IBE d.d.

Projekti

Od raziskav, izdelave investicijske in projektne dokumentacije do gradbenega nadzora, inženiringa ter predaje objekta naročniku.

RTP Divača

RTP Divača

NEK - Utrjena zgradba BB2

NEK - Utrjena zgradba BB2

Termoelektrarna Brestanica

Termoelektrarna Brestanica

Nazaj na vrh