Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
 
 
 

TE Brestanica, 2 x 114 MWel plinski turbiniLokacija

SLOVENIJA

Velikost oz. zmogljivost

Inštalirana moč turbin: 2 x 114 MW

Investitor / Naročnik

TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O.; SLOVENIJA

Časovno obdobje

1996-2001

Opis objekta in storitevTE Brestanica je v dolini med Savo in Bohorjem prisotna že dobrih 60 let kot pomembna in specifična elektrarna. Po opuščanju proizvodnje električne energije v klasičnih premogovnih enotah 2x12,5 MW zaradi zapiranja bližnjega rudnika Senovo je sredi sedemdesetih let preteklega stoletja stopila na pot kombinirane plinsko-parne proizvodnje električne energije. Zgrajene so bile tri proizvodne enote s pretočnimi La Mont parnimi kotli in plinskimi turbinami 3x23 MW, v proizvodni ciklus pa sta bili vključeni obstoječi parni turbini 2x12,5 MW. Elektrarna je bila zgrajena za uporabo goriva v obliki primarnega bencina in lahkega kurilnega olja, skladiščenega v rezervoarjih 3x6.500 m3. Tak tip proizvodnje, takrat edinstven v Evropi, je bil uveden zaradi potreb po konični energiji in primarno zaradi varnega in zanesljivega obratovanja načrtovane in leta 1974 začete izgradnje NE Krško. Proizvodnjo v TE Brestanica je namreč možno vzpostaviti brez zunanjega vira napajanja.

Zaradi potreb elektro-energetskega sistema Slovenije po zanesljivi rezervi za hitro posredovanje pri preobremenitvah EES in izpadih posameznih elektrarn, za preprečevanje razpada ali ponovnega sestavljanja EES ter že zaradi omenjene vloge v NEK, je bila v devetdesetih letih po daljšem obdobju načrtovanja pričeta še izgradnja novih velikih plinskih enot. V glavnem pogonskem objektu sta bili po mnogih različicah v fazi načrtovanja na koncu realizirani dve enoti moči 2x114 MW na zemeljski plin, lahko kurilno olje ali mešanico obeh goriv. Nov proizvodni objekt je pričel s poskusnim obratovanjem leta 2000. Poleg glavnega pogonskega objekta so bili zgrajeni še vsi potrebni elektro sistemi z razširitvijo 110 kV stikališča, kemijska priprava vode za zagotavljanje potrebne tehnološke vode iz potoka Brestanica z rezervoarskimi objekti, suha hladilna stolpa in celoten sistem za oskrbo z zemeljskim plinom in lahkim kurilnim oljem. Objekt je bil zasnovan tudi za možnost kasnejše prigradnje parne turbine moči 60 MW. Danes je TE Brestanica elektrarna skupne moči 291 MW, s plinskimi agregati pa lahko EES Slovenije zagotovi polno moč v 15 minutah.

IBE je že pri izgradnji plinsko-parne elektrarne v sedemdesetih letih sodeloval v vseh fazah načrtovanja (IBE je leta 1971 izdelal brošuro za PPE moči 85 MW in z diplomsko nalogo preverjal nujnost vgradnje dodatnih gorilnikov), projektiranja in izgradnje objektov, vključno z vodenjem kompletnega investitorskega inženiringa. Del generacije, ki je takrat pričela svojo strokovno pot na tem objektu, je bil aktivno vključen tudi v načrtovanje in projektiranje ter celo v vlogo dobaviteljskega inženiringa za posamezne sklope zgrajenih novih enot 2x114 MW. IBE je namreč zaradi spleta okoliščin delal tako na strani naročnika TE Brestanica kot na strani izvajalca Alstom, ki je prevzel dela po principu funkcionalnega ključa. Pokazalo se je, da je taka kombinacija zagotavljala boljše pogoje za projektiranje in končne rešitve, kot če bi projektant nastopal le na strani investitorja.IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 4776 100
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE