IBE, d.d.

Projekti

Od raziskav, izdelave investicijske in projektne dokumentacije do gradbenega nadzora, inženiringa ter predaje objekta naročniku.

Garažna hiša Domel

Garažna hiša Domel

RTP Litostroj

RTP Litostroj

Hidroelektrarna Boštanj

Hidroelektrarna Boštanj

Prenosni in distribucijski plinovodi

Prenosni in distribucijski plinovodi

UKC Hematologija

UKC Hematologija

Kogeneracija E.ON

Kogeneracija E.ON

Hidroelektrarna Piva

Hidroelektrarna Piva

Daljnovod Cirkovce - Pince

Daljnovod Cirkovce - Pince

RTP Divača

RTP Divača

RTP Cirkovce

RTP Cirkovce

Tovarna Adria Mobil

Tovarna Adria Mobil

Termoelektrarna Brestanica

Termoelektrarna Brestanica

Metal Ravne Kovačnica

Metal Ravne Kovačnica

Sončna elektrarna HE Brežice

Sončna elektrarna HE Brežice

16
več projektov...
Nazaj na vrh