IBE d.d.
Projekt

Projekt

Hidroelektrarna Moste

Naziv objekta

Hidroelektrarna Moste

Investitor/Naročnik

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Slovenija

Lokacija

Moste pri Žirovnici, Slovenija

Časovno obdobje

1947 - 2011

Velikost / Zmogljivost objekta

Nazivna moč: 13.5 MW, instalirana moč: 2 x 6.75 MW/ 2 x 9 MVA

Akumulacijska HE Moste se ponaša z najvišjo ločno pregrado v Sloveniji višine 60 m.

Splošno

Najvišja ločno-težnostna pregrada v Sloveniji dolžine 52 m in višine 60 m, ki leži v najožjem delu soteske Kavčke pod Žirovnico je oblikovala akumulacijsko jezero velikosti 6.240.000 m³. Z bruto padcem 70,45 metrov in dvema vertikalnima Francisovima turbinama, ki sta bili nameščeni med obnovo leta 2008 in nadomestili prvotne tri Francis turbine, moči 2 x 7 MW, ta edina črpalna hidroelektrarna v Sloveniji letno proizvede 60 GWh električne energije. 

Celoten energetski sistem HE Moste dopolnjuje leta 1914 zgrajena HE Zadlaščica, ki je z dovodnim tunelo povezano s strojnico in predstavlja četrti agregat ki s Francis turbino moči 8 MW in ruto padcem 177.2 m ustvari dodatnih 5 GWh.

S proizvedeno električno energijo, se lahko oskrbi cca. 17.100 gospodinjstev.

Splošno

Storitve IBE

V letu 1947 je bil izdelan projekt v obsegu današnje HE Moste (vključno s pregrado Kavčke, derivacijskim tunelom in pol vkopano strojnico na levem Savskem bregu). Projekt je izdelal Projektni zavod LRS - Oddelek za hidro centrale iz Ljubljane, ki je bil neposredni predhodnik kasnejšega Hidroelektroprojekta nastalega 1949 (kasneje Elektroprojekta, danes IBE). 

IBE je naknadno za naročnika izdelal tudi:

HE Moste 2 in HE Moste 3; 2 x 21 MW, 2 x 2,54 MW;

1996 - 2004

 • idejna zasnova,
 • idejni projekt,
 • študija izvedljivosti,
 • projekt za razpis,
 • svetovanje.
HE Moste, menjava agregatov in rekonstrukcija stikališča; 2 x 9 MVA, 1 x 11 MVA;

2003 - 2011

 • idejne študije,
 • idejni projekt,
 • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
 • projekt za razpis,
 • projekt za izvedbo,
 • projekt izvedenih del,
 • svetovanje.

Podobni referenčni projekti:

Nuklearna elektrarna Krško

Nuklearna elektrarna Krško

Hidroelektrarna Boštanj

Hidroelektrarna Boštanj

Daljnovod Cirkovce - Pince

Daljnovod Cirkovce - Pince

Nazaj na seznam
Nazaj na vrh