Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
 
 
 

Gradbeni nadzor in svetovalni inženiring

Naročnik, država

Objekt - glavni podatki

Leto

     

OBČINA LOGATEC; SLOVENIJA

Osnovna šola 8 talcev Logatec

2020

     

LANEL, SVETOVANJE IN INVESTIRANJE, D.O.O.; SLOVENIJA

Stolpnica PECA

2019

     

SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE, LJUBLJANA; SLOVENIJA

NPS - novi prostori SIQ, objekt - II. faza

2019

     

NPS - novi prostori SIQ; REKONSTRUKCIJA

2016-2017

     

OBČINA ŽELEZNIKI; SLOVENIJA

Ekonomsko poslovna cona Alples

2019

     

Povečava vrtca Železniki - 2. faza; PRIZIDAVA

2019

     

Energetska sanacija OŠ Železniki, PŠ Selca ter obnova in energetska sanacija PŠ Dražgoše

2015

     

Vodohran Plenšak

2014

     

Kulturni dom Železniki

2014

     

Povečava bivalnih enot vrtca, prizidava in nadzidava; PRIZIDAVA, NADZIDAVA

2010-2012

     

Centralna čistilna naprava Selca

2011

     

HAUS, INVESTICIJE, D.O.O.; SLOVENIJA

Večstanovanjski objekt Vila blok Jamova

2019

     

LASTNIKI VEČSTANOVANJSKE STAVBE PARTIZANSKA CESTA 44; SLOVENIJA

Obnova fasade večstanovanjske hiše Partizanska 44, Škofja Loka

2019

     

KNAUF INSULATION, D.O.O., INDUSTRIJA TERMIČNIH IZOLACIJ, ŠKOFJA LOKA; SLOVENIJA

Strokovni center Eko studio

2019

     

Skladišče, zunanji plato in proizvodni objekt žlebakov

2009

     

JELES, PROIZVODNJA IN TRGOVINA Z LESOM, D.O.O.; SLOVENIJA

Skladiščno proizvodni objekt Jeles v IC Komenda

2019

     

ETAŽNI LASTNIKI VEČSTANOVANJSKE STAVBE NA KRESU 22; SLOVENIJA

Večstanovanjski objekt na Kresu 22, Železniki

2017-2018

     

SPO, PODJETJE ZA UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN, ŠKOFJA LOKA, D.O.O.; SLOVENIJA

Energetska sanacija fasade večstanovanjskega objekta Na Kresu 20, Železniki

2017

     

Stanovanjska stolpnica Železniki, energetska sanacija fasade

2017

     

Energetska sanacija fasade na večstanovanjskem objektu Groharjevo naselje 8, Škofja Loka

2016

     

SPAR SLOVENIJA TRGOVSKO PODJETJE D.O.O. LJUBLJANA; SLOVENIJA

SPAR Litijska, Ljubljana

2017

     

SPAR Postojna

2013

     

Spar Grosuplje 2000

2012

     

SKG-UPRAVNIK, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN D.O.O.; SLOVENIJA

Večstanovanjski objekt Matije Blejca 2, Kamnik, energetska sanacija fasade

2017

     

HOČEVAR JANEZ; SLOVENIJA

Hlev za govedo

2016

     

RAIFFEISEN LEASING D.O.O.; SLOVENIJA

Trgovsko poslovni center na Letališki

2016

     

ŽUPNIJA LJUBLJANA - JEŽICA; SLOVENIJA

Župnija Ljubljana Ježica - obnova fasade na cerkvi

2016

     

DISTOR PODJETJE ZA UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV D.O.O.; SLOVENIJA

Energetska sanacija fasade na objektu Povšetova 58, Ljubljana; INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

2016

     

OBČINA ŠKOFJA LOKA; SLOVENIJA

Obnova Cankarjevega trga

2015

     

Industrijska cona Trata / Komunalno energetska ureditev

2009-2010

     

Gorenjska panoramska cesta / I. etapa

2010

     

Podvoz pod železniško progo

2010

     

Športna dvorana pri osnovni šoli Cvetka Golarja - Trata

2008-2010

     

Mobilni vrtec Škofja Loka

2009

     

Dijaški dom Škofja Loka / Izgradnja osebnega dvigala

2009

     

Osnovna šola Podlubnik / Sanacija streha in fasade

2009

     

Vrtec v Podlubniku; NOVA GRADNJA

2009

     

Industrijska cona Trata, prestavitev primarnega vodovoda

2007

     

G.OGRINC PROIZVODNJA IN TRGOVINA Z METALI D.O.O.; SLOVENIJA

Skladiščni objekt s pisarniškim delom; NOVA GRADNJA

2011-2015

     

KOPS PRO D.O.O.; SLOVENIJA

Industrijski objekt

2014

     

ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA; SLOVENIJA

Energetska sanacija Šolskega centra Škofja Loka

2013-2014

     

Medpodjetniški izobraževalni center Škofja Loka

2012

     

ŽITO, D.D.; SLOVENIJA

Skladiščenje in pakirnica moke

2013

     

MELAMIN KEMIČNA TOVARNA D.D. KOČEVJE; SLOVENIJA

King v Bodovljah

2013

     

Poslovno proizvodni objekt; NOVA GRADNJA

2011-2012

     

Poslovno proizvodni objekt; NOVA GRADNJA

2010-2011

     

KOPS D.D. GROSUPLJE; SLOVENIJA

Plinska postaja ob obstoječi proizvodni hali; NOVA GRADNJA

2008-2013

     

VERONIKA DEMŠAR; SLOVENIJA

Hlev za govedo

2013

     

DONIT TESNIT, D.O.O.; SLOVENIJA

Energetika Donit Tesnit; VZDRŽEVANJE/PRENOVA

2012-2013

     

UNIREAL D.O.O.; SLOVENIJA

Poslovni objekt v Mengšu

2012

     

BAUHAUS D.O.O., K.D; CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D.; SLOVENIJA

Trgovski center Bauhaus, Rudnik, Ljubljana

2012

     

BIA SEPARATIONS PODJETJE ZA SEPARACIJSKE TEHNOLOGIJE D.O.O.; SLOVENIJA

Poslovni objekt v Ajdovščini; NOVA GRADNJA

2010-2012

     

ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE; SLOVENIJA

Dom duhovnih vaj - Ignacijev hotel

2011-2012

     

RIMI, D.O.O.; SLOVENIJA

Poslovno storitveni objekti v Logatcu; NOVA GRADNJA

2012

     

SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA, D.O.O.; SLOVENIJA

HE Moste; 2 x 9 MVA, 1 x 11 MVA; REKONSTRUKCIJA

2003-2011

     

HE Moste 2 in HE Moste 3; 2 x 21 MW, 2 x 2,54 MW; NOVA GRADNJA

1996-2004

     

ELTIMA D.O.O.; SLOVENIJA

Kontejnerski poslovni del z zunanjo ureditvijo; NOVA GRADNJA

2010-2011

     

OSNOVNA ŠOLA RODICA; SLOVENIJA

Večnamenska dvorana in jedilnica Osnovne šole Rodica; VZDRŽEVANJE/PRENOVA

2009-2011

     

ALPCOLOR, TRGOVINA Z BARVAMI, LAKI IN ČISTILI, D.O.O.; SLOVENIJA

Poslovni objekt Alpcolor

2011

     

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.; SLOVENIJA

Predora Barnica in Podnanos ter pokrita vkopa Rebernice I in II / Elektro-strojna oprema; NOVA GRADNJA

2009-2010

     

OBČINA DOMŽALE; SLOVENIJA

Izgradnja vrtca v Preserjah

2010

     

OŠ Dragomelj; NOVA GRADNJA

1999-2005

     

MIL-PRON DRUŽBA ZA POSLOVNE STORITVE D.O.O.; SLOVENIJA

Večstanovanjska stavba Stare Črnuče

2010

     

ŽITO PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.O.O.; SLOVENIJA

Selitev programa filtrov čajev iz DK obrata v Izoli v Žitov obrat PC Gradišče

2009-2010

     

Žito Šumi, selitev DE Ljubljana v Krško; NOVA GRADNJA

2007-2008

     

PROJEKTNA DRUŽBA 1S TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.; SLOVENIJA

Stanovanjski objekti Spodnje Pirniče

2007-2010

     

HABJAN TRANSPORT, D.O.O., ŠKOFJA LOKA; SLOVENIJA

Transportno logistični center; NOVA GRADNJA

2008-2010

     

GALOP D.O.O.; GRAD PRESTRANEK D.D.; CUPOLA, D.O.O.; SLOVENIJA

Gradnja objekta s poslovno, storitveno, obrtno in proizvodno-skladiščno dejavnostjo ter gradnja poslovnega objekta Cupola

2008-2010

     

MENGO TRADE D.O.O.; SLOVENIJA

Proizvodno poslovni objekt Mengo trade; NOVA GRADNJA

2010

     

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE RS; SLOVENIJA

Sanacija strehe in izvedba centralnega hlajenja na objektu vladne palače; REKONSTRUKCIJA

2009-2010

     

MESTNA OBČINA LJUBLJANA; SLOVENIJA

Čistilna naprava za izcedne vode na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani

2010

     

Centralna čistilna naprava Ljubljana

2002-2007

     

PROMPT D.O.O.; SLOVENIJA

Nov servisno-skladiščni in poslovni objekt; NOVA GRADNJA

2009

     

LEKARNA KRŠKO; SLOVENIJA

Sanacijska dela

2008-2009

     

Zdravstveni dom Krško / Sanacija

2009

     

AKRAPOVIČ D.D.; SLOVENIJA

Plinska postaja za tehnične pline Kamnik pod Krimom 142

2009

     

Plinska postaja; NOVA GRADNJA

2008-2009

     

ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO; SLOVENIJA

Sanacija objekta po požaru

2008-2009

     

ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE; SLOVENIJA

Investicijsko-vzdrževalna dela v skladiščih Brežice in Podgora

2009

     

TRIANGLE GENERAL CONTRACTORS INC.; ZDA

HE Lumbardh (Kosovo); 2 x 4,2 MVA; REVITALIZACIJA IN DOINSTALIRANJE

2004-2009

     

MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO; SLOVENIJA

Plato objekta IHR v obrtni coni Logatec

2009

     

LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D.; SLOVENIJA

Rekonstrukcija vstopnega jaška za vnos opreme pri NKM

2009

     

Ljubljanske mlekarne / 3. faza aneksa SDC; PRIZIDAVA

2008-2009

     

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V LJUBLJANI; SLOVENIJA

Študentski kompleks ŠOU; NOVA GRADNJA

2008

     

TAČ D.O.O.; SLOVENIJA

Razširitev asfaltnega obrata Črnuče; NOVA GRADNJA

2008

     

KNAUF INSULATION, D.O.O. INDUSTRIJA TERMIČNIH IZOLACIJ, ŠKOFJA LOKA; SLOVENIJA

Preselitev obrata Bodovlje na Trato, Škofja Loka

2007-2008

     

ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE, LJUBLJANA; SLOVENIJA

Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov Brinje

2008

     

URŠULINSKI SAMOSTAN SV. DUH; SLOVENIJA

Dom duhovnih vaj

2008

     

AKRAPOVIČ, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE, D.D.; SLOVENIJA

Livarna; NOVA GRADNJA

2007-2008

     

Transformatorska postaja, livarna; NOVA GRADNJA

2008

     

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE; SLOVENIJA

Onkološki inštitut Ljubljana, oprema objektov D, E, H00, C00, 1. faza

2007-2008

     

Onkološki inštitut Ljubljana; NOVA GRADNJA, REKONSTRUKCIJA

2000-2007

     

KLIMA CELJE D.D.; SLOVENIJA

Zamenjava prezračevalnih naprav RTV Slovenija

2008

     

KEMIJSKI INŠTITUT; SLOVENIJA

Rekonstrukcija podstrešja in zasteklitev zunanje terase; REKONSTRUKCIJA

2006-2007

     

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE D.O.O.; SLOVENIJA

Center vodenja HSE

2003-2006

     

ELEKTRO PRIMORSKA D.D.; SLOVENIJA

Distribucijski center vodenja

2002-2006

     

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR, D.O.O.; SLOVENIJA

Center vodenja verige HE na Dravi

1994-2006

     

HE Ožbalt; 3 x 30 MVA; REVITALIZACIJA IN DOINSTALIRANJE

1998-2005

     

HE Vuhred; 3 x 30 MVA; REVITALIZACIJA IN DOINSTALIRANJE

1998-2005

     

HE Dravograd; 3 x 12 MVA; REVITALIZACIJA IN DOINSTALIRANJE

1992-1996

     

HE Mariborski otok; 3 x 26 MVA; REVITALIZACIJA IN DOINSTALIRANJE

1992-1996

     

HE Vuzenica; 3 x 26 MVA; REVITALIZACIJA IN DOINSTALIRANJE

1992-1996

     

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA RS ZA OKOLJE; SLOVENIJA

Potresna opazovalnica Gornja Briga

2005-2006

     

SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE; DDC SVETOVANJE, INŽENIRING, DRUŽBA ZA SVETOVANJE IN INŽENIRING; SLOVENIJA

Mednarodni mejni prehod Jelšane; NOVA GRADNJA

2002-2006

     

Mednarodni mejni prehod Gruškovje; NOVA GRADNJA

2002-2006

     

ELEKTRO CELJE, D.D.; SLOVENIJA

Distribucijski center vodenja

2003-2006

     

ELEKTRO GORENJSKA D.D.; SLOVENIJA

Distribucijski center vodenja

2003-2006

     

TELEKOM SLOVENIJE D.D.; SLOVENIJA

Postavitev visoko varnih sistemskih prostorov v objekt TKC Ljubljana-Stegne

2006

     

Postavitev visoko varnih sistemskih prostorov v objekt TKC Maribor

2006

     

ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.; SLOVENIJA

Distribucijski center vodenja

2002-2006

     

SNAGA JAVNO PODJETJE D.O.O.; SLOVENIJA

Širitev deponije komunalnih odpadkov; NOVA GRADNJA

1989-2005

     

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR; SLOVENIJA

23 potresnih opazovalnic v Sloveniji; NOVA GRADNJA

1999-2005

     

ELEKTRO MARIBOR D.D.; SLOVENIJA

Distribucijski center vodenja

1998-2002

     

CLARIANT, POLISINTEZA DEKANI; SLOVENIJA

Rekonstrukcija obrata in postavitev zunanjega rezervoarja; NOVA GRADNJA, REKONSTRUKCIJA

1999-2001

     

ELES, D.O.O.; SLOVENIJA

Center vodenja Nova Gorica

1995-2001

     

Nadomestni center vodenja

1995-2001

     

Republiški center vodenja

1995-2001

 

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 4776 100
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE