IBE d.d.

Projekti

Od raziskav, izdelave investicijske in projektne dokumentacije do gradbenega nadzora, inženiringa ter predaje objekta naročniku.

Hidroelektrarna Boštanj

Hidroelektrarna Boštanj

Tovarna Adria Mobil

Tovarna Adria Mobil

Hidroelektrarna Piva

Hidroelektrarna Piva

Livarna Akrapovič

Livarna Akrapovič

Prenosni in distribucijski plinovodi

Prenosni in distribucijski plinovodi

Hidroelektrarna Arto-Blanca

Hidroelektrarna Arto-Blanca

Nuklearna elektrarna Krško

Nuklearna elektrarna Krško

UKC Hematologija

UKC Hematologija

RTP Divača

RTP Divača

TE-TOL Ljubljana

TE-TOL Ljubljana

RTP Litostroj

RTP Litostroj

NEK - Suho skladišče izrabljenega goriva

NEK - Suho skladišče izrabljenega goriva

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za računalništvo in informatiko

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za računalništvo in informatiko

RTP Cirkovce

RTP Cirkovce

17
več projektov...
Nazaj na vrh