Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
 
 
 

Projektiranje in svetovanje, INFRASTRUKTURA

Plinovodna infrastruktura

Naročnik, država

Objekt - glavni podatki

Leto

     

PLINOVODI d.o.o.; SLOVENIJA

MRP Vransko; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2022

     

Merilna postaja MRP Jelovškova; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2021-2022

     

MRP Črenšovci; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2021-2022

     

Kompresorska postaja Ajdovščina, 3. agregat; NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

2022

     

MRP Zadobrova; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2022

     

MRP Stanežiče; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2020-2021

     

Plinovod M1/1 Ceršak-Rogatec/Prečkanje kanala Drave v Miklavžu; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2021

     

MRP Stanežiče; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2020-2021

     

Plinovod M1/1 Ceršak-Rogatec/Prečkanje kanala Drave v Miklavžu; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2021

     

Rekonstrukcija prenosnega plinovoda P295 na območju občine Jesenice; REKONSTRUKCIJA

2017-2021

     

Prenosni plinovod R15/1 Lendava - Ljutomer

2020

     

ADRIAPLIN, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ZEMELJSKEGA PLINA D.O.O. LJUBLJANA; SLOVENIJA

RP Cankarjeva, Murska Sobota; NOVA GRADNJA

2021-2022

     

Občina Ajdovščina, Plinovodno omrežje PC Pod železnico II; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2019-2020

     

Plinifikacija občine Kamnik, Sadnikarjeva ulica; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2019-2020

     

Gradnja plinovodnega omrežja v občini Bled, Selo pri Bledu; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2018-2019

     

Plinovodno omrežje, Poslovna cona Puchova; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2018-2019

     

Gradnja plinovodnega omrežja v občini Šentjur (OPPN Bezovje, OPPN Pešnica I, ulica Na Livadi); NOVA GRADNJA

2016-2018

     

Gradnja plinovodnega omrežja v občini Ajdovščina, območje PC V Talih; NOVA GRADNJA

2016-2018

     

Gradnja plinovodnega omrežja v občini Krško, križišče Dorc - bazen Brestanica; NOVA GRADNJA, SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

2017-2018

     

Rekonstrukcija primarnega in sekundarnega plinovoda pod mostom čez Dravo na Ptuju; REKONSTRUKCIJA

2017-2018

     

Gradnja plinovodnega omrežja v občini Ptuj, Nova vas, III. faza; NOVA GRADNJA

2018

     

Plinifikacija občine Krško, od krožišča do IC Žadovinek; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2018

     

Gradnja plinovodnega omrežja v občini Bled za območje Hrastova ulica in Cesta Gorenjskega odreda; NOVA GRADNJA

2016-2017

     

Gradnja plinovodnega omrežja v občini Logatec, območje "Cesta talcev"; NOVA GRADNJA

2016-2017

     

Gradnja plinovodnega omrežja v občini Laško, območje "Spodnja rečica"; NOVA GRADNJA

2016-2017

     

Gradnja plinovodnega omrežja v občini Bled, območje urejanja RI-04 OPN Ribno-sever; NOVA GRADNJA

2017

     

Gradnja plinovoda pod strugo reke Save v Brežicah; REKONSTRUKCIJA

2017

     

Gradnja plinovodnega omrežja v občini Ajdovščina, območje Ob Hublju; NOVA GRADNJA

2016

     

PLINOVODI, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE S PRENOSNIM SISTEMOM, D.O.O.; SLOVENIJA

Prenosni plinovod R51C Kozarje - Vevče

2014-2022

     

Rekonstrukcija prenosnega plinovoda P295 na območju občine Jesenice; REKONSTRUKCIJA, NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2017-2022

     

MRP Dobruška vas; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2019-2020

     

Prenosni plinovod R38 Kalce - Godovič; NOVA GRADNJA

2009-2018

     

Prenosni plinovod R15/1 Ljutomer - Kidričevo

2017-2018

     

Prenosni plinovod M1A/1 Interkonekcija Rogatec

2018

     

MRP Rogatec ŠP; NOVA GRADNJA

2017

     

Prenosni plinovod R15/1 Pince - Lendava; NOVA GRADNJA

2014-2016

     

Prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice; NOVA GRADNJA

2011-2015

     

Plinovod v občini Litija / MRP Kresnice ŠP; NOVA GRADNJA

2014

     

Prenosni plinovod M9 Kidričevo - Vodice; NOVA GRADNJA

2012-2014

     

Prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo

2012-2014

     

Prenosni plinovod M8 Kalce - Jelšane; NOVA GRADNJA

2010-2014

     

Kompresorska postaja Kidričevo, 3. kompresorska enota; NOVA GRADNJA

2009-2014

     

Prenosni plinovod M2/1 na odseku med Trojanami in Vodicami pri Ljubljani; DN800, 70 bar; NOVA GRADNJA

2006-2014

     

Prenosni plinovod M2/1 Rogaška Slatina - Trojane; DN800, 70 bar; NOVA GRADNJA

2006-2013

     

Prenosni plinovod M10 Vodice - Rateče

2012

     

Prenosni plinovod R15/1 Interkonektor Slovenija - Madžarska; NOVA GRADNJA

2010-2012

     

Vzporedni plinovod od MMRP Ceršak do slovensko-avstrijske meje; NOVA GRADNJA

2006-2011

     

Plinovod M1/1 Ceršak - Kidričevo; DN800, 70 bar; NOVA GRADNJA

2004-2011

     

Kompresorska postaja Ajdovščina, 70 bar, 250.000 Sm3/h; NOVA GRADNJA

2004-2010

     

Tranzitni plinovod na ozemlju RS

2010

     

Magistralni plinovod M1/1 - Kidričevo - Rogatec; DN800, 70 bar; NOVA GRADNJA

2009-2010

     

Kompresorska postaja Kidričevo, 70 bar, razširitev na 750.000 Sm3/h; NOVA GRADNJA

2005-2010

     

Prenosni plinovod do MRP Štore; NOVA GRADNJA

2008-2009

     

Prenosni plinovod R25D, Šentrupert - Šoštanj, DN400, 70 bar; NOVA GRADNJA

2004-2008

     

ADRIAPLIN d.o.o.; SLOVENIJA

RP Žalec 1, Žalec; REKONSTRUKCIJA

2022

     

RP Arja vas, Žalec; REKONSTRUKCIJA

2022

     

OBČINA GORNJA RADGONA; SLOVENIJA

Infrastruktura v IC Mele za območje GR 53; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2021

     

FRIŠKO, PODJETJE ZA PRIDELAVO ZELENJAVE, D.O.O.; SLOVENIJA

Prenosni plinovod P154 in MRP Velika Polana; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2019-2021

     

MESTNA OBČINA CELJE; SLOVENIJA

Komunalna oprema Dečkovo naselje - DN 10, Območje "B"; NOVA GRADNJA

2018-2020

     

PLINACRO D.O.O.ZAGREB; HRVAŠKA

Merilno-redukcijska postaja Slavonski Brod; REKONSTRUKCIJA

2017-2019

     

MAGNA STEYR, AVTOMOBILSKI DOBAVITELJ D.O.O.; SLOVENIJA

Prenosni plinovod R13C Miklavž - Hoče; NOVA GRADNJA

2017

     

ISTRABENZ PLINI, PLINI IN PLINSKE TEHNOLOGIJE, D.O.O.; SVC LITIJA, D.O.O.; SLOVENIJA

SVC Litija; NOVA GRADNJA

2012-2014

     

ISTRABENZ PLINI, PLINI IN PLINSKE TEHNOLOGIJE, D.O.O.; SLOVENIJA

Plinovod v občini Litija; NOVA GRADNJA

2012-2014

     

Plinifikacija Mestne občine Koper; NOVA GRADNJA

2009

     

Plinovod v Mestni občini Novo mesto; NOVA GRADNJA

2007-2008

     

DOMPLAN D.D.; SLOVENIJA

Rekonstrukcija objektov na plinovodu med MRP Merkur 2 in MP Asfaltna baza; REKONSTRUKCIJA

2014

     

Gradnja plinovodnega omrežja Podbrezje; NOVA GRADNJA

2012-2013

     

Plinifikacija široke potrošnje v naselju Breg ob Savi na območju MO Kranj; NOVA GRADNJA

2011

     

Plinifikacija Kranja - Čirče, Hrastje; NOVA GRADNJA

2010-2011

     

Plinifikacija široke potrošnje Primskovo; NOVA GRADNJA

2008-2011

     

Plinifikacija široke potrošnje na območju Kranja - Labore; NOVA GRADNJA

2010

     

Plinifikacija Mestne občine Kranj; NOVA GRADNJA

2001-2008

     

AGENCIJA ZA ENERGIJO; SLOVENIJA

Oskrba z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji

2014

     

BIO PPPA D.O.O.; SLOVENIJA

Bioplinarna Lendava; NOVA GRADNJA

2011

     

OBČINA ŠKOFJA LOKA; SLOVENIJA

Plinifikacija Škofje Loke; NOVA GRADNJA

2010-2011

     

Plinifikacija Grenc - Sveti duh; NOVA GRADNJA

2006-2008

     

Plinifikacija Škofje Loke; NOVA GRADNJA

2001-2004

     

ADRIAPLIN D.O.O.; TC KRŠKO DRUŽBA ZA PROJEKTIRANJE, STORITVE IN SVETOVANJE, D.O.O.; SLOVENIJA

Obrtna cona MDB Krško - jug; NOVA GRADNJA

2009-2010

     

PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA, D.D., LJUBLJANA; SLOVENIJA

Plinifikacija občine Mengeš; NOVA GRADNJA

2004-2009

     

Plinifikacija občine Trzin; NOVA GRADNJA

2004-2006

     

Radovljica - oskrba široke potrošnje z zemeljskim plinom; NOVA GRADNJA

1999-2005

     

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.; SLOVENIJA

Plinovodno omrežje za območje Zadvora, Sostro, Dobrunje - 2. faza; NOVA GRADNJA

2009

     

Plinovodno omrežje v centru Medvod; NOVA GRADNJA

2008-2009

     

Plinska regulatorska postaja Zadobrova; NOVA GRADNJA

2006-2009

     

Plinifikacija občine Brezovica / 3. faza; NOVA GRADNJA

2008

     

Plinifikacija občine Dobrova - Polhov Gradec; NOVA GRADNJA

2006-2008

     

Plinifikacija Stožic, Ljubljana; NOVA GRADNJA

2005

     

GEOPLIN PLINOVODI, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE S PRENOSNIM SISTEMOM, D.O.O.; SLOVENIJA

Prenosni plinovod do MRP Štore; NOVA GRADNJA

2008-2009

     

Magistralni plinovod M2/1, Rogatec – Rogaška Slatina; DN800, 70 bar; NOVA GRADNJA

2004-2008

     

ADRIA LNG STUDY COMPANY LTD, VALLETTA; MALTA

Magistralni plinovod Adria LNG; DN1200, 100 bar; NOVA GRADNJA

2006

     

OBČINA ŠOŠTANJ; SLOVENIJA

Plinifikacija Gaberk; NOVA GRADNJA

2004-2005

     

OBČINA VODICE; SLOVENIJA

Plinifikacija Vodic; NOVA GRADNJA

2004

     

GEOPLIN D.O.O.; SLOVENIJA

Kompresorska postaja Kidričevo, 50 bar, 235.000 Sm3/h; NOVA GRADNJA

1998-2001

 

Komunalna infrastruktura

Naročnik, država

Objekt - glavni podatki

Leto

     

OBČINA DOMŽALE; SLOVENIJA

Komunalna infrastruktura na območju Krtine - Brezje pri Dobu / Izgradnja fekalne kanalizacije in obnova vodovoda; NOVA GRADNJA, REKONSTRUKCIJA

2018-2019

     

OBČINA KAMNIK; SLOVENIJA

Vodovod Rudnik pri Radomljah; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2017

     

OBČINA PREBOLD; SLOVENIJA

Varovanje povodja v Občini Prebold / Kanalizacija Dolenja vas; NOVA GRADNJA

2014

     

Varovanje povodja v Občini Prebold / Kanalizacija Latkova vas - II. faza in Kaplja vas; NOVA GRADNJA

2014

     

Varovanje povodja v Občini Prebold / Kanalizacija Šešče; NOVA GRADNJA

2014

     

Kanalizacija v občini Prebold / Kanalizacija Sv. Lovrenc; NOVA GRADNJA

2011

     

Kanalizacija v občini Prebold / Naselji Sv. Lovrenc in Matke; NOVA GRADNJA

2008-2011

     

JP VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O.; SLOVENIJA

Obnova vodovoda PVC D400 ob Zasavski cesti; REKONSTRUKCIJA

2012

     

MESTNA OBČINA KOPER; SLOVENIJA

Sekundarna komunalna oprema GORC Srmin; NOVA GRADNJA

2008-2011

     

OBČINA MENGEŠ; SLOVENIJA

Komunalna ureditev območja OLN ME 23/2-S Mengeš; NOVA GRADNJA

2009-2011

     

MESTNA OBČINA NOVO MESTO; SLOVENIJA

Obrtno industrijska cona Livada; NOVA GRADNJA

2009-2010

     

HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI, D.O.O.; SLOVENIJA

Povezovalni vodovod Rore - Sotelsko; NOVA GRADNJA

2010

     

LUKA KOPER, D.D.; SLOVENIJA

Luka Koper, komunalni vodi / Komunalni vodi; NOVA GRADNJA

2009-2010

     

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.; SLOVENIJA

Prestavitve komunalnih vodov v sklopu izgradnje avtocestnega omrežja

2005-2008

     

MESTNA OBČINA LJUBLJANA; SLOVENIJA

Centralna čistilna naprava Ljubljana

2002-2007

     

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, D.O.O.; SLOVENIJA

Vodovodni sistem Vinska gora; NOVA GRADNJA

2000-2006

     

Obnova magistralnega vodovoda Paka

2002-2005

     

DEGREMONT; ELIN; FRANCIJA; AVSTRIJA

Rižanski vodovod, vodočistilna naprava; NOVA GRADNJA

1996-1997

 

Cestna infrastruktura

Naročnik, država

Objekt - glavni podatki

Leto

     

MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AN ENERGY; ALBANIJA

Predor Llogara; NOVA GRADNJA

2021

     

DARS d.d.; SLOVENIJA

3. RAZVOJNA OS/Nova cestna povezava od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug (2. odsek) / Sklop A - Velenje; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT, REKONSTRUKCIJA

2021

     

Avtocestni predor Golo rebro / Zamenjava ESO opreme, NKS sistema in NKS SCADA sistema; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2021

     

Avtocestni predor Pletovarje / Zamenjava ESO opreme, NKS sistema in NKS SCADA sistema; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2021

     

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.; SLOVENIJA

Predor Golovec / Nadgradnja 2. faza; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2019-2020

     

Sanacija predora Pletovarje na AC Hoče - Arja vas, pododsek Slovenske Konjice - Dramlje; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2019

     

Cestno vremenske postaje (CVP) in detekcijsko nadzorne kamere /AC A1 Brezovica - Izola in H4 Rebrnice - Vipava; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2018

     

DOGRADITEV AC PREDORA KARAVANKE - PREDOR (VA 0768)/A2 KARAVANKE - OBREŽJE/0601 MEJA A (PREDOR) - HRUŠICA / Pripravljalna dela za elektrostrojno opremo za dograditev predora Karavanke; NOVA GRADNJA

2017

     

HC Jagodje - Lucija, predor Lucan; NOVA GRADNJA

2013-2016

     

HC Jagodje - Lucija, predor Valeta; NOVA GRADNJA

2013-2016

     

DOGRADITEV AC PREDORA KARAVANKE - PREDOR (VA 0768) in SANACIJA ZAHODNE CEVI (VA 0283) /A2 KARAVANKE - OBREŽJE/0601 MEJA A (PREDOR) - HRUŠICA; NOVA GRADNJA

2016

     

Predor Kastelec / Leva cev, nadgradnja sistema prezračevanja in vodenja prometa; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2015

     

SANACIJA PREZRAČEVANJA PREDORA KARAVANKE; A2 KARAVANKE - OBREŽJE; 0601 MEJA A (PREDOR) - HRUŠICA; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2014-2015

     

Predor Golovec / Nadgradnja ESO, požarna voda; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2013-2015

     

HC Koper - Izola, Predor Markovec / ESO; NOVA GRADNJA

2011-2015

     

Predor Jasovnik / Nadgradnja ES opreme - I. faza; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2010-2015

     

Predor Ločica / Nadgradnja ES opreme - I. faza; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2010-2015

     

RNC Kozina, nadgradnja in optimizacija; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2014

     

AC A4 Slivnica-MMP Gruškovje (meja HR), Odsek: 0094 Podlehnik-MMP Gruškovje, predor Gruškovje; NOVA GRADNJA

2012

     

Razvojna os Novo mesto -Maline / Predor Gorjanci

2010-2012

     

Avtocesta Slivnica-Pesnica, pokriti vkop Malečnik in predor Vodole; NOVA GRADNJA

2008-2011

     

Predora Barnica in Podnanos ter pokrita vkopa Rebernice I in II / Elektro-strojna oprema; NOVA GRADNJA

2009-2010

     

Regionalni nadzorni center Dragomelj; NOVA GRADNJA

2009-2010

     

Začasna cestninska postaja Prepolje; NOVA GRADNJA

2009-2010

     

Predor Šentvid; NOVA GRADNJA

2008-2009

     

Pokriti vkop in predor Cenkova / ESO; NOVA GRADNJA

2008

     

Predor Dekani; NOVA GRADNJA

2002-2005

     

Predor Trojane; NOVA GRADNJA

2002-2005

     

Predor Jasovnik; NOVA GRADNJA

2002-2005

     

Predor Kastelec; NOVA GRADNJA

2002-2005

     

Predor Ločica; NOVA GRADNJA

2002-2005

     

Predor Podmilj; NOVA GRADNJA

2002-2005

     

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.; LINEAL BIRO ZA PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, STORITVE IN GRADBENIŠTVO D.O.O.; SLOVENIJA

AC A4 Slivnica - MMP Gruškovje (meja HR) / 0093 Draženci - Podlehnik 0094 Podlehnik - MMP Gruškovje od km 0+000 do km 13+031.36 II.a etapa (od km 7+260 do km 13+031.36); NOVA GRADNJA

2010-2019

     

AC A4 Slivnica - MMP Gruškovje (meja HR) / 0093 Draženci - Podlehnik / 0094 Podlehnik - MMP Gruškovje; NOVA GRADNJA

2010-2019

     

AC A4 Slivnica - MMP Gruškovje (meja HR) / 0093 Draženci - Podlehnik 0094 Podlehnik - MMP Gruškovje od km 0+000 do km 13+031.36 I. etapa (od km 0+000 do km 7+260); NOVA GRADNJA

2010-2018

     

AC A4 Slivnica - MMP Gruškovje (meja HR) / 0093 Draženci - Podlehnik 0094 Podlehnik - MMP Gruškovje od km 0+000 do km 13+031.36 II.b etapa (od km 7+260 do km 13+031.36); NOVA GRADNJA

2010-2016

     

OBČINA ŠKOFJA LOKA; REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO; SLOVENIJA

Predor Sten / Elektrostrojna oprema; NOVA GRADNJA

2014-2015

     

JP CESTE FEDERACIJE BIH; BOSNA IN HERCEGOVINA

Rekonstrukcija ceste Šički Brod - Semizovac, odsek Kladanj - Paklenik, tunel Karaula; NOVA GRADNJA

2013

     

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA, FEDERALNA DIREKCIJA ZA IZGRADNJU, UPRAVLJANJE I ODRAŽAVANJE AUTOCESTA; BOSNA IN HERCEGOVINA

Avtocesta na Koridorju Vc, Zenica - Sarajevo - Mostar, odsek Lepenica - Tarčin / Oprema tunela; NOVOGRADNJA

2011

     

OBČINA ŠKOFJA LOKA; SLOVENIJA

Podvoz pod železniško progo

2010

     

MESTNA OBČINA CELJE; SLOVENIJA

Plaz Zagrad - Leskovšek (1255); NOVA GRADNJA

2009-2010

     

Plaz Šmartno - Prešnik (1245); NOVA GRADNJA

2009

     

LUKA KOPER, D.D.; SLOVENIJA

Luka Koper kamionski terminal; NOVA GRADNJA

2009

     

SIEMENS D.O.O.; SLOVENIJA

Predor Ljubelj / Elektrostrojna oprema; REKONSTRUKCIJA

2005-2006

     

VLADA REPUBLIKE CRNE GORE; ČRNA GORA

Predor Sozina / Elektrostrojna oprema; NOVA GRADNJA

2002-2004

 

Železniška infrastruktura

Naročnik, država

Objekt - glavni podatki

Leto

     

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO; SLOVENIJA

Železniška proga JŽI-Proga G20 Ljubljana-Jesenice-d.m., km 637+265,0 - km 633+662,3, varnostno-tehnična nadgradnja železniškega predora Karavnake, preskrba z energijo 50 Hz; REKONSTRUKCIJA

2021

     

Proga: Glavna železniška proga št. 30 Zidani most - Šentilj - d.m. / Odsek: Železniška proga Maribor - Šentilj - d.m. od km 595+900 do km 599+600; NOVA GRADNJA

2019

     

2TDK, d.o.o.; SLOVENIJA

Drugi tir železniške proge Divača - Koper, sklop 1; NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

2021

     

REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO; SLOVENIJA

Proga št. 30 Zidani Most-Šentilj-d.m. / Gradnja II. tira Maribor-Šentilj in nadgradnja obstoječega tira; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2015-2017

     

Proga št. 40 (E69) Pragersko - Ormož in proga št. 41 (T69) Ormož - Hodoš - državna meja / Daljinsko vodenje ENP-jev in stikal na postajah; NOVA GRADNJA

2014-2015

     

Proga št. 40 (E69) Pragersko - Ormož in proga št. 41 (T69) Ormož - Hodoš - državna meja / Zaščite prenosnih plinovodov pred vplivom blodečih tokov električne vleke na progi Pragersko - Hodoš; REKONSTRUKCIJA

2013-2015

     

Proga št. 40 (E69) Pragersko - Ormož in proga št. 41 (T69) Ormož - Hodoš - državna meja / Križanja proge z elektro in drugimi vodi; NOVA GRADNJA

2014-2015

     

Proga št. 40 (E69) Pragersko - Ormož in proga št. 41 (T69) Ormož - Hodoš - državna meja / Izvedba 3 kV DC sklopa in delne lastne rabe v ENP-jih; NOVA GRADNJA

2013-2015

     

Proga št. 40 (E69) Pragersko - Ormož in proga št. 41 (T69) Ormož - Hodoš - državna meja; NOVA GRADNJA

2011

     

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR; SLOVENIJA

Rekonstrukcija železniških postaj Ptuj, Ivanjkovci in Ljutomer ter odsekov prog pred Ormožem in v Ivanjkovcih / Železniška postaja Ptuj; REKONSTRUKCIJA

2013-2015

     

Rekonstrukcija železniških postaj Ptuj, Ivanjkovci in Ljutomer ter odsekov prog pred Ormožem in v Ivanjkovcih / Železniška postaja Ljutomer; REKONSTRUKCIJA

2013-2015

     

Proga št. 40 (E69) Pragersko - Ormož in proga št. 41 (T69) Ormož - Hodoš - državna meja / Rekonstrukcija železniške postaje Murska Sobota in odsek proge v Pavlovcih - Odsek proge v Pavlovcih; NOVA GRADNJA

2014

     

Modernizacija proge Divača - Koper; postaja Divača / ENP Divača; NOVA GRADNJA

2012-2014

     

Ureditev križanj cest z železnico na odseku Pragersko - Hodoš v okviru elektrifikacije in rekonstrukcije železniške proge Pragersko - Hodoš / Proga 41 Ormož - Hodoš - d.m.; REKONSTRUKCIJA, NOVA GRADNJA

2012-2014

     

Rekonstrukcija železniških postaj Ptuj, Ivanjkovci in Ljutomer ter odsekov prog pred Ormožem in v Ivanjkovcih / Odsek proge pred Ormožem; NOVA GRADNJA

2013

     

Ureditev križanj cest z železnico na odseku Pragersko - Hodoš v okviru elektrifikacije in rekonstrukcije železniške proge Pragersko - Hodoš / Proga 40 Pragersko - Ormož; NOVA GRADNJA, REKONSTRUKCIJA

2012-2013

     

Modernizacija proge Divača - Koper; tovorna postaja Koper; NOVA GRADNJA

2011-2012

     

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO; SLOVENIJA

Ureditev križanj cest z železnico na odseku Pragersko - Hodoš v okviru elektrifikacije in rekonstrukcije železniške proge Pragersko - Hodoš / Proga št. 40 Pragersko - Ormož; sklop B; NOVA GRADNJA, REKONSTRUKCIJA

2015

     

Ureditev križanj cest z železnico na odseku Pragersko - Hodoš v okviru elektrifikacije in rekonstrukcije železniške proge Pragersko - Hodoš / Proga št. 41 Ormož - Hodoš - d.m.; sklop C; NOVA GRADNJA, REKONSTRUKCIJA

2015

     

Ureditev križanj cest z železnico na odseku Pragersko - Hodoš v okviru elektrifikacije in rekonstrukcije železniške proge Pragersko - Hodoš / Proga št. 41 Ormož - Hodoš - d.m.; sklop E; NOVA GRADNJA, REKONSTRUKCIJA

2015

     

ELES, D.O.O.; SLOVENIJA

Proga št. 40 (E69) Pragersko - Ormož in proga št. 41 (T69) Ormož - Hodoš - državna meja / Križanja proge z VN elektro vodi; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2014-2015

     

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR; LINEAL BIRO ZA PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, STORITVE IN GRADBENIŠTVO D.O.O.; SLOVENIJA

Ureditev križanj cest z železnico na odseku Pragersko - Hodoš v okviru elektrifikacije in rekonstrukcije železniške proge Pragersko - Hodoš / Proga št. 40 Pragersko - Ormož; sklop A; REKONSTRUKCIJA

2014

     

MINISTRSTVO ZA PROMET, DIREKCIJA RS ZA VODENJE INVESTICIJ V JAVNO ŽELEZNIŠKO INFRASTRUKTURO; SLOVENIJA

Drugi tir železniške proge Divača - Koper, odsek Divača - Črni kal, predori; NOVA GRADNJA

2012

     

Drugi železniški tir Divača - Koper, odsek Črni kal - Koper, predori; NOVA GRADNJA

2010-2012

     

DIREKCIJA RS ZA VODENJE INVESTICIJ V JAVNO ŽELEZNIŠKO INFRASTRUKTURO; MINISTRSTVO ZA PROMET, DIREKTORAT ZA ŽELEZNICE IN ŽIČNICE; SLOVENIJA

Modernizacija proge Divača - Koper; objekti v mejah DLN za drugi tir Divača - Koper / Elektro oprema in daljinsko vodenje - dobava in montaža; NOVA GRADNJA

2011

     

DIREKCIJA RS ZA VODENJE INVESTICIJ V JAVNO ŽELEZNIŠKO INFRASTRUKTURO; SLOVENIJA

Daljinsko upravljanje sistema stabilnih naprav električne vleke na slovenskem železniškem omrežju SKLOP 1: Zamenjava opreme v obstoječih elektronapajalnih postajah za potrebe daljinskega vodenja in izvedbo daljinskega vodenja elektronapajalnih postaj in stikal voznega omrežja iz centrov vodenja skupaj z ureditvijo prostorov centra vodenja; VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

2009-2010

 

Telekomunikacijska infrastruktura

Naročnik, država

Objekt - glavni podatki

Leto

     

RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA JAVNI ZAVOD, LJUBLJANA; SLOVENIJA

Zamenjava RTV telekomunikacijskega stolpa Josipdol; ODSTRANITEV OBJEKTA, NOVA GRADNJA

2012-2013

     

Zamenjava RTV telekomunikacijskega stolpa Loški Potok; ODSTRANITEV OBJEKTA, NOVA GRADNJA

2012-2013

     

Zamenjava RTV telekomunikacijskega stolpa Ortnek; ODSTRANITEV OBJEKTA, NOVA GRADNJA

2012-2013

     

Zamenjava RTV telekomunikacijskega stolpa Žužemberk; ODSTRANITEV OBJEKTA, NOVA GRADNJA

2012-2013

 

Skladišča energentov

Naročnik, država

Objekt - glavni podatki

Leto

     

BREGA PETROLEUM MARKETING COMPANY; LIBIJA

Rezervoar goriva v Misurati; REKONSTRUKCIJA

2016-2017

     

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.; SLOVENIJA

Skladišče goriv / Rekonstrukcija rezervoarjev za mazut (Rezervoar A); REKONSTRUKCIJA

2015

     

Rekonstrukcija rezervoarjev za mazut (36.000 m3) 1. in 2. faza / Rezervoar A (20.000 m3); REKONSTRUKCIJA

2012

     

Rekonstrukcija rezervoarjev za mazut (36.000 m3) 1. in 2. faza; REKONSTRUKCIJA

2011-2012

     

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE; PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA, D.D., LJUBLJANA; SLOVENIJA

SND Petrol - Rače / Prenova stare avto polnilnice Otok 1 in 2; INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

2014

     

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE; SLOVENIJA

SND Ortnek / nova rezervoarja R17 20.000 m3 in R18 10.000 m3; NOVA GRADNJA

2011-2012

     

INSTALACIJA D.O.O.; SLOVENIJA

SND Instalacija - Srmin, gradnja rezervoarjev za naftne derivate R21, R22 in R23 / Nadstrešnica vagonske polnilnice; NOVA GRADNJA

2011-2012

     

SND Instalacija - Srmin, gradnja rezervoarjev za naftne derivate R21, R22 in R23 / Rezervoarji za naftne derivate R21 V=10.000m3, R22 V=10.000m3, R23 V=30.000m3; NOVA GRADNJA

2009-2012

     

SND INSTALACIJA - SRMIN Izgradnja rezervoarjev za naftne derivate R24 do R28; NOVA GRADNJA

2011

     

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR; ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE; SLOVENIJA

Razširitev in obnova skladišča utekočinjenega naftnega plina Račje selo; NOVA GRADNJA, REKONSTRUKCIJA

2000-2002

     

PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA, D.D., LJUBLJANA; SLOVENIJA

Skladiščno distribucijski center, Zalog; NOVA GRADNJA

2000

 

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 4776 100
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE