici (nadvišanje); INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA, REKONSTRUKCIJA

2016-2018

     

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR; SLOVENIJA

Posodobitev pregrade Vonarje; REKONSTRUKCIJA

2018

     

Zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec - etapa 1B/Ureditev Gradaščice v Šujici; NOVA GRADNJA

2018

     

Ureditev Selške Sore za zagotavljanje poplavne varnosti širšega območja Železnikov; NOVA GRADNJA

2012

     

Ureditev oskrbe s pitno vodo prebivalstva slovenske Istre in zalednega kraškega območja, Zadrževalnik Padež-Suhorka-Veliki Padež; NOVA GRADNJA

2006

     

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO; BOSNA IN HERCEGOVINA

HE Una Kostela

2016-2017

     

HE Salakovac, Turbina, generator in pomožna oprema, ocena stanja in predlog revitalizacije enot 1, 2 in 3; REKONSTRUKCIJA

2011

     

HE na Neretvi / Modernizacija sistema tehničnega opazovanja jezov HE Jablanica, HE Grabovica in HE Salakovac; REKONSTRUKCIJA

2009-2010

     

ZETA ENERGY D.O.O.; ČRNA GORA

MHE Slap Zete; REKONSTRUKCIJA

2013-2017

     

MHE Glava Zete; REKONSTRUKCIJA

2017

     

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.; TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA D.O.O. ; SLOVENIJA

Energetska izraba Ljubljanice; NOVA GRADNJA

2011-2016

     

HSE INVEST DRUŽBA ZA INŽENIRING IN IZGRADNJO ENERGETSKIH OBJEKTOV D.O.O.; SLOVENIJA

110 kV stikališče HE Fala; REKONSTRUKCIJA

2016

     

PANVITA D.D.; SLOVENIJA

Namakalni sistem Nemščak-Beltinci; NOVA GRADNJA

2012-2014

     

Namakalni sistem Murska Sobota-Rakičan-Muzge; NOVA GRADNJA

2012-2014

     

IFC ADVISORY SERVICES SOUTHERN EUROPE; BOSNA IN HERCEGOVINA

Sistem malih elektrarn na Zgornji Neretvi, BiH

2014

     

SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA D.O.O.; SLOVENIJA

HE Doblar 1; 3 x 16 MVA; REKONSTRUKCIJA

2005-2014

     

HE Plave 1; 18 MW; REVITALIZACIJA IN DOINSTALIRANJE

2005-2006

     

ČHE Avče; 185,4 MW; NOVA GRADNJA

2001-2004

     

HE Doblar 2; 1 x 49 MVA; NOVA GRADNJA

1993-2001

     

HE Plave 2; 1 x 23 MVA; NOVA GRADNJA

1993-2001

     

INFRA IZVAJANJE INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI D.O.O.; HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI, D.O.O.; HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE D.O.O.; SLOVENIJA

HE Krško, akumulacijski bazen; NOVA GRADNJA

2009-2012

     

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR, D.O.O.; SLOVENIJA

ČHE Kozjak; 2 x 220 MW; NOVA GRADNJA

2003-2012

     

Prenova HE Zlatoličje, jezu Melje in MHE Melje / HE Zlatoličje; 2 x 85 MVA; REKONSTRUKCIJA

2003-2012

     

Jez Melje in MHE Melje; REVITALIZACIJA IN DOINSTALIRANJE, REKONSTRUKCIJA

2004-2010

     

HE Ožbalt; 3 x 30 MVA; REVITALIZACIJA IN DOINSTALIRANJE

1998-2005

     

HE Vuhred; 3 x 30 MVA; REVITALIZACIJA IN DOINSTALIRANJE

1998-2005

     

HE Dravograd; 3 x 12 MVA; REVITALIZACIJA IN DOINSTALIRANJE

1992-1996

     

HE Mariborski otok; 3 x 26 MVA; REVITALIZACIJA IN DOINSTALIRANJE

1992-1996

     

HE Vuzenica; 3 x 26 MVA; REVITALIZACIJA IN DOINSTALIRANJE

1992-1996

     

HE Fala; 74 MVA; DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, REVITALIZACIJA IN DOINSTALIRANJE

1975-1996

     

SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA, D.O.O.; SLOVENIJA

HE Mavčiče; INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

2009-2012

     

HE Moste; 2 x 9 MVA, 1 x 11 MVA; REKONSTRUKCIJA

2003-2011

     

HE Medvode; 2 x 13,5 MVA; REVITALIZACIJA IN DOINSTALIRANJE

2001-2006

     

HE Moste 2 in HE Moste 3; 2 x 21 MW, 2 x 2,54 MW; NOVA GRADNJA

1996-2004

     

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE; SLOVENIJA

HE na spodnji Savi / Ureditev vodne infrastrukture za zaščito pred visokimi vodami Save in pritokov poseljenih območij od Krškega do meje z R Hrvaško

2012

     

TECHNOR ENERGY ASA; NORVEŠKA

HE na reki Bosni, HE Cijevna 1

2011

     

INFRA IZVAJANJE INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI D.O.O.; HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI, D.O.O.; SLOVENIJA

HE Blanca / Akumulacijski bazen; NOVA GRADNJA

2007-2011

     

JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. MOSTAR; BOSNA IN HERCEGOVINA

Revitalizacija agregata, nadvišanje jezu in MHE na obtočnem predoru HE Jajce 2; REKONSTRUKCIJA

2010

     

HE Rama; 2 x 90 MVA; REVITALIZACIJA IN DOINSTALIRANJE, REKONSTRUKCIJA

2006-2008

     

TRIANGLE GENERAL CONTRACTORS INC.; ZDA

HE Lumbardh (Kosovo); 2 x 4,2 MVA; REVITALIZACIJA IN DOINSTALIRANJE

2004-2009

     

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE A.D.NIKŠIĆ OC DIREKCIJA; ČRNA GORA

HE Peručica / Vgradnja 8. agregata; 66 MVA; REKONSTRUKCIJA

2006-2009

     

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE D.O.O.; INFRA IZVAJANJE INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI D.O.O.; SLOVENIJA

HE Boštanj; 3 x 14,5 MVA; NOVA GRADNJA

2002-2007

     

HE Boštanj, akumulacijski bazen; NOVA GRADNJA

2004-2007

     

HYDRO POWER CONSULTING BUDAPEST; MADŽARSKA

HE Nick, 1,5 MW; 1,5 MW; NOVA GRADNJA

2005

     

KMETIJSKA ZADRUGA AGRARIA, KOPER; SLOVENIJA

Akumulacija Piševec, namakanje; NOVA GRADNJA

1999-2001

 

Termoenergetika

Naročnik, država

Objekt - glavni podatki

Leto

     

ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.; SLOVENIJA

PPE TOL, PLINSKO PARNA ENOTA TOPLARNA LJUBLJANA / Oljno gospodarstvo - dnevni rezervoarji s črpališčem II; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT, ODSTRANITEV, REKONSTRUKCIJA

2022

     

TEB d.o.o.; SLOVENIJA

Izgradnja plinskih blokov 2x40-70 MW v TE Brestanica, 1. faza/(Zamenjava plinskih blokov PB 1-3 3x23 MW v TE Brestanica) / Faza 1B

2020-2021

     

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.; SLOVENIJA

PPE TOL, PLINSKO PARNA ENOTA TOPLARNA LJUBLJANA; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT, ODSTRANITEV, REKONSTRUKCIJA

2018-2020

     

PPE TOL, PLINSKO PARNA ENOTA TOPLARNA LJUBLJANA / Obnova trase cevovodov med črpališčem I in črpališčem II; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2020

     

PPE TOL, PLINSKO PARNA ENOTA TOPLARNA LJUBLJANA / Prestavitev vročevodov; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2019

     

TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O.; SLOVENIJA

Izgradnja plinskih blokov 2x40-70 MW v TE Brestanica, 1. faza (Zamenjava plinskih blokov PB 1-3 3x23 MW v TE Brestanica); NOVA GRADNJA, REKONSTRUKCIJA

2011-2018

     

Prenova rezervoarjev za KOEL in AC pretakališča; VZDRŽEVANJE/PRENOVA

2015-2017

     

Črpališče požarne vode; NOVA GRADNJA

2012-2013

     

TE Brestanica, 2 x 114 MWel plinski turbini; 2 x 114 MW; NOVA GRADNJA

1996-2001

     

DOMPLAN, DRUŽBA ZA INŽENIRING, NEPREMIČNINE, URBANIZEM IN ENERGETIKO, D.D.; SLOVENIJA

Domplan kotlovnica S2 Šorlijevo naselje; INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

2016-2017

     

OBČINA ZAGORJE OB SAVI; SLOVENIJA

Kotlarna Zagorje, obnova / Širitev sistema daljinskega ogrevanja; NOVA GRADNJA

2011-2013

     

RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" D.D.; BOSNA IN HERCEGOVINA

Termoelektrarna Banovići; NOVA GRADNJA

2009-2012

     

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO; BOSNA IN HERCEGOVINA

TE Kakanj, blok 8; NOVA GRADNJA

2010-2011

     

EFT (HOLDINGS) APS; DANSKA

Toplarna elektrarna Doboj, Republika Srpska, Bosna in Hercegovina; NOVA GRADNJA

2009

     

KOMUNALA ZAGORJE, D.O.O.; SLOVENIJA

Kotlarna Zagorje, obnova / Sistem daljinskega ogrevanja Zagorje; NOVA GRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ODSTRANITEV OBJEKTA

2008-2009

     

TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ D.O.O.; SLOVENIJA

TE Šoštanj, modernizacija blokov 4 in 5 s prigradnjo plinskih turbin; NOVA GRADNJA

2008

     

Blok 5 v TE Šoštanj, razžveplovanje dimnih plinov; NOVA GRADNJA

1998-2001

     

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, D.O.O.; SLOVENIJA

Daljinsko hlajenje v Mestni občini Velenje; NOVA GRADNJA, REKONSTRUKCIJA

2008

     

TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA D.O.O.; SLOVENIJA

TE-TOL, nova plinsko parna elektrarna; NOVA GRADNJA

2008

     

Vršna plinska turbina v kogeneracijskem procesu; NOVA GRADNJA

2003-2005

     

KOSOVO TRUST AGENCY; KOSOVO

Ogrevanje mesta Priština

2005

     

PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA, D.D., LJUBLJANA; SLOVENIJA

Oskrba mesta Ljubljane s toplotno energijo

2002

     

TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE D.O.O.; SLOVENIJA

TE Trbovlje 200 MWel, gorivo - domači premog; 200 MW; NOVA GRADNJA

1996-1997

     

NAFTA LENDAVA, D.O.O.; SLOVENIJA

Termoelektrarna Lendava; NOVA GRADNJA

1997

 

Jedrski in sevalni objekti

Naročnik, država

Objekt - glavni podatki

Leto

     

NEK d.o.o.; SLOVENIJA

Instalacija dvigala v prostoru za skladiščenje radioaktivnega tovora (RWSB), mod. 1283-HE-M

2021

     

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO D.O.O.; SLOVENIJA

Rekonstrukcija objekta BB1 in izgradnja novih kabelskih povezav (mod. 1027-NA-L) / Rekonstrukcija objekta BB1; NADZIDAVA, NOVA GRADNJA, REKONSTRUKCIJA

2017-2021

     

Nuklearna elektrarna Krško / Suho skladišče izrabljenega goriva; NOVA GRADNJA

2017-2021

     

Nuklearna elektrarna Krško; NOVA GRADNJA

2019-2021

     

Rekonstrukcija Operativno podpornega centra - OPC (mod. 1056-NA-L)

2020-2021

     

Nuklearna elektrarna Krško / Suho skladišče izrabljenega goriva; NOVA GRADNJA

2017-2021

     

Izboljšanje in poenostavitev otočnega napajanja LR NEK iz TEB (mod. 1240-SY-L)

2020

     

Mod. 1095-XR-L; Izgradnja temelja z oljno jamo za transformator T3 / Temelj nadomestnega transformatorja T3; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2018-2019

     

Rekonstrukcija Operativno podpornega centra - OPC (mod. 1056-NA-L) / Kineta med objektom OPC in upravno stavbo; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2019

     

Zamenjava transformatorja T3 60 MVA 110/2x6,3 kV in podsistemov (mod. 1095-XR-L)

2019

     

Izgradnja kabelskih povezav med pomožno zgradbo (AB-MHE30) in bunkersko zgradbo (BB1); NOVA GRADNJA

2015-2018

     

Varnostna nadgradnja NEK - Projekt BB2 / zgradba BB2; NOVA GRADNJA

2017-2018

     

Varnostna nadgradnja NEK - Projekt BB2 / gradbena jama; NOVA GRADNJA

2018

     

Nadgradnja komunikacijskih sistemov v NEK (mod. 1053-PC-L)

2018

     

ECRTCS HVAC in habilitatetni sistemi; Mod. 1058-VA-L

2018

     

Tehnično varovanje ECR in TPC (mod. 1069-TZ-L)

2018

     

Zamenjava senzorskega sistema zunanje ograje NEK, mod. 1131-TZ-L

2016

     

Prenos polne moči iz 1000 kVA agregata do zbiralke LD11, mod. 1148-EE-L

2016

     

Posodobitev sistema za čiščenje cevi kondenzatorja (mod. 723-CW-L)

2016

     

Tehnično varovanje deponije remontnih zapornic RD, mod. 1092-TZ-L

2016

     

ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE, LJUBLJANA; SLOVENIJA

Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško / Infrastrukturni objekti; NOVA GRADNJA

2015-2021

     

Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško / Objekti odlagališča; NOVA GRADNJA

2006-2021

     

Odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) Vrbina, funkcionalno-tehnični, ekonomski in prostorski vidik ocenjevanja potencialnih lokacij ; NOVA GRADNJA

2004-2007

     

GEN ENERGIJA D.O.O.; SLOVENIJA

Jedrska elektrarna Krško 2

2019

     

ARAO, LJUBLJANA; SLOVENIJA

Odlagališče radioaktivnih odpadkov - IJG in VRAO

2019

     

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, D.O.O.; SLOVENIJA

Prostor za manipulacijo z opremo in pošiljkami radioaktivnih tovorov (WMB); NOVA GRADNJA, ODSTRANITEV OBJEKTA

2013-2018

     

NE Krško - Ukrepi za ohranitev poplavne varnosti NEK

2013-2015

     

Nuklearna elektrarna Krško / Zamenjava DC odklopnikov, modifikacija št. 666-DC-L, rev. 0

2013-2014

     

Nuklearna elektrarna Krško / Nadvišanje nasipov za zaščito pred maksimalno poplavo - nasip ob Savi; REKONSTRUKCIJA

2010-2012

     

Nuklearna elektrarna Krško / Nadvišanje nasipov za zaščito pred maksimalno poplavo - nasip ob Potočnici; REKONSTRUKCIJA

2010-2012

     

Nuklearna elektrarna Krško / Nadgradnja varnostnega napajanja; NOVA GRADNJA

2009-2012

     

Nuklearna elektrarna, TP-1 do TP-6

2011

     

NE Krško, remontno napajanje AB, FHB in IB zgradbe / Transformatorska postaja TP-7 6,3/0,4kV; 1000 kVA

2009-2011

     

Hala za sestavljanje statorja generatorja; NOVA GRADNJA

2009-2010

     

NE Krško, zamenjava relejne zaščite bloka generatorja

2007-2010

     

NE Krško - 110 kV stikališče / Prestavitev polja lastne rabe 110 kV in zamenjava UV releja MOD. št. 614-SY-L

2008-2009

     

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, Razširitev sistema hladilnih stolpov; REKONSTRUKCIJA, NOVA GRADNJA

2006-2008

     

NE Krško, napajanje SW grabelj ter napajane gretja SW cevovodov

2008

     

NE Krško, vgradnja novega inverterja in baterije za napajanje procesnih kontrolnih sistemov

2008

     

NE Krško, zamenjava tekočinskih radioloških monitorjev

2008

     

NE Krško, zamenjava uparjalnikov in povečanje moči elektrarne

1999

     

RUDNIK ŽIROVSKI VRH, JAVNO PODJETJE ZA ZAPIRANJE RUDNIKA URANA, D.O.O.; SLOVENIJA

Odlagališče rudarske jalovine Jazbec

1999-2012

     

Odlagališče hidrometalurške jalovine Boršt; NOVA GRADNJA

1999-2010

     

Sanacija rudnika urana Žirovski vrh

1997-2005

     

HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI, D.O.O.; NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, D.O.O.; SLOVENIJA

Alternativni ponor toplote (UHS) za NEK; NOVA GRADNJA

2011

     

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO; SLOVENIJA

Zagotavljanje potrebnih zmogljivosti hlajenja JE Krško po izgradnji HE Brežice in HE Mokrice

2006

     

FRAMATOME ANP GMBH, OFFENBACH AM MAIN; NEMČIJA

NE Krško, rekonstrukcija bazena za iztrošeno gorivo

2001

     

PKE ELECTRONICS A.G., DUNAJ; AVSTRIJA

JE Krško, posodobitev tehničnih sistemov varovanja

2000-2001

     

PARSONS POWER GROUP INC., READING; ZDA

NE Krško, naprave za dekontaminacijo in večnamenska zgradba za uparjalnike (MPB)

1998-2000

 

Sončne in vetrne elektrarne

Naročnik, država

Objekt - glavni podatki

Leto

     

ELES, d.o.o.; SLOVENIJA

RTP 400/110 kV Maribor / Sončna elektrarna; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2021

     

HESS, d.o.o.; SLOVENIJA

Fotonapetostna elektrarna na deponiji sedimentov D3 HE Brežice s kabelskimi vodi; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2021

     

HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI, D.O.O.; SLOVENIJA

HE Mokrice / Sončne elektrarne na deponijah sedimentov; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2020

     

UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA; SLOVENIJA

Ekonomska fakulteta v Ljubljani, sončna elektrarna

2012

     

ELEKTRO MARIBOR D.D.; SLOVENIJA

Sončna elektrarna Pobrežje; NOVA GRADNJA

2011

 

Razdelilne transformatorske postaje in stikališča

Naročnik, država

Objekt - glavni podatki

Leto

     

ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.; SLOVENIJA

RTP 110/10(20) kV Center z vključitvijo; REKONSTRUKCIJA

2020-2023

     

RTP 110/20 kV Potniški center; NOVA GRADNJA

2008-2022

     

RTP 110/20 kV Dobruška vas s 110 kV priključnim daljnovodom; NOVA GRADNJA, ODSTRANITEV OBJEKTA

2009-2021

     

RTP 110/20 kV Kamnik / Investicijsko vzdrževalna dela; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2019-2021

     

20 kV KB izvodi RP Škofljica - Ig

2018-2020

     

RTP 110/20 kV Litostroj / Dogradnja polj J02 in J37; REKONSTRUKCIJA

2019-2020

     

TP Zgornje Škrilje

2018

     

RTP 110/20 kV Mengeš; NOVA GRADNJA

2009-2015

     

RTP 110/10/20 kV Bežigrad; REKONSTRUKCIJA

2008-2012

     

RTP 110/20 kV Litostroj; NOVA GRADNJA

2005-2010

     

RTP Gotna vas 110/20 kV; REKONSTRUKCIJA

2006-2010

     

RTP 110/10 (20) kV Vič; PRIZIDAVA, REKONSTRUKCIJA

2004-2009

     

RTP 110/20 kV Vrhnika; NOVA GRADNJA

2005-2008

     

RTP 110/10/20 kV Polje; REKONSTRUKCIJA

2003-2008

     

RTP Litija 35(110)/20 kV; NOVA GRADNJA

2004-2007

     

RTP Radeče 110/20 kV; NOVA GRADNJA

2003-2007

     

RTP Grosuplje 110/20 kV; REKONSTRUKCIJA

2002-2006

     

RTP Ribnica 110/20 kV; NOVA GRADNJA

2002-2006

     

ELEKTRO LJUBLJANA d.d.; SLOVENIJA

RTP 110/10(20) kV Center z vključitvijo; REKONSTRUKCIJA

2021-2023

     

ELES, D.O.O.; SLOVENIJA

RTP 400/110 - 220/110kV Cirkovce z razpletom daljnovodov; NOVA GRADNJA, ODSTRANITEV OBJEKTA

2013-2022

     

RTP 400/220/110 kV Beričevo / Sincro.Grid - Vgradnja kompenzacijskih naprav v RTP Beričevo; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT, REKONSTRUKCIJA

2020-2022

     

RTP 400/110 kV Maribor / Nova komandna zgradba stikališča, obnova sekundarnih sistemov in lastne rabe; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT, ODSTRANITEV, REKONSTRUKCIJA

2020-2022

     

RTP 400/220/110 kV Beričevo / Izgradnja transformacije 400/110 kV; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT, ODSTRANITEV, REKONSTRUKCIJA

2019-2021

     

RTP 400/110 kV Maribor / Nova komandna zgradba stikališča, obnova sekundarnih sistemov in lastne rabe; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT, ODSTRANITEV, REKONSTRUKCIJA

2020-2021

     

RTP 400/220/110 kV Beričevo / Izgradnja transformacije 400/110 kV; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT, ODSTRANITEV, REKONSTRUKCIJA

2019-2021

     

Priključni vod 2 x 110 kV za RTP 110/20 kV Vojnik; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT, ODSTRANITEV

2019-2021

     

RTP 400/110-220/110/35/10 kV Divača / Dogradnja transformacije 400/110 kV in rekonstrukcija 400, 220 in 110 kV stikališča ter vgradnja regulacijske kompenzacijske naprave; NOVA GRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ODSTRANITEV OBJEKTA

2015-2020

     

RTP 400/220/110 kV Beričevo / Izgradnja transformacije 110/20 kV za potrebe lastne rabe; NOVA GRADNJA

2011-2020

     

Priključni vod 2 x 110 kV za RTP 110/20 kV Vojnik; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT, ODSTRANITEV

2019-2020

     

RTP 400/110-220/110/35/10 kV Divača / Sincro.Grid - Vgradnja kompenzacijskih naprav v RTP Divača; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2018-2020

     

RTP 400/110-220/110/35/10 kV Divača / Sincro.Grid - Vgradnja kompenzacijskih naprav v RTP Divača; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2018-2020

     

RTP 110/20 kV PEKRE / 110 kV GIS stikališče z razpletom daljnovodov in skladiščno-servisni objekt; NOVA GRADNJA, REKONSTRUKCIJA

2010-2019

     

RP 110 kV Hudo / Obnova komandne stavbe in skladiščne lope; REKONSTRUKCIJA, INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

2014-2018

     

RTP 400/220/110 kV Podlog / Izgradnja transformacije 400/110 kV; NOVA GRADNJA, REKONSTRUKCIJA, VZDRŽEVANJE/PRENOVA

2016-2018

     

RTP 400/110-220/110/35/10 kV Divača / Odprava havarije na T411; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2016-2018

     

RTP 110/20/10 kV Selce / Ureditev lastne rabe; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2018

     

Priključni vod 2x110 kV za HE Brežice; NOVA GRADNJA

2016-2017

     

RTP 400/220/110 kV Podlog / Obnova sekundarnih sistemov in gradnja novih relejnih hišic v 220 in 110 kV stikališču; NOVA GRADNJA

2012-2016

     

RP 110 kV Hudo / Rekonstrukcija stikališča; REKONSTRUKCIJA

2013-2015

     

RTP 400/110 kV Okroglo; REKONSTRUKCIJA

2011-2015

     

RTP 400/220/110 kV Beričevo / Nova relejna hišica; NADOMESTNA GRADNJA

2012-2014

     

RTP 400/110 kV Krško / Dogradnja stikališča; NOVA GRADNJA

2008-2014

     

RTP 220/110/35 kV Kleče / Dogradnja 110 kV polj Litostroj I. in II.; NOVA GRADNJA

2010-2013

     

RTP 400/110 kV Maribor / Obnova lastne rabe; REKONSTRUKCIJA

2010-2013

     

RTP 400/220/110 kV Beričevo; REKONSTRUKCIJA

2009-2013

     

RTP 110/20 kV Gorica; REKONSTRUKCIJA

2008-2013

     

RTP 400/220/110 kV Beričevo / Dogradnja DV polj 400 kV Krško I in Krško II; NOVA GRADNJA

2008-2013

     

RTP 400/110 kV Maribor / Obnova TR polja, vgraditev zaščite zbiralk 400 kV - sekundarna oprema; REKONSTRUKCIJA

2009-2012

     

RTP 400/110-220/110/35/10 kV Divača / Vgradnja prečnega transformatorja v 400 kV stikališču; NOVA GRADNJA

2009-2011

     

RTP 220/110/35 kV Kleče; REKONSTRUKCIJA

2008-2011

     

RTP 110/20(35) kV Pekre; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2008-2010

     

RTP 400/220/110 kV Podlog; REKONSTRUKCIJA

2008-2010

     

RTP 400/110 kV Maribor; REKONSTRUKCIJA

2008

     

Center za neprekinjeno poslovanje in okrevanje virov Beričevo; REKONSTRUKCIJA

2008

     

RTP 110/35 kV Laško / Rekonstrukcija; REKONSTRUKCIJA

2008

     

RTP 400/220/110 kV Podlog; REKONSTRUKCIJA

2007-2008

     

RTP Koper 110/35/20/10 kV (GIS); REKONSTRUKCIJA

2005-2007

     

RTP 400/110 kV Okroglo; DOGRADNJA

2005-2007

     

RTP Divača 400/110 kV, dogradnja transformatorjev; REKONSTRUKCIJA

2004

     

RTP Krško 400/110 kV; NOVA GRADNJA

2000-2003

     

ELES, d.o.o.; SLOVENIJA

RTP 400/110-220/110/35/10 kV Divača / Dogradnja transformacije 400/110 kV in rekonstrukcija 400, 220 in 110 kV stikališča ter vgradnja regulacijske kompenzacijske naprave (VDJK); VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2021-2022

     

RTP 400/220/110 kV Beričevo / Sincro.Grid - Vgradnja kompenzacijskih naprav v RTP Beričevo (VDJK); VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2022

     

RTP 400/220/110 kV Beričevo / Izgradnja transformacije 400/110 kV (VDJK); VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2020

     

ELEKTRO GORENJSKA, d.d; SLOVENIJA

RTP 110/20 kV Škofja Loka; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT, ODSTRANITEV

2021

     

NGEN d.o.o.; SLOVENIJA

Baterijski hranilnik električne energije v delu tovarne IMPOL, Šibenik; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2021

     

Baterijski hranilnik električne energije v delu tovarne IMPOL, Šibenik; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2021

     

Hranilnik električne energije Kidričevo 2; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2021

     

NGEN, ENERGETSKE REŠITVE D.O.O.; SLOVENIJA

Baterijski hranilnik električne energije v Talum Kidričevo; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT, VZDRŽEVANJE OBJEKTA

2019-2020

     

Hranilnik električne energije v RTP Jeklarna 2; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2018-2019

     

SODO SISTEMSKI OPERATER DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, D.O.O.; SLOVENIJA

RTP 110/35/20 kV Kobarid; NOVA GRADNJA

2016-2020

     

RTP 110/20 kV Ločna s 110 kV priključnim daljnovodom; NOVA GRADNJA

2015-2017

     

RTP 110/20 kV Potniški center / 110 kV GIS; NOVA GRADNJA

2017

     

SODO SISTEMSKI OPERATER DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, D.O.O.; ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.; SLOVENIJA

110 kV kabelska povezava RTP PCL - RTP Toplarna; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2016-2019

     

ELEKTRO PRIMORSKA D.D.; ELES, D.O.O.; SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA D.O.O.; SLOVENIJA

Stikališče 110 kV RTP Plave; NOVA GRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ODSTRANITEV OBJEKTA

2015-2018

     

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, D.O.O.; ELES, D.O.O.; SLOVENIJA

RTP 400/110 kV Krško/400 kV stikališče NEK - rekonstrukcija; REKONSTRUKCIJA

2008-2015

     

ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.; IMOS-G, D.O.O.; SLOVENIJA

RTP 110/20 kV Vrtača / stikalni del; NOVA GRADNJA

2008-2011

     

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR, D.O.O.; SLOVENIJA

HE Dravograd, 110 kV stikališče; REKONSTRUKCIJA

2008-2011

     

AKCIONARSKO DRUŠTVO PRENOS; ČRNA GORA

TP 400/220/110 kV Pljevlja 2 / Zamenjava VN opreme v DV polju 110 kV Židovići

2010-2011

     

RP 400 kV in TP 110/35 kV Ribarevine / Zamenjava VN opreme v 400 kV in 110 kV stikališču

2010-2011

     

TP 220/110/35 kV Podgorica 1 / Zamenjava stikal v DV polju 220 kV - B4 Pljevlja 2

2009-2011

     

TP 400/110 kV Podgorica 2 / Zamenjava VN opreme v 400 kV stikališču; INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

2009-2011

     

TP 110/35 kV Bar / Zamenjava VN opreme v 110 kV stikališču

2009-2011

     

ELEKTRO CELJE, D.D.; SLOVENIJA

TP 20/0,4 kV in SN kablovod / Obrtna cona MDB jug Krško; NOVA GRADNJA

2009-2010

     

RTP Brežice 110/20 kV; REKONSTRUKCIJA

2003-2005

     

ELEKTRO CELJE, D.D.; ELES, D.O.O.; TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O.; SLOVENIJA

RTP 110/20 kV Brestanica, rekonstrukcija 110 kV in 20 kV stikališč z razpletom daljnovodov; REKONSTRUKCIJA

2006-2010

     

ELEKTRO MARIBOR D.D.; SLOVENIJA

RTP 110/20 kV Ptuj-Breg; NOVA GRADNJA

2005-2010

     

RTP 110/10(20) kV Koroška vrata; NOVA GRADNJA

2005-2008

     

RTP Melje 110/10(20) kV (zunanji GIS); NOVA GRADNJA

2001-2006

     

RTP Ruše 110/20 kV; REKONSTRUKCIJA

2003-2006

     

RTP 110/20, 35/20 kV Mačkovci; NOVA GRADNJA

2005

     

ELES, D.O.O.; ELEKTRO CELJE, D.D.; SLOVENIJA

RTP Dravograd 110/20 kV; NOVA GRADNJA

2005-2009

     

ELEKTRO PRIMORSKA D.D.; SLOVENIJA

RTP Plave 110/20 kV; REKONSTRUKCIJA

2005-2008

     

RTP Lucija 110/20 kV; REKONSTRUKCIJA

2005-2007

     

ELEKTRO GORENJSKA D.D.; ELES, D.O.O.; SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA, D.O.O.; SLOVENIJA

RTP Moste / 110/20/6,3 kV; REKONSTRUKCIJA, NOVA GRADNJA

2007-2008

     

ELEKTRO GORENJSKA D.D.; SLOVENIJA

RTP Medvode 110/20 kV (GIS); NOVA GRADNJA

2000-2003

 

Daljnovodi in kablovodi

Naročnik, država

Objekt - glavni podatki

Leto

     

ELES, D.O.O.; SLOVENIJA

DV 2 x 110 kV Divača - Pivka - Ilirska Bistrica; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2012-2023

     

DV 2 x 400 kV Cirkovce - Pince; NOVA GRADNJA

2016-2022

     

DV 2 x 110 kV Priključni vod za HE Mokrice; NOVA GRADNJA

2019-2021

     

DV 110 kV Grosuplje - Ribnica in DV 110 kV Ribnica - Kočevje; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2018-2020

     

SINCRO.GRID: DTR (SUMO)

2017-2019

     

DV 2 x 110 kV Maribor - Cirkovce; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2012-2018

     

DV 110 kV Trbovlje-Brestanica, zamenjava faznega vodnika z OPPC; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2011-2018

     

DV 110 kV Beričevo - Trbovlje I; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2017-2018

     

DV 2 x 110 kV Dravograd - Ravne; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2011-2017

     

DV 110 kV Gorica - Ajdovščina; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2012-2017

     

Priključni vod 2x110 kV za RTP 110/20 kV Podvelka; NOVA GRADNJA

2012-2016

     

DV 110 kV Gorica - Ajdovščina / Sanacija daljnovoda; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2015

     

DV 220 kV Kleče - Divača / Sanacija daljnovoda; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2014

     

DV 400 kV Beričevo - Divača / Sanacija daljnovoda; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2014

     

DV 400 kV Beričevo - Podlog / Sanacija daljnovoda; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2014

     

DV 110 kV Cerkno - Idrija / Sanacija daljnovoda; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2014

     

DV 2x110 kV Črnuče-Kleče in DV 2x110 kV TE TOL-Črnuče, Vzankanje RTP Črnuče v DV sistem TE TOL-Kleče in montaža OPGW na DV 2x110 kV TE TOL-Črnuče; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2014

     

DV 2x110 kV Slovenj Gradec - Velenje / Sanacija daljnovoda; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2014

     

DV 2 x 110 kV Gorica-Divača, odsek Vrtojba-Sežana na območju naselja Renče; REKONSTRUKCIJA

2011-2014

     

DV 2 x 110 kV Beričevo - Trbovlje ; NOVA GRADNJA

2005-2014

     

DV 2 x 400 kV Beričevo - Krško; NOVA GRADNJA

1998-2014

     

DV 2 x 400 kV Cirkovce - Pince z razpletom daljnovodov pred RTP Cirkovce in RTP 400/220/110 kV Cirkovce; NOVA GRADNJA

2008-2013

     

DV 2 x 110 kV priključni vod za HE Krško; NOVA GRADNJA

2010-2012

     

DV 2 X 110 kV Doblar - Gorica; REKONSTRUKCIJA

2005-2012

     

DV 110 kV Maribor - Cirkovce I; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2010-2011

     

Prehod DV 220 kV Šoštanj - Podlog na 2 x 400 kV Šoštanj - Podlog; REKONSTRUKCIJA

2008-2011

     

DV 400 kV Divača-Redipuglia (Italija); VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2009-2010

     

Primorska zanka - DV 2 x 110 kV Gorica - Divača; NOVA GRADNJA

2009

     

Rekonstrukcija DV 2x400 kV Šoštanj-Podlog; REKONSTRUKCIJA

2008-2009

     

DV 2 x 110 kV priključni vod za HE Blanca; NOVA GRADNJA

2008-2009

     

Kablovod Melje-Koroška vrata 110 kV (v strugi Drave); NOVA GRADNJA

2002-2008

     

Vgradnja optičnih kablov (OPGW) na VN daljnovode; NOVA GRADNJA, REKONSTRUKCIJA

1994-2008

     

Daljnovod/kablovod Toplarna-Polje-Beričevo 2 x 110 kV; NOVA GRADNJA

2005-2007

     

Daljnovod Okroglo-Italija (meja) 2 x 400 kV; NOVA GRADNJA

2006

     

Daljnovod Divača-Gorica 2 x 110 kV; NOVA GRADNJA

2000-2006

     

ELES, d.o.o.; SLOVENIJA

DV 110 kV Koper - Buje / Obnova daljnovoda

2022-2023

     

DV 110 kV Ilirska Bistrica-Matulji / Obnova daljnovoda

2022-2023

     

DV 110 kV Maribor - Cirkovce 2 / Prevezave pred RTP Cirkovce; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2020-2021

     

DV 110 kV Hudo - Kočevje

2021

     

ELEKTRO LJUBLJANA d.d.; SODO d.o.o.; SLOVENIJA

110 kV kabelska povezava med RTP PCL in RTP Toplarna (RTP TE-TOL) in med RTP Center in RTP Toplarna (RTP TE-TOL) - Odsek TE-TOL - PCL; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2022

     

ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.; SLOVENIJA

110 kV povezava med RTP PCL in RTP Center; NOVA GRADNJA

2016-2022

     

DV 2 x 110 kV RTP Grosuplje - RTP Trebnje / odsek Ivančna Gorica - Trebnje; NOVA GRADNJA

2016-2020

     

2 x 20 kV KB RTP Vrhnika - ENP Borovnica in 2 x 20 kV KB Verd - Borovnica

2019

     

DV 20 kV Logatec - Žiri; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2016-2018

     

DV 2 x 110 kV Bršljin - Gotna vas; NOVA GRADNJA

2008-2017

     

RTP Šiška - RTP Litostroj, kablovod / 110 kV kabelska povezava; NOVA GRADNJA

2008-2011

     

DV 2 x 110 kV Kleče - Litostroj; REKONSTRUKCIJA, NOVA GRADNJA

2006-2009

     

Daljnovod 110 kV za vključitev RTP Vrhnika v daljnovod Kleče-Logatec 2 x 110 kV; NOVA GRADNJA

2005-2008

     

Daljnovod TE Trbovlje-Potoška vas 110 kV; NOVA GRADNJA

2003-2005

     

ELEKTRO LJUBLJANA d.d.; SLOVENIJA

DV 2 x 110 kV RTP Kočevje - RTP Črnomelj; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2022

     

ELEKTRO MARIBOR d.d.; SLOVENIJA

DV 2 x 110 kV Murska Sobota-Lendava; NOVA GRADNJA

2021

     

ELEKTRO MARIBOR D.D.; SLOVENIJA

DV 2 X 110 kV Murska Sobota - Mačkovci; NOVA GRADNJA

2008-2014

     

KBV 110 kV Pekre - Koroška vrata - Melje / Odsek RTP Koroška vrata - RTP Pekre; NOVA GRADNJA

2002-2012

     

DV 2 X 110 kV Ptuj-Breg / za vključitev RTP 110/20 kV PTUJ-BREG; NOVA GRADNJA

2006-2009

     

ELEKTRO GORENJSKA D.D.; SLOVENIJA

DV 110+20 kV RTP Železniki - RTP Bohinj; NOVA GRADNJA

2003-2010

     

ELEKTRO CELJE, D.D.; SLOVENIJA

DV 110 kV Sevnica - Brestanica in DV 110 kV Brestanica - Krško; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2008-2009

     

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR, D.O.O.; SLOVENIJA

Daljnovod 2 x 400 kV za vključitev ČHE Kozjak v daljnovod Maribor-Kainachtal 2 x 400 kV; NOVA GRADNJA

2005-2008

     

ELEKTRO PRIMORSKA D.D.; ELES, D.O.O.; SLOVENIJA

Kabelske povezave s 110 kV kablom med RTP Koper in RTP Izola; NOVA GRADNJA

2008

     

ELEKTROGOSPODARSKA PODJETJA; SLOVENIJA

Prestavitve NN, SN in VN vodov v sklopu izgradnje cestnega, železniškega in plinovodnega omrežja

1951-2008

     

Vključitve energetskih objektov (HE, TE, RTP) v daljnovodno omrežje

1951-2008

     

Oblikovanje in prostorsko umeščanje daljnovodov v slovenskem prostoru

2004

     

Daljnovodi 400 kV, 220 kV, 110 kV; NOVA GRADNJA, REKONSTRUKCIJA

1951-1999

 

Centri vodenja

Naročnik, država

Objekt - glavni podatki

Leto

     

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.; SLOVENIJA

Sistem nadzora in vodenja prometa (SNVP) na AC Brezovica - Divača in severna, vzhodna, južna ljubljanska obvoznica ter AC Zadobrova - Lukovica; NOVA GRADNJA

2017

     

ELES, D.O.O.; SLOVENIJA

Nov Republiški center vodenja EES Slovenije

2012-2013

     

Center vodenja Nova Gorica

1995-2001

     

Nadomestni center vodenja

1995-2001

     

Republiški center vodenja

1995-2001

     

ELEKTRO MARIBOR D.D.; SLOVENIJA

Distribucijski center vodenja Elektro Maribor / Posodobitev; REKONSTRUKCIJA

2008

     

Distribucijski center vodenja

1998-2002

     

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE D.O.O.; SLOVENIJA

Center vodenja HSE

2003-2006

     

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR, D.O.O.; SLOVENIJA

Center vodenja verige HE na Dravi

1994-2006

     

ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.; SLOVENIJA

Distribucijski center vodenja

2002-2006

 

Energetski postroji v industriji, infrastrukturi in javnih objektih

Naročnik, država

Objekt - glavni podatki

Leto

     

ELES, d.o.o.; SLOVENIJA

GreenSwitch (Pametna omrežja) / Odvzem odvečne toplote iz VN transformatorjev

2023

     

Polnilnice električnih avtomobilov / Izgradnja napredne infrastrukture za zagotavljanje fleksibilnosti električnih vozil

2022

     

ELES, D.O.O.; SLOVENIJA

Polnilnice električnih avtomobilov; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2018-2019

     

NATRON HAYAT D.O.O.; BOSNA IN HERCEGOVINA

Izkoriščenje odpadne toplote vijačnih kompresorjev; NOVA GRADNJA, REKONSTRUKCIJA

2019

     

Kotlovnica v Natron Hayat - rekonstrukcija sistema izkoriščanja toplote kaluženja kotlov UKO-4, LUKO-4 in BB2; REKONSTRUKCIJA

2018

     

LUKA KOPER, D.D.; SLOVENIJA

Privezno mesto za tankerje; NOVA GRADNJA

2015

     

ISTRABENZ PLINI, PLINI IN PLINSKE TEHNOLOGIJE, D.O.O.; SLOVENIJA

Kotlovnica s plinskim motorjem v objektu Športne dvorane Litija

2014

     

DONIT TESNIT, D.O.O.; SLOVENIJA

Energetika Donit Tesnit; VZDRŽEVANJE/PRENOVA

2012-2013

     

TELEKOM SLOVENIJE D.D.; SLOVENIJA

Telekom, elektroenergetski in klimatski sistem v kareju Cigaletova 10, 15 in 17; REKONSTRUKCIJA

2008-2012

     

VIPAP VIDEM KRŠKO PROIZVODNJA PAPIRJA IN CELULOZE D.D.; SLOVENIJA

Predelava kotla K6 na ekstra lahko kurilno olje; NOVA GRADNJA

2008-2009

     

AKRAPOVIČ D.D.; SLOVENIJA

Plinska postaja; NOVA GRADNJA

2008-2009

     

KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO; SLOVENIJA

45 sektor za proizvodnjo učinkovin 45.9 transformatorska postaja TP 2; VZDRŽEVANJE/PRENOVA

2008-2009

     

Pelete VII, VIII in obrat za proizvodnjo kapsul 21.7 trakt H - energetika - TP 7; NOVA GRADNJA

2008-2009

     

Zelena zdravila Transformatorska postaja TP Zelena zdravila; NOVA GRADNJA

2008-2009

     

Transformatorska postaja TP6 20/6/0,4 kV, prizidava in rekonstrukcija / Kompresorska postaja, Transformatorska postaja TP6; PRIZIDAVA, VZDRŽEVANJE/PRENOVA

2007-2008

     

Transformatorska postaja TP4 20/0,4 kV; REKONSTRUKCIJA

2007

     

Transformatorska postaja TP3 20/0,4 kV; NOVA GRADNJA

2004-2006

     

Transformatorska postaja TP8 20/0,4 kV; NOVA GRADNJA

2005

     

Transformatorska postaja TP1 20/0,4 kV; REKONSTRUKCIJA

2003-2004

     

AKRAPOVIČ, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE, D.D.; SLOVENIJA

Transformatorska postaja, livarna; NOVA GRADNJA

2008

     

REVOZ D.D.; SLOVENIJA

Izgradnja elektroenergetskega sistema v tovarni

1997-1998

 

Osnovne analize in študije

Naročnik, država

Objekt - glavni podatki

Leto

     

AGENCIJA ZA ENERGIJO; SLOVENIJA

Oskrba z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji

2019

     

ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA; SLOVENIJA

Energetski pregled Ortopedske bolnišnice Valdoltra

2015

     

OBČINA LOŠKI POTOK; SLOVENIJA

Lokalni energetski koncept občine Loški Potok

2012

     

OBČINA LITIJA; SLOVENIJA

Lokalni energetski koncept občine Litija

2011

     

OBČINA METLIKA; SLOVENIJA

Lokalni energetski koncept občine Metlika

2010

     

MESTNA OBČINA NOVO MESTO; SLOVENIJA

Energetski koncept mestne občine Novo mesto

2008

     

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE D.O.O.; SLOVENIJA

Strateški projekti grupe HSE, vzporedni ekonomski izračuni

2003-2005

     

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO; MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR; SLOVENIJA

Indikativni razvojni načrt energetskega sektorja (SPIRNES, IRNES)

2004

     

VIPAP VIDEM KRŠKO PROIZVODNJA PAPIRJA IN CELULOZE D.D.; SLOVENIJA

Študija razvoja energetike

2000

 

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 4776 100
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE