Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
 
 
 

NE Krško, zamenjava uparjalnikov in povečanje moči elektrarne

Lokacija

SLOVENIJA

Velikost oz. zmogljivost

Nova moč generatorja: 707 MW, nova moč elektrarne: 676 MW

Investitor / Naročnik

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, D.O.O.; SLOVENIJA

Časovno obdobje

1999

Opis objekta in storitev

NEK je projektirana po tehničnih in varnostnih predpisih ZDA. Na osnovi razvoja predpisov, prakse in izkušenj NEK načrtuje posodobitve in zamenjavo opreme, ki zagotavlja varno obratovanje in obenem možnost daljšega obratovanja NEK.

NEK je začela z obratovanjem leta 1981, komercialno pa obratuje od leta 1983. Po dolgih pripravah, ko so bila pred tem izvajana vsa predpisana testiranja se je NEK odločila, da zamenja obstoječa uparjalnika s tehnološko sodobnejšo izvedbo in obenem izkoristi možnost povečanja moči elektrarne. To je bilo možno, ker je bil ob izgradnji NEK postavljen objekt z zmogljivejšim turboagregatom in ustrezno pomožno opremo. Nuklearna elektrarna Krško je leta 2000 tako izvršila zamenjavo uparjalnikov, ki so v bistvu izmenjevalniki toplote med primarnim in sekundarnim delom elektrarne. Ob tem je bila povečana moč na izhodu generatorja iz dotedanjih 664 MW na 707 MW, neto moč elekrarne pa se je dvignila iz 632 MW na 676 MW. S tem je bila omogočena letna proizvodnja NEK reda velikosti 5 TWh, ki je pomenila skoraj 40% delež celotne proizvedene električne energije v Sloveniji.

IBE je na osnovi vseh predhodnih del in dokumentacije izdelal investicijski program in projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ter sodeloval s svetovalnimi storitvami in pri izdelavi končnega poročila o izvršenih testiranjih vgrajene opreme, ki so jih izvajale za to pooblaščene institucije.

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 4776 100
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE