IBE d.d.

Projekti

Od raziskav, izdelave investicijske in projektne dokumentacije do gradbenega nadzora, inženiringa ter predaje objekta naročniku.

Proizvodnja farmacevtskih izdelkov

Proizvodnja farmacevtskih izdelkov

Tovarna Adria Mobil

Tovarna Adria Mobil

Kogeneracija E.ON

Kogeneracija E.ON

Livarna Akrapovič

Livarna Akrapovič

Metal Ravne Kovačnica

Metal Ravne Kovačnica

Proizvodno skladiščni objekt Frapak

Proizvodno skladiščni objekt Frapak

Nazaj na vrh