Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
 
 
 

PeskarnaLokacija

SLOVENIJA

Velikost oz. zmogljivost

Površina hale: 1.575 m2; površina pisarniškega dela: 590 m2

Investitor / Naročnik

LITOSTROJ E.I. D.O.O. LITOSTROJ POWER; SLOVENIJA

Časovno obdobje

2003-2005

Opis objekta in storitev

Naročnik LITOSTROJ E.I. se je odločil za izvedbo sodobnega tehnološkega postopka peskanja in pleskanja v novem objektu, ki ga je lokacijsko umestil k obstoječi stavbi Pločevinarne in ga z njo tudi tehnično in tehnološko povezal. V administrativno tehničnem prizidku, ki je projektiran kot dvoetažni, konstrukcijsko dilatiran objekt, so predvideni pisarniški in ostali spremljajoči prostori, potrebni za funkcioniranje celotnega postopka peskanja in pleskanja. Pred postavitvijo novega objekta Peskarne je bilo potrebno porušiti obstoječe dotrajane objekte na tej lokaciji.

Med novim in obstoječimi objekti je izvedena zunanja ureditev, večinoma v asfaltni izvedbi za potrebe manipulacije. Ob objektu je izveden tudi nevtralizacijski bazen, ki je vkopan v zemljo.

Umestitev novega industrijskega objekta k obstoječi Pločevinarni, ki je spomeniško zaščitena, je terjala poleg tehničnih tudi ustrezne arhitekturne rešitve.

Storitve IBE d.d. so zajemale izdelavo celotne projektne in tehnične dokumentacije, celotno koordinacijo projekta in izvedbo upravnega postopka pridobitve gradbenega dovoljenja.

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 4776 100
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE