IBE d.d.

Projekti

Od raziskav, izdelave investicijske in projektne dokumentacije do gradbenega nadzora, inženiringa ter predaje objekta naročniku.

Daljnovod Cirkovce - Pince

Daljnovod Cirkovce - Pince

Sončna elektrarna HE Brežice

Sončna elektrarna HE Brežice

NEK - Utrjena zgradba BB2

NEK - Utrjena zgradba BB2

RTP Kobarid

RTP Kobarid

Hidroelektrarna Boštanj

Hidroelektrarna Boštanj

Termoelektrarna Brestanica

Termoelektrarna Brestanica

Hidroelektrarna Brežice

Hidroelektrarna Brežice

Hidroelektrarna Moste

Hidroelektrarna Moste

Nuklearna elektrarna Krško

Nuklearna elektrarna Krško

Hidroelektrarna Piva

Hidroelektrarna Piva

TE-TOL Ljubljana

TE-TOL Ljubljana

RTP Divača

RTP Divača

Hidroelektrarna Arto-Blanca

Hidroelektrarna Arto-Blanca

RTP Litostroj

RTP Litostroj

2
več projektov...
Nazaj na vrh