Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
 
 
 

HE Boštanj

Lokacija

SLOVENIJA

Velikost oz. zmogljivost

Nazivna moč: 32,5 MW; instalirana moč: 3 x 14,67 MW/ 3 x 14,5 MVA; instalirani pretok: 3 x 166,7 m3/s, bruto padec pri instaliranem pretoku: 7,47 m; koristna prostornina akumulacije: 1.167.000 m3; višina pregrade: 27 m; srednja letna proizvodnja: 115 GWh

Investitor / Naročnik

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE D.O.O.; INFRA IZVAJANJE INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI D.O.O.; SLOVENIJA

Časovno obdobje

2002-2007

Opis objekta in storitev

HE Boštanj je druga hidroelektrarna v verigi šestih HE na spodnji Savi z največjo močjo 36 MW (32 MW po izgradnji HE Blanca). Vsebuje 5 prelivnih polj s segmentnimi zapornicami z zaklopko in 3 agregate. Vgrajene so horizontalne dvojno regulirane cevne turbine s Kaplanovim gonilnikom (PN=10,84 MW, n=107,14 min-1, HN=7,24 m). Za vključitev v elektroenergetski sistem je uporabljen mrežni transformator (Pn=40 MVA, 117 kV/16,3 kV), 110 kV stikališče v GIS izvedbi in priključek s kabelskim vzankanjem na 110 kV daljnovod Brestanica-Trbovlje. Elektrarna je v celoti avtomatizirana, obratuje brez posadke in je daljinsko vodena iz centra vodenja.

V sklopu storitev IBE d.d. so poleg jezovne zgradbe zajeti tudi objekti v bazenu, ki skupaj z jezovno zgradbo ustvarjajo zajezitev in omogočajo izkoriščanje energetskega potenciala ter varovalni objekti, ki so neposredno vezani na vodno telo in ščitijo prostor in objekte ob vodi. V to sodijo energetsko-visokovodni nasipi, zaščite brežin in železniške proge ter ostale vodnogospodarske in krajinske ureditve.

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 4776 100
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE