Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
 
 
 

HE MedvodeLokacija

SLOVENIJA

Velikost oz. zmogljivost

Nazivna moč: 25 MW; instalirana moč: 2 x 13,2 MW/ 2 x 13,5 MVA; instalirani pretok: 150 m3/s; bruto padec pri instaliranem pretoku: 19,1 m; koristna prostornina akumulacije: 1.330.000 m3; višina pregrade: 30,0 m; srednja letna proizvodnja: 72 GWh

Investitor / Naročnik

SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA, D.O.O.; SLOVENIJA

Časovno obdobje

2001-2006

Opis objekta in storitev

HE Medvode je pretočna elektrarna na reki Savi gor vodno od Ljubljane. Grajena je bila od leta 1949 do 1953, ko sta bila v obratovanju dva agregata. Elektrarna ima dve pretočni polji v sredini in dve strojnici, za vsak agregat na svojem bregu. Generatorja sta vezana v 6,3 kV stikališče, od koder je izvedena transformacija z dvema transformatorjema v 110 kV stikališče.

V času prenove se je zamenjala vsa elektrostrojna oprema, razen zapornic in žerjavov, ki so bili že sanirani in generatorjev, ki so bili v osnovi že predhodno zamenjani. Vgradili sta se dve novi Kaplanovi turbini z večjo goltnostjo in boljšimi izkoristki zamenjali vsi strojno tehnološki pomožni sistemi, sistemi lastne porabe, 6,3 kV stikališče, sistem vzbujanja generatorja, sistem zaščite, sistem avtomatizacije na nivoju podsklopov, elektrarne kot celote in daljinskega vodenja. Skupaj s temi deli se je izvedlo tudi osnovna gradbena obnovitvena dela in delo na gradbenih instalacijah, kar bo zagotavljalo zadostno razsvetljavo strojnice ter dela v zvezi z distribucijo majhne moči in nadzemnim preklopnim sistemom s strukturnimi ozemljitvami in zaščito pred strelami. V prvi fazi prenove pa se je ob elektrarni izdelalo novo stikališče(skupaj investitorja Savske elektrarne in Elektro Gorenjska) 110/20 kV / 6 kV v tehnologiji GIS.

IBE je za obnovo elektrarne in stikališča izdelal celotno dokumentacijo od idejnih rešitev, investicijskega programa, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja vključno s funkcionalnimi specifikacijami, projekta za razpis, projekta za izvedbo, projekta izvedenih del in projekta obratovanja in vzdrževanja. Sodeloval je tudi pri svetovanju investitorju pri pregledu in vrednotenju ponudb ter vodenju projekta.

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 4776 100
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE