IBE d.d.
Celovitost ponudbe in storitev

Storitve

Celovitost ponudbe in storitev

Od raziskav, izdelave investicijske in projektne dokumentacije, gradbenega nadzora ter inženiringa do predaje objekta naročniku.

Celovitost, interdisciplinarnost, trajnost

Celovitost ponudbe in storitev zahteva od naših zaposlenih izredno široko polje osvojenega in apliciranega znanja. Naši strokovnjaki sodelujejo na vseh stopnjah celotnega investicijskega procesa: od raziskav, izdelave investicijske in projektne dokumentacije do gradbenega nadzora, inženiringa ter predaje objekta naročniku. Pri teh dejavnostih lahko podjetje IBE s svojimi storitvami aktivno sodeluje na strani naročnika (investitorja) ali na strani dobaviteljev, če to zahteva zasnova projekta.

Interdisciplinarnost in timsko delo nam omogočata, da naročnikom zagotavljamo kompleten nabor storitev, od predinvesticijskih aktivnosti, načrtovanja in umeščanja v prostor do aktivnosti v fazi gradnje in končne predaje objekta.

Eden od ključnih aspektov pri našem delu je trajnostna gradnja, ki tako od nas kot tudi od naročnikov in izvajalcev zahteva uporabo človeku in okolju prijaznih, energetsko učinkovitih ter ekonomičnih projektnih rešitev, katere obenem zmanjšujejo vpliv objektov med samo gradnjo, med uporabo in vzdrževanjem ter na koncu ob njegovi razgradnji.

Svetovalni inženiring
Svetovalni inženiring

Izkušen kader z različnih strokovnih področij omogoča izvajanje kvalitetnih svetovalnih storitev v celotnem investicijskem procesu. V sklopu svetovanja ponujamo:

 • Študije in ekspertize
 • Idejne rešitve, raziskave in analize
 • Investicijsko dokumentacijo
 • Prostorsko dokumentacijo
 • Okoljevarstveno dokumentacijo
 • Poslovno svetovanje
 • Svetovalni inženiring
 • Geodetske storitve
Projektiranje
Projektiranje

Storitve s področja projektiranja predstavljajo ključno panogo družbe. Z interdisciplinarni projektnimi timi nudimo izdelavo:

Projektne dokumentacije:

 • Idejne zasnove
 • Dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja
 • Dokumentacije za izvedbo gradnje
 • Dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja

Elaborati in druga dokumentacija v zvezi z graditvijo:

 • Obvezni elaborati skladno z gradbeno zakonodajo
 • Tehnološki elaborati

 Tehnično svetovanje:

 • Vodenje projektov
 • Pridobivanje projektnih pogojev, mnenj, upravnih dovoljenj

Projektantski nadzor

Tehnološke inovacije
Tehnološke inovacije

Predanost nenehnem tehnološkem razvoju in kombinacija uporabe najsodobnejših digitalnih orodij ter procesov zagotavljajo inovativne pristope k reševanju najzahtevnejših izzivov. Naše storitve na področju razvoja, digitalizacije in BIM vključujejo:

 • Projektiranje z BIM v skladu z zahtevami naročnika
 • Svetovanje, vodenje, koordinacija BIM na projektni ravni
 • Podpora pri uvedbi BIM in digitalizaciji delovnih procesov
 • Razvoj po meri izdelanih digitalnih rešitev z integracijo BIM
Revizije/ Recenzije
Revizije/ Recenzije

Dolgoletne izkušnje naših zaposlenih na vseh tržnih področjih, omogočajo izvedbo kvalitetnih revizij in recenzij projektne dokumentacije.

Revizije in recenzije, izvajamo v vseh fazah načrtovanja in izgradnje s čimer zagotavljamo, da naši strokovnjaki identificirajo morebitne izzive in izboljšave že v zgodnjih fazah. Tovrsten pristop omogoča učinkovito obravnavanje morebitnih težav še preden bi le-te lahko postale ključne in bi lahko vplivale na potek projekta.  

Nadzori nad gradnjo
Nadzori nad gradnjo

Nadzor nad gradnjo, ki ga  izvajamo za investitorje na vseh strokovnih področjih, vključuje pregled lokacije, preveritev izpolnjevanja pogojev za pričetek gradnje, spremljanje gradbenega procesa, preverjanje skladnosti gradnje s projektno dokumentacijo in veljavno gradbeno zakonodajo ter v zaključni fazi pregled izvedene gradnje, vključno s sodelovanjem pri pridobivanju upravnih dovoljenj.

Izvedbeni inženiring
Izvedbeni inženiring

V obsegu izvedbenega inženiringa nudimo:

 • Storitve iz obsega projektiranja
 • Storitve iz obsega svetovanja
 • Organizacijo izdelave vseh vrst dokumentacije ali storitev potrebnih za realizacijo projekta
 • Izvedbo dobav
 • Izvedbo gradbenih in montažnih del
 • Testiranje in zagon
 • Sodelovanje pri upravnih postopkih
 • Predajo objekta naročniku.

Storitve izvajamo na naslednjih strokovnih področjih:

Elektrotehnika

Strojništvo in tehnologija

Gradbeništvo

Arhitektura

Krajinska arhitektura

Geodezija

Ekonomika investicij

Trajnostna gradnja

Varstvo okolja

Nazaj na vrh