Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
 
 
 

Kompresorska postaja Kidričevo, 50 bar, 235.000 Sm3/hLokacija

SLOVENIJA

Velikost oz. zmogljivost

Inštalirana moč 2 x 4,30 MW na gredi kompresorja, projektni vhodni tlak zemeljskega plina 24 bar, projektni izhodni tlak kompresorske postaje 50 bar, projektni pretok zemeljskega plina 235.000 Sm3/h.

Investitor / Naročnik

GEOPLIN D.O.O.; SLOVENIJA

Časovno obdobje

1998-2001

Opis objekta in storitevKP Kidričevo je prva kompresorska postaja zemeljskega plina v Sloveniji, ki je bila projektirana na IBE d.d. in sicer v letih 1999 do 2000. KP Kidričevo služi nemoteni oskrbi in prenosu zemeljskega plina v Republiki Sloveniji. Kompresorja za prenos zemeljskega plina sta gnana s plinskima turbinama v odprtem ciklu obratovanja z močjo 4,30 MW na gredi turbine. Nadgradnja obstoječe KP Kidričevo bo izvedena v naslednjih letih z dodatnimi petimi plinskimi turbinami z močjo približno 7 MW (meh), ki bodo poganjale kompresorje pri tlaku zemeljskega plina na vhodu 35 bar in na tlaku zemeljskega plina na izhodu 70 bar s prenosno kapaciteto 750.000 Sm3/h. Predviden je prenos zemeljskega plina v obe smeri, tako v smer proti Avstriji kot v smer proti Hrvaški in omogočanje prenosa zemeljskega plina po Republiki Sloveniji. Tako nadgrajen objekt bo zadovoljeval vse bolj rastoče potrebe po zemeljskem plinu v industriji in novo predvidenih energetskih objektih za proizvodnjo električne energije. Predvidena je popolna avtomatizacija postaje in obratovanje brez posadke ter omogočanje daljinskega vodenja celotne postaje iz dispečerskega centra Geoplin Plinovodi v Ljubljani.

Storitve IBE d.d. so pri izgradnji kompresorske postaje zajemale izdelavo idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ter projekta izvedenih del.IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 4776 100
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE