IBE d.d.
Projekt

Projekt

Proizvodnja farmacevtskih izdelkov

Naziv objekta

Proizvodnja farmacevtskih izdelkov

Investitor/Naročnik

Lek farmacevtska družba d.d., Krka d.d., Porton PharmaTech, d.o.o., AKMON d.o.o.

Lokacija

Slovenija

Časovno obdobje

1960-2024

Velikost / Zmogljivost objekta

Naše izkušnje na področju farmacevtske industrije segajo že v šestdeseta leta prejšnjega stoletja.

Splošno

Začetki prvih večjih projektov s področja industrije segajo v šestdeseta leta prejšnjega stoletja, ko smo vzporedno z razvojem industrializacije v tem delu Evrope začeli tudi znotraj podjetja z razvojem tega hitro rastočega tržnega segmenta. Danes industrija predstavlja enega od najpomembnejših segmentov dejavnosti podjetja IBE, med njimi pa posebno mesto zavzema farmacevtska industrija. V tesnem sodelovanju z nosilci tehnoloških rešitev načrtujemo sodobne projektne rešitve na področjih proizvodnje in izolacije učinkovin, proizvodnje vseh oblik zdravil ter zagotavljanja vse pomožne energetske in druge infrastrukture.  

Splošno

Izzivi in posebnosti

Zaradi nenehnega prilagajanja tržnim izzivom morajo podjetja s področja farmacevtske industrije ves čas razvijati nove produkte, ki bodo zanimivi v globalnem merilu. Tako je investicijski cikel v farmacevtski industriji kratek, kar se odraža tudi v kratkih rokih, ki so namenjeni razvoju investicije, projektiranju in sami gradnji. Ne glede na visoko dinamiko investiranja v tej panogi, ki običajno temelji na razvoju in novih tehnologijah, ključni okvir pri načrtovanju objekta predstavlja obvladovanje investicijskih stroškov.

Storitve IBE

V podjetju IBE imamo organizirane projektne skupine s področja arhitekture, gradbeništva, strojništva, elektrotehnike, požarne varnosti in energetike, v katerih poteka nemoten pretok znanja in izkušenj, ki so ključnega pomena pri realizaciji interdisciplinarnih projektov s področja farmacevtske industrije. V zadnjih 25-ih letih smo uspešno realizirali vrsto referenčnih objektov doma in v tujini, pri katerih smo s kakovostnim načrtovanjem omogočili poslovni napredek našim naročnikom kot so:

LEK d.d. / Sandoz / Novartis

 • BIO Proizvodna linija, Lendava
 • PORT 1, 2 in 3, Mengeš
 • Novi proizvodni objekt, Prevalje
 • Organske sinteze 5, Mengeš
 • Proizvodno logistični objekt, Viale 3, Ljubljana
 • Objekt Fermentacija 2, Lendava
 • Objekt Celične in molekularne biologije, Mengeš
 • Razvojni center Biofarmacevtike, Mengeš
 • QC Center, Ljubljana
 • Organske sinteze 4, Mengeš
 • Finalne operacije kalijevega klavulanata, Lendava
 • Organska sinteza, Mengeš
 • Razvojni center, Ljubljana
 • Proizvodnja antibiotikov, Prevalje
 • Nova tabletarna, Ljubljana
 • Tovarna zdravil, Alžirija
 • Fermentacijska proizvodnja, Lendava


KRKA d.d.

 • Kemijsko-analitični center, Krško
 • Sinteza 2, Krško
 • Razvojno kontrolni center 4, Novo mesto
 • Skladišče surovin - visoko regalno skladišče, Novo mesto
 • Krka, Sinteza 4, Novo mesto
 • Fermentacija in izolacija, Novo mesto
 • Tabletarna Beta, Šentjernej
 • Tabletarna, Novo mesto
 • Sinteza 2, Novo mesto


Porton PharmaTech, d.o.o.

 • Pilotni obrat z laboratoriji in prehodno skladišče kemikalij, Mengeš


AKMON d.o.o.

 • Farmacevtski proizvodni kompleks, Baku, Azerbajdžan

Podobni referenčni projekti:

Tovarna Adria Mobil

Tovarna Adria Mobil

Livarna Akrapovič

Livarna Akrapovič

Metal Ravne Kovačnica

Metal Ravne Kovačnica

Nazaj na seznam
Nazaj na vrh