IBE d.d.
Načrtujemo prednosti gospodarstvu

Industrija

Načrtujemo prednosti gospodarstvu

Prilagajanje tržnim izzivom

Za uspešno prilagajanje tržnim izzivom podjetja s področja industrije ves čas razvijajo nove produkte, zanimive v globalnem merilu. Tako je investicijski cikel v industriji izrazito kratek v primerjavi z drugimi tržnimi področji, kar se direktno odraža v kratkih rokih, ki so namenjeni razvoju investicije, projektiranju in sami gradnji.

Ključna prednost naše družbe na segmentu industrije je izvajanje storitev na vseh strokovnih področjih. V okviru posameznih sektorjev imamo organizirane projektne skupine, v katerih poteka, tako nemoten pretok znanja in izkušenj, kot tudi razvoj posameznih strok in specializacij, ki so nujne pri realizaciji interdisciplinarnih projektov.

Prepletanje disciplin

Naši projekti na področju industrije vključujejo gradbeno arhitekturne in tehnološke rešitve, strojne in elektro inštalacije vključno z nadzornimi in protipožarnimi sistemi, tehničnim varovanjem ipd.

Naša zavezanost k trajnostnemu in energetsko učinkovitemu načrtovanju na področju industrije vključuje tudi rešitve kot so rekuperacija toplote iz proizvodnih procesov, parna kogeneracija za pridobivanje električne energije ipd. 

Pri načrtovanju tovrstnih sistemov je ključnega pomena natančno razumevanje potreb, procesov in vrste energije, ki se porablja v določenem okolju ter obenem zahteva celovit pristop in sodelovanje strokovnjakov iz različnih področij.

Sodelujemo na področjih različnih industrijskih panog:

Farmacevtska industrija

Kemična in gumarska industrija

Prehrambna industrija

Kovinsko predelovalna industrija

Avtomobilska industrija

Industrija za proizvodnjo strojev in opreme

Lesnopredelovalna in papirna industrija

Energetski postroji v industriji

Referenčni projekti

Tovarna Adria Mobil

Tovarna Adria Mobil

Proizvodno skladiščni objekt Frapak

Proizvodno skladiščni objekt Frapak

Kogeneracija E.ON

Kogeneracija E.ON

Nazaj na vrh