Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
 
 
 

RTP Krško 400/110 kVLokacija

SLOVENIJA

Velikost oz. zmogljivost

400 kV nivo (skupno s 400 kV stikališčem NEK-a): sistem dvojnih zbiralnic, eno generatorsko polje, zvezno polje, dve daljnovodni polji proti Zagrebu in eno proti Mariboru, transformatorsko polje in merilno - ozemljilno polje. Stikališču je možno prigraditi še štiri oziroma pet polj. Energetski transformatorji: ena enota 400/110 kV, 300 MVA. 110 kV nivo: sistem dvojnih zbiralnic, eno transformatorsko polje, eno zvezno polje, merilno - ozemljilno polje in devet daljnovodnih polj. Stikališču je možno dograditi še štiri DV polja in eno transformatorsko polje.

Investitor / Naročnik

ELES, D.O.O.; SLOVENIJA

Časovno obdobje

2000-2003

Opis objekta in storitev

RTP 400/110 kV Krško je ena najpomembnejših razdelilnih transformatorskih postaj v slovenskem elektroenergetskem sistemu. Zgrajena je bila zato, da bi se izboljšala zanesljivost povezave NEK-a s slovenskim elektroenergetskim sistemom in za izboljšanje zanesljivosti napajanja dolenjskega konzuma.

RTP Krško je posebnež med razdelilnimi transformatorskimi postajami, ker predstavlja podaljšanje 400 kV stikališča pri NEK-u in tvori z njim funkcionalno celoto. Razdelilna transformatorska postaja pokriva površino preko 3,5 ha, skupno s 400 kV stikališčem pri NEK pa nekaj manj kot 6 ha. Skupen objekt predstavlja najobsežnejše slovensko 400 kV stikališče, saj so njegove zbiralnice že danes dolge 240 m, v obratovanju pa je šest 400 kV polj.

Stikališči obeh napetostnih nivojev sta grajeni kot prostozračni, zbiralnice in povezave so izvedene s cevmi iz Al legure. Objekt je opremljen z najsodobnejšo tehnologijo, ki je bila na voljo v času gradnje. Vgrajen sistem distribuiranega vodenja z numeričnimi kontrolerji, digitalni zaščitni releji ter optične povezave naprav vodenja, zaščite in meritev omogočajo visoko stopnjo zanesljivosti delovanja in znižujejo nivo parazitskih prenapetosti v sekundarnih sistemih. Ob gradnji RTP Krško se je v celoti obnovil sistem vodenja naprav v NEK-ovem delu 400 kV stikališča.

IBE je za RTP Krško izdelal vso investicijsko, projektno in tehnično dokumentacijo. V času gradnje NEK-a je IBE izdelal tudi projekt za izvedbo 400 kV stikališča pri NEK-u.

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 4776 100
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE