IBE d.d.

Pogoji uporabe spletnih strani

Upravljavec teh spletnih strani je:

IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring

Hajdrihova ulica 4

1001 Ljubljana

Slovenija

Te spletne strani dajejo splošne informacije o družbi IBE d.d. in njenih storitvah.

Pogoji uporabe

Vstop in ogled kateregakoli dela spletnih strani družbe pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji uporabe. Če se ne strinjate z vsemi, vas prosimo, da teh strani ne uporabljate.

Družba upravlja, nadzoruje in posodablja te spletne strani v Ljubljani. Te spletne strani so namenjene mednarodni uporabi. Ko uporabniki dostopajo do teh strani in jih uporabljajo, morajo upoštevati pravno ureditev v svoji državi.

Vse informacije in podatki na teh spletnih straneh so zgolj informativne narave in niso namenjeni vzpostavljanju zavezujočih pravnih razmerij ali vstopu v taka pravna razmerja.

Nobena informacija o družbi njenih storitvah na spletnih straneh družbe ne predstavlja ponudbe v pravnem smislu.

Omejitev odgovornosti

Čeprav družba ureja in bo urejala spletne strani s potrebno skrbnostjo, da bi zagotovila točne informacije in ažurne podatke, ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Pridržuje si pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način spremeni vsebino teh spletni strani, ne glede na razlog in brez predhodnega obvestila.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljate na lastno odgovornost. Zato niti družba niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri pripravi in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij na teh spletnih straneh ter do uporabe in/ali nezmožnosti uporabe teh informacij, in/ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Povezave do spletnih strani tretjih oseb

Na teh spletnih straneh so tudi informacije tretjih oseb in povezave z njihovimi spletnimi stranmi. Kjerkoli je po naši oceni primerno, je to ustrezno označeno. Vendar družba ne pozna vsebine teh spletnih strani tretjih oseb, zato ne prevzema nobene odgovornosti za njihove informacije.

Pravice intelektualne lastnine

Vse informacije in podobe na spletnih straneh družbe so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti na teh spletnih straneh so lahko reproducirani le v nekomercialne namene in za osebno rabo, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje, spreminjanje ali drugačno razširjanje informacij s teh spletnih strani v komercialne namene je brez izrecnega pisnega soglasja družbe prepovedano. Ime družbe IBE in logotip družbe, ki se pojavljata na teh straneh, sta registrirani blagovni znamki in družba ima pravico do njune uporabe.

Nazaj na vrh