IBE d.d.

Prijava kršitev v IBE d.d.

Družba v okviru svojih zavez s področja spoštovanja etike, integritete in transparentnosti vsakomur zagotavlja lahko dostopen komunikacijski kanal za prijavo glede: neprimernega vedenja ali ravnanja, kršitev zakonodaje, neizpolnjevanje zavez družbe ali kršitev internih postopkov in predpisov, ki veljajo v družbi.

S ciljem preprečevanja in sankcioniranja nezakonitega in/ali neetičnega ravnanja pri poslovanju družbe  pozivamo vse posameznike (notranje in zunanje prijavitelje/žvižgače), ki sumijo na kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonita ravnanja pri poslovanju družbe ali njenih zaposlenih, da podajo prijavo.

To obvestilo je namenjeno vsem prijaviteljem/žvižgačem, ne glede na to, ali so zaposleni v družbi (stalni, začasni ali občasni sodelavci) ali predstavljajo druge deležnike (delničarje, dobavitelje, poslovne partnerje ali katere koli druge posameznike).


Predlagamo, da v prijavi navedete:

1. Razlog za prijavo kršitve/incidenta.

2. Kje se je zgodil incident?

3. Kdaj se je zgodil incident?

4. Katere osebe so po vašem mnenju (neposredno ali/in posredno) odgovorne za incident?

5. Opis dogodka.

6. Ali ste o dogodku že koga obvestili ali kako drugače ukrepali?

7. Če imate dokaze (dokumente, fotografije), jih lahko priložite.

8. Če želite, nam lahko sporočite svoj kontaktni e-naslov.

Če oddajate prijavo, ki ni anonimna, navedite tudi, da soglašate z obdelavo svojih osebnih podatkov za namene obravnave te prijave.


Pogosta vprašanja (FAQ):

V: Kdaj in kaj lahko prijavim?

Kontaktirajte nas, če sumite ali ste seznanjeni z ravnanji ali incidenti, ki kršijo: interne predpise podjetja IBE d.d., Kodeks IBE, pravila o preprečevanju mobinga ali katero koli drugo zavezo družbe IBE d.d. ali ostala zavezujoča pravila.

Prosimo, da prijavo podate brez odlašanja, saj to za vas v nobenem primeru ne bo imelo negativnih posledic.


V: Kako sem zaščiten kot prijavitelj nepravilnosti (žvižgač)?

Družba zbira in obdeluje osebne podatke prijavitelja/žvižgača (če jih posreduje) in osebne podatke drugih udeležencev domnevnega ravnanja za namene preiskave v skladu z določili veljavnih predpisov s področja varstva osebnih podatkov. Kot prijavitelju/žvižgaču vam je zagotovljena anonimnost in razkrito identiteto bo poznal le zaupnik za sprejem prijav žvižgačev. Če želite prejeti odgovor glede obravnave vaše prijave, nam lahko posredujete svoje kontaktne podatke.

Pri anonimnih prijavah zaupnik ne pozna žvižgačeve identitete.

Osebne podatke, ki niso pomembni za obravnavo posameznega primera, bomo takoj izbrisali. Če so nadaljnji postopki uvedeni na podlagi prijave, bo družba podatke hranila 1 leto po zaključku internih ali sodnih postopkov.

Družba vsem prijaviteljem/žvižgačem zagotavlja najvišjo stopnjo zaščite pred kakršnimi koli neposrednimi ali posrednimi povračilnimi ukrepi.


V: Ali lahko podam anonimno prijavo?

Prijavitelje/žvižgače, ki želijo ostati anonimni, opozarjamo, da zaradi morebitnega pomanjkanja preverljivih ali dodatnih informacij mogoče ne bo možno celovito in poglobljeno obravnavati prijave, niti ne bo mogoče žvižgaču poslati povratne informacije.

Spodbujamo vas, da pri oddaji prijave razkrijete svojo identiteto, saj lahko to olajša preiskavo in vam zagotovi ustrezno povratno informacijo. Če pa želite, se lahko odločite, da ostanete anonimni.


V: Kakšen je postopek po podaji prijave?

Prijave bodo obdelane po postopku sprejemanja in obdelave prijav, ki skladu s Pravilnikom o  prijavah kršitev in zaščiti prijaviteljev (žvižgačev) velja v družbi. Zaupnik za sprejem prijav žvižgačev se bo odločil, kakšen postopek bo izveden in prijavitelja kontaktiral z morebitnimi vprašanji ali prošnjami za dodatna pojasnila. Če boste posredovali svoje kontaktne podatke, boste obveščeni o izidu preiskave v zvezi z vašo prijavo. Preiskava lahko v zapletenih primerih traja tudi več tednov.


V: Na koga se lahko obrnem za dodatna pojasnila ali informacije v zvezi z oddajo prijave?

Za vsa dodatna pojasnila, posvetovanja in informacije se lahko kadarkoli obrnete na zaupnika za sprejem prijav žvižgačev na elektronsko pošto: zaupnik.zvizgaci@ibe.si ali na telefonsko številko: +386 1 477 61 61.

Nazaj na vrh