Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
 
 
 

Projektiranje in svetovanje, INDUSTRIJA

Avtomobilska industrija

Naročnik, država

Objekt - glavni podatki

Leto

     

AKRAPOVIČ D.D.; SLOVENIJA

Logistično proizvodni objekt / Skladiščni objekt; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2022

     

Proizvodna hala Podpeč; REKONSTRUKCIJA

2008

     

REVOZ PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN KOMERCIALIZACIJO AVTOMOBILOV D.D.; SLOVENIJA

Karosernica v stavbi H, Hs in G / Karosernica širitev G+ in K0F7; NOVA GRADNJA

2018-2020

     

Sestava baterij BT6; SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

2019

     

Rekonstrukcija objekta preizkusne steze; NADZIDAVA, REKONSTRUKCIJA

2018

     

Karosernica v stavbi H, Hs in G / Karosernica H-9; REKONSTRUKCIJA

2018

     

Nova BdM III in PISTA (DLI Jug); VZDRŽEVANJE OBJEKTA

2018

     

AKRAPOVIČ, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE, D.D.; SLOVENIJA

Zunanja ureditev z umestitvijo novih objektov

2018-2020

     

Livarna / Preureditev obstoječih garderob v pisarne; REKONSTRUKCIJA

2017-2018

     

Livarna; NOVA GRADNJA

2007-2008

     

ADRIA MOBIL PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. NOVO MESTO; SLOVENIJA

Proizvodna hala - širitev sektorja B; NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA, REKONSTRUKCIJA

2019

     

Proizvodna hala - širitev sektorja B / Novelacija; NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA, REKONSTRUKCIJA

2019

     

Nadstrešek med upravno stavbo in proizvodno halo; NOVA GRADNJA

2007-2008

     

Nova tovarna Adria mobil v Novem mestu; NOVA GRADNJA

2003-2005

     

ODELO SLOVENIJA, PODJETJE ZA RAZVOJ, PROIZVODNJO IN TRŽENJE AVTOMOBILSKIH DELOV, D.O.O.; SLOVENIJA

Tehnološki objekt ODELO; REKONSTRUKCIJA

2019

     

REVOZ D.D.; SLOVENIJA

Objekt logistike na južnem platoju - popravljalnica laka; REKONSTRUKCIJA, SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

2013-2015

     

Karosernica v stavbi H, Hs in G; REKONSTRUKCIJA, NOVA GRADNJA, PRIZIDAVA

2012-2015

     

Povečava lakirnice in mešalnica barv; PRIZIDAVA

2011-2014

     

Objekt logistike na južnem platoju; PRIZIDAVA, ODSTRANITEV OBJEKTA

2011-2013

     

Podaljšanje proizvodnega objekta in preizkusna steza s protihrupno zaščito; NOVA GRADNJA

2011-2012

     

Del kleti v stavbi H; REKONSTRUKCIJA

2006-2007

     

Zunanja ureditev, ureditev prometne infrastrukture in rekonstrukcije

2003-2004

 

Farmacevtska industrija

Naročnik, država

Objekt - glavni podatki

Leto

     

Porton PharmaTech, d.o.o.; SLOVENIJA

PORTON-B34, Prehodno skladišče kemikalij; NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA, REKONSTRUKCIJA

2023

     

Lek d.d.; SLOVENIJA

Lek Mengeš, Objekt 60B, DFB / Širitev DFB Linija 2; NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA, VZDRŽEVANJE OBJEKTA

2022

     

01-Lek Ljubljana/26-Obrat trdnih oblik / Linija 10, tabletiranje/kapsuliranje; REKONSTRUKCIJA

2021

     

Lek Mengeš, Objekt 39 - Raztehtovalnica; REKONSTRUKCIJA

2019-2020

     

KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO; SLOVENIJA

KK01 Krško 17 / Sinteza 2; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2021

     

OTO - povečanje zmogljivosti na pakiranju / 22 Objekt Farmacevtika/22.5 Trakt C - OPTI/22.6 Trakt D - OPTI; REKONSTRUKCIJA

2018-2019

     

Rekonstrukcija restavracije v Farmacevtiki; NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA, REKONSTRUKCIJA

2018-2019

     

67 RKC 4 / Izgradnja prostorov za potrebe vzdrževanja in re-kvalifikacij laboratorijske opreme v stavbi RKC4 - 1. nadstropje; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2019

     

67 RKC 4 / Ureditev prostorov 3. in 4. nadstropja med RKC3 in RKC4; REKONSTRUKCIJA

2018-2019

     

Večnamensko skladišče; NOVA GRADNJA, ODSTRANITEV OBJEKTA, PRIZIDAVA, REKONSTRUKCIJA

2017-2018

     

67 RKC 4; NOVA GRADNJA

2015-2017

     

NM03 Bršljin/3 Objekt za proizvodnjo praškastih in tekočih izdelkov / BIOCIDI - Povečanje zmogljivosti spot-on izdelkov; NADZIDAVA, REKONSTRUKCIJA

2017

     

21 Objekt Specifika/21.2 Trakt E - OPSI / Povečanje zmogljivosti pršil (OPSI); REKONSTRUKCIJA

2015-2016

     

Večnamensko skladišče / Sklop 1 - NM01 Ločna: 2 Skladišče surovin, 57 Delavnica intralogistike; REKONSTRUKCIJA

2016

     

33 Sinteza IV - proizvodni objekt / Sinteza IV - linija 5; REKONSTRUKCIJA

2008-2009

     

27. sinteza II - objekt B - ekstrakcijska linija tekoče-tekoče; PRIZIDAVA, REKONSTRUKCIJA

2007-2008

     

Skladišče surovin - visoko regalno skladišče; NOVA GRADNJA

2006-2008

     

Sinteza 4; NOVA GRADNJA

2003-2006

     

Fermentacija in izolacija; REKONSTRUKCIJA

2003-2004

     

Tabletarna NOTOL; NOVA GRADNJA

1999-2003

     

Tabletarna Beta Šentjernej; NOVA GRADNJA

1999-2003

     

Sinteza 2; NOVA GRADNJA

2001-2002

     

KRKA, d.d., Novo mesto; SLOVENIJA

Krško - KAC1; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2021

     

Krško - KAC1; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2021

     

Krško - KAC1; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2021

     

LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D.; SLOVENIJA

Lek Mengeš, PORT 2; PRIZIDAVA, NOVA GRADNJA, ODSTRANITEV OBJEKTA

2013-2020

     

Shramba kontravzorcev in predelava pisarn pakirnice; NADZIDAVA, PRIZIDAVA, REKONSTRUKCIJA

2017-2020

     

Lek Mengeš, Objekt 60A / PORT 3; NOVA GRADNJA, ODSTRANITEV OBJEKTA

2017-2020

     

Lek Mengeš, objekt 25, POMP; VZDRŽEVANJE OBJEKTA

2019-2020

     

Lek Mengeš/Nadzidava in dozidava Objekta 63 / Nadzidava in finalizacija 2. in 3. etaže; NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

2019-2020

     

Širitev proizvodnje Lek Prevalje; NOVA GRADNJA, ODSTRANITEV OBJEKTA

2015-2019

     

Objekt 45C - FERUMOXYTOL; NOVA GRADNJA, REKONSTRUKCIJA

2018-2019

     

LEK MENGEŠ - OBJEKT 67, Everolimus SD B67; PRIZIDAVA, REKONSTRUKCIJA

2018-2019

     

Lek Mengeš, Objekt 27, predelave; VZDRŽEVANJE OBJEKTA

2018-2019

     

Lek Ljubljana, Transformatorska postaja QC, Objekt 61; NOVA GRADNJA

2017-2018

     

Lek Mengeš, Skladišče kemikalij, Objekt 66; NOVA GRADNJA

2018

     

Lek Mengeš, Prestavitev kinete ob objektu 21; VZDRŽEVANJE OBJEKTA

2018

     

Širitev, Klavulanska kislina Lendava; NOVA GRADNJA

2017

     

Lek Mengeš/Nadzidava in dozidava Objekta 63; NADZIDAVA

2014-2015

     

Objekt 32A / PRIPRAVA GOJIŠČ na lokaciji Lek Mengeš; PRIZIDAVA

2014-2015

     

ORGANSKE SINTEZE 5 (OS5, objekt 67) na lokaciji Lek Mengeš; NOVA GRADNJA

2013-2015

     

VIALE 2 v objektu PFI; REKONSTRUKCIJA

2012-2015

     

Razvojni center, Ljubljana / Prostori 455, 456, 458, 459, 460 in 460A; REKONSTRUKCIJA

2014

     

Lek Ljubljana, Obrat trdnih oblik - OTO3, objekt 42; NOVA GRADNJA, ODSTRANITEV OBJEKTA

2013-2014

     

42 - Proizvodno logistični objekt / Viale 3; NOVA GRADNJA, ODSTRANITEV OBJEKTA

2013

     

Lek Lendava, Fermentacija 2; NOVA GRADNJA

2011-2013

     

Lek Mengeš, objekt CMB (celična in molekularna biologija); NOVA GRADNJA

2011-2013

     

Proizvodnja ampul, 4. faza / 4. faza; REKONSTRUKCIJA

2010-2013

     

Lek Lendava, varnostna dopolnitev cisternskega skladišča; NOVA GRADNJA

2009-2010

     

Objekt 25, Mengeš; REKONSTRUKCIJA

2009-2010

     

Lek Mengeš, Port 1 - povečava; PRIZIDAVA

2007-2009

     

Lek Lendava, pakirni center - rekonstrukcija objekta 1K; REKONSTRUKCIJA

2008-2009

     

Razvojni center Biofarmacevtike, Mengeš; NOVA GRADNJA

2006-2008

     

QC Center, Ljubljana; NOVA GRADNJA

2004-2008

     

Organske sinteze 4 - proizvodni objekt 45E, Mengeš; NOVA GRADNJA

2003-2008

     

Finalne operacije KK, Lendava; NOVA GRADNJA

2004-2006

     

Obrat končnih operacij, Mengeš; REKONSTRUKCIJA

2004-2005

     

Organska sinteza, Mengeš; NOVA GRADNJA

2003-2005

     

Objekt 58 – termična oksidacija odpadnega zraka; NOVA GRADNJA

2004

     

Razvojni center, Ljubljana; NOVA GRADNJA

2000-2002

     

Proizvodnja antibiotikov, Prevalje; NOVA GRADNJA

1994-2001

     

Nova tabletarna, Ljubljana; NOVA GRADNJA

1992-2001

     

Tovarna zdravil, Alžirija; NOVA GRADNJA

2000

     

Fermentacijska proizvodnja, Lendava; NOVA GRADNJA

1982-2000

     

FARMA GRS, D.O.O.; SLOVENIJA

Kemijsko - razvojni center / 39 - Kemijski razvoj - Stavba D in 64 - Kemijski razvoj - Stavba E; NOVA GRADNJA

2011-2013

     

Kemijsko - razvojni center / 38 - Kemijski razvoj - Stavba C; INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

2011-2013

     

45 SEKTOR ZA PROIZVODNJO UČINKOVIN, 45.8 FERMENTACIJA 2 IN IZOLACIJA, Proizvodni center za finalizacijo zdravilnih učinkovin; REKONSTRUKCIJA, PRIZIDAVA

2011-2012

     

LEK S.A.; POLJSKA

Pakirni center LEK S.A., Strykow / Strojne energetske in GMP instalacije; NOVA GRADNJA

2012

     

AKMON D.O.O.; SLOVENIJA

Farmacevtski proizvodni kompleks v Bakuju, Azerbajdžan; NOVA GRADNJA

2010-2011

 

Prehrambena industrija

Naročnik, država

Objekt - glavni podatki

Leto

     

HOČEVAR JANEZ; SLOVENIJA

Hlev za govedo

2016

     

VERONIKA DEMŠAR; SLOVENIJA

Hlev za govedo

2013

     

KOTO D.O.O.; SLOVENIJA

Skladišče moke in soli; NOVA GRADNJA

2007-2012

     

ŽITO PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.O.O.; SLOVENIJA

Selitev programa filtrov čajev iz DK obrata v Izoli v Žitov obrat PC Gradišče

2009-2010

     

Pekarna Žito, Enota Vič / Povečava in posodobitev pekarskega programa; PRIZIDAVA

2009

     

Žito Šumi, selitev DE Ljubljana v Krško; NOVA GRADNJA

2007-2008

     

ARGETA D.O.O., SARAJEVO; BOSNA IN HERCEGOVINA

Argeta BIH / Linija za malo pašteto; REKONSTRUKCIJA

2010

     

Nova tovarna Argeta BIH; NOVA GRADNJA

2005-2006

     

LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D.; SLOVENIJA

Rekonstrukcija vstopnega jaška za vnos opreme pri NKM

2009

     

Ljubljanske mlekarne / 3. faza aneksa SDC; PRIZIDAVA

2008-2009

     

Rekonstrukcija konzumne mlekarne; REKONSTRUKCIJA

2001-2002

     

KZ LAŠKO Z.O.O.; SLOVENIJA

Mesno predelovalni obrat; NOVA GRADNJA

2003-2004

     

DROGA KOLINSKA D.D.; SLOVENIJA

Rogaški vrelci - skladišče; NOVA GRADNJA, REKONSTRUKCIJA

2001-2002

     

Selitev proizvodnje na novo lokacijo; NOVA GRADNJA

1997-2000

     

JATA EMONA D.O.O.; SLOVENIJA

I. faza izgradnje perutninske klavnice; NOVA GRADNJA

2001-2002

 

Kovinsko predelovalna industrija

Naročnik, država

Objekt - glavni podatki

Leto

     

PALFINGER d.o.o.; SLOVENIJA

Plinska postaja za UZP Palfinger; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2022

     

TALUM TOVARNA ALUMINIJA D.D. KIDRIČEVO; SLOVENIJA

TALUM Kidričevo, objekt usmerniških naprav; REKONSTRUKCIJA

2018-2019

     

ISKRA MEHANIZMI, D.O.O.; SLOVENIJA

Proizvodni obrat Iskra Mehanizmi Lipnica; NOVA GRADNJA

2016

     

KOPS PRO D.O.O.; SLOVENIJA

Industrijski objekt

2014

     

KOPS D.D. GROSUPLJE; SLOVENIJA

Plinska postaja ob obstoječi proizvodni hali; NOVA GRADNJA

2008-2013

     

METAL - PROFIL D.O.O.; SLOVENIJA

Proizvodno prodajni skladiščni objekt; NOVA GRADNJA

2006-2010

     

LIBER D.O.O.; SLOVENIJA

Poslovno-proizvodni objekt; NOVA GRADNJA

2006-2008

     

METAL RAVNE D.O.O.; SLOVENIJA

Nova kovačnica težkih odkovkov; NOVA GRADNJA

2006-2008

     

STEEL PODPORNI CENTER ORODJARSKE INDUSTRIJE, D.O.O.; SLOVENIJA

Skladišče plinov ob objektu RSC na lokaciji Litostroj; NOVA GRADNJA

2008

     

Objekt RSC na lokaciji Litostroj; NOVA GRADNJA

2006-2007

     

LITOSTROJ E.I. D.O.O. LITOSTROJ POWER; SLOVENIJA

Peskarna; REKONSTRUKCIJA

2003-2005

     

TCG UNITECH LTH-OL D.O.O. ŠKOFJA LOKA; SLOVENIJA

Rekonstrukcija Livarne Litostroj; REKONSTRUKCIJA

1999-2005

     

ACRONI D.O.O.; SLOVENIJA

Ureditev sistema škajnih jam

2001

     

Sanacija sistema tehnoloških vod

2000

     

Sistem meritev CO in prezračevanje

2000

 

Lesno predelovalna in papirna industrija

Naročnik, država

Objekt - glavni podatki

Leto

     

RADEČE PAPIR, d.o.o. " - v stečaju"; SLOVENIJA

Sistem čiščenja odpadnih voda papirnih strojev PS4 in PS5; REKONSTRUKCIJA

2023

     

MBS LIST d.o.o.; SLOVENIJA

Sistem odsesovanja lesnih odpadkov; REKONSTRUKCIJA

2021

     

LESONIT D.O.O.; SLOVENIJA

Linija za predelavo vlaknenih plošč; NOVA GRADNJA, REKONSTRUKCIJA

2005-2008

     

VIPAP VIDEM KRŠKO PROIZVODNJA PAPIRJA IN CELULOZE D.D.; SLOVENIJA

Obrat predelave odpadnega papirja - novi DIP2; REKONSTRUKCIJA

2002-2004

     

MEBLO JOGI D.O.O.; SLOVENIJA

Odprava prekomernih emisij v zrak iz sušilnikov; REKONSTRUKCIJA

2000

     

EXCEL INTERNATIONAL D.O.O.; SLOVENIJA

Tovarna pohištva; NOVA GRADNJA

1998

 

Kemična, gumarska, tekstilna in druga predelovalna industrija

Naročnik, država

Objekt - glavni podatki

Leto

     

STEKLARNA HRASTNIK d.o.o.; SLOVENIJA

Oskrba Steklarne Hrastnik obrat Special s komprimiranim zemeljskim plinom; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2022-2023

     

Kisikova postaja v Steklarni Hrastnik; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2021

     

Kisikova postaja v Steklarni Hrastnik; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2021

     

DOMEL, d.o.o.; SLOVENIJA

Proizvodni prostori PEKM v Retečah; REKONSTRUKCIJA

2023

     

Proizvodni objekt DOMEL Trata - prenova / Ureditev prostorov proizvodnje BST II; VZDRŽEVANJE OBJEKTA

2021

     

DONIT TESNIT, d.o.o.; SLOVENIJA

Oskrba energetike DONIT TESNIT s sekundarnim gorivom; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT, ODSTRANITEV

2022

     

AQUAFILSLO PROIZVODNJA POLIAMIDNIH FILAMENTOV IN GRANULATOV D.O.O.; SLOVENIJA

Oskrba industrijskega objekta AQUAFILSLO z energijo; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2019-2021

     

Regenerativna termična oksidacija (RTO); NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2020-2021

     

10 (20) kV napajalni sistem; REKONSTRUKCIJA

2017-2019

     

AquafilSLO, pridobivanje bakra / Pilotna naprava za pridobivanje bakra; NOVA GRADNJA

2016-2018

     

Nizkonapetostni 0,4 kV napajalni sistem

2018

     

MELAMIN KEMIČNA TOVARNA D.D. KOČEVJE; SLOVENIJA

Parna turbina; NOVA GRADNJA, ODSTRANITEV OBJEKTA

2018-2020

     

Posodobitev tovarne / SMOLE 2; REKONSTRUKCIJA

2014

     

Poslovno proizvodni objekt; NOVA GRADNJA

2011-2012

     

Posodobitev tovarne; NOVA GRADNJA, REKONSTRUKCIJA

2007-2011

     

Posodobitev tovarne Melamin / Kolone; NOVA GRADNJA

2010

     

MAK CMC TEHNOLOGIJA VODE D.O.O.; SLOVENIJA

Proizvodno skladiščni in poslovni objekt MAK CMC, tehnološki park; REKONSTRUKCIJA

2020

     

KNAUF INSULATION, D.O.O., INDUSTRIJA TERMIČNIH IZOLACIJ, ŠKOFJA LOKA; SLOVENIJA

Strokovni center Eko studio

2019

     

Skladišče, zunanji plato in proizvodni objekt žlebakov

2009

     

BILFINGER HSG FACILITY MANAGEMENT, NEPREMIČNINSKI TEHNIČNI MANAGEMENT D.O.O.; SLOVENIJA

Danfoss Trata, Predelava polnilnice plinov; VZDRŽEVANJE/PRENOVA

2015-2018

     

IZOTERM PLAMA PROIZVODNJA IZOLACIJSKIH IZDELKOV D.O.O.; SLOVENIJA

Novi obrat Izoterm Plama Podgrad; NOVA GRADNJA, ODSTRANITEV OBJEKTA, REKONSTRUKCIJA

2017

     

DOMEL, ELEKTROMOTORJI IN GOSPODINJSKI APARATI, D.O.O.; SLOVENIJA

Objekti DOMEL na Trati pri Škofji Loki / Poslovni objekti; INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

2017

     

DONIT TESNIT, DRUŽBA ZA PROIZVODNJO TESNILNIH MATERIALOV, D.O.O.; SLOVENIJA

Donit Tesnit, objekt Laminati; NADOMESTNA GRADNJA, ODSTRANITEV OBJEKTA, REKONSTRUKCIJA

2016

     

JUB-H D.D.; SLOVENIJA

Skladiščni šotori za skladiščenje peskov in nadstrešek pri skladiščenju surovin; NOVA GRADNJA

2008-2010

     

Parkirna ploščad nad obstoječim parkiriščem; NOVA GRADNJA

2008-2009

     

JUB, Dol - skladišče nevarnih snovi; REKONSTRUKCIJA

2008

     

LAFARGE CEMENT D.D., TRBOVLJE; SLOVENIJA

Hladilni sistem tovarne Lafarge cement; NOVA GRADNJA

2008-2010

     

SIBO G. RAZVOJ IN PROIZVODNJA EMBALAŽE, D.O.O.; SLOVENIJA

Poslovno-proizvodni objekt SIBO G; NOVA GRADNJA, REKONSTRUKCIJA, SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

2007-2009

     

KNAUF INSULATION, D.O.O. INDUSTRIJA TERMIČNIH IZOLACIJ, ŠKOFJA LOKA; SLOVENIJA

AB lovilna skleda za cisterni diekstroze in amonijaka z jeklenim nadstreškom in pretakalna ploščad; NOVA GRADNJA

2009

     

Izpuh pri proizvodnji navitih cevakov / Zaprto skladišče in pakirnica

2009

     

Preselitev obrata Bodovlje na Trato, Škofja Loka

2007-2008

     

FILC D.D.; SLOVENIJA

Modul FILC v industrijski coni Trata, III. hala; NOVA GRADNJA

2008-2009

     

SALONIT ANHOVO, D.D.; SLOVENIJA

Silosa za cement; NOVA GRADNJA

2008-2009

     

TAČ D.O.O.; SLOVENIJA

Razširitev asfaltnega obrata Črnuče; NOVA GRADNJA

2008

     

HELIOS TOVARNA BARV, LAKOV IN UMETNIH SMOL KOLIČEVO, D.O.O.; SLOVENIJA

HELIOS, Naprava termične oksidacije RTO ter povezava izvorov emisij z napravo; NOVA GRADNJA

2006-2008

     

KOTO D.O.O.; SLOVENIJA

Obrat predelave živalskih stranskih produktov; NOVA GRADNJA

2004-2006

     

CLARIANT, POLISINTEZA DEKANI; SLOVENIJA

Rekonstrukcija obrata in postavitev zunanjega rezervoarja; NOVA GRADNJA, REKONSTRUKCIJA

1999-2001

     

JUB D.O.O.; SLOVENIJA

Proizvodni in skladiščni obrati, infrastruktura

1975-2001

     

GOODYEAR SLOVENIJA; HWH, ARHITECT, ENGINEERS, PLANERS USA; ZDA

Proizvodni objekti gumenih tehničnih izdelkov; REKONSTRUKCIJA

1998-1999

     

Proizvodnja avtopnevmatik; REKONSTRUKCIJA

1998-1999

     

BELINKA D.O.O.; SLOVENIJA

Proizvodnja vodikovega peroksida; Vodikarna; Proizvodnja aluminijevega sulfata

1975-1998

     

TKI HRASTNIK, D.D.; SLOVENIJA

Rekonstrukcija obrata kloralkalne elektrolize po membranskem postopku; REKONSTRUKCIJA

1993-1994

 

Objekti za zbiranje, odlaganje in predelavo odpadkov

Naročnik, država

Objekt - glavni podatki

Leto

     

JP VOKA SNAGA d.o.o.; SLOVENIJA

Deponija Barje, izgradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega polja / Zapiranje 2. in 3. faze IV. in V. odlagalnega polja; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2021

     

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O.; SLOVENIJA

Deponija Barje, izgradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega polja / Zapiranje I. faze IV. in V. odlagalnega polja; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2020

     

MESTNA OBČINA NOVO MESTO; RIKO, INDUSTRIJSKI, GRADBENI INŽENIRING IN LEASING D.O.O.; HELECTOR S.A.; SLOVENIJA; GRČIJA

Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske - II. faza; NOVA GRADNJA

2012-2015

     

SNAGA JAVNO PODJETJE D.O.O.; SLOVENIJA

Deponija Barje, izgradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega polja / Prestavitev nadstrešnice in ureditev odlagalnega polja na lokaciji odstranjene nadstrešnice; NOVA GRADNJA, VZDRŽEVANJE/PRENOVA, ODSTRANITEV OBJEKTA

2015

     

Širitev deponije komunalnih odpadkov; NOVA GRADNJA

1989-2005

     

MESTNA OBČINA LJUBLJANA; SLOVENIJA

Deponija Barje - izgradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega polja ter predobremenitev platojev MBO-ja in izgradnja nadstrešnice; NOVA GRADNJA

2009-2012

     

Strategija ravnanja z odpadki v ljubljanski regiji

1995-1999

     

CEROD D.O.O.; SLOVENIJA

Odlagališče Leskovec - elektroenergetska izraba plina; NOVA GRADNJA

2008

     

KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA, AJDOVŠČINA; SLOVENIJA

Strategija ravnanja z odpadki v občini Ajdovščina in Vipava

1999

 

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 4776 100
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE