IBE d.d.
Projekt

Projekt

Livarna Akrapovič

Naziv objekta

Livarna

Investitor/Naročnik

AKRAPOVIČ d.d.

Lokacija

Ivančna Gorica, Slovenija

Časovno obdobje

2007-2008

Velikost / Zmogljivost objekta

Bruto površina: 1.883 m2

Objekt livarne se funkcionalno vključuje v obstoječi proizvodni kompleks ter obenem omogoča optimalne pogoje za proizvodne in upravne procese.

Osnovna izhodišča in cilji

Objekt livarne je umeščen na zahodni strani obstoječega proizvodnega kompleksa v Ivančni Gorici, kjer se celovito vključuje v obstoječe okolje. Razdeljen je na dva glavna sklopa: enoetažni del, ki je namenjen proizvodni dejavnosti, ter dvoetažni del, ki je namenjen upravnim prostorom.

Osnovna izhodišča in cilji

Proizvodna hala je zasnovana za potrebe optimalnega delovanja livarske peči v AB kletki, ob tem pa vključuje tudi pripadajoče prostore, ki so ključni za delovanje livarne. Posebna pozornost je namenjena tudi varnosti, učinkovitosti ter delovnemu procesu.

Upravni del je dvonadstropni kompleks, ki vključuje pisarne, sejne sobe, garderobe ter druge spremljajoče prostore. 

Poseben poudarek je dan območju merilnice, ki je ločeno postavljeno na dilatiran temelj, kar preprečuje prenos vibracij iz neposredne okolice ter s tem zagotavlja natančne meritve in stabilno okolje za delovanje merilne opreme.

Z združitvijo funkcionalnosti, estetike in premišljene umestitve, se objekt livarne uspešno vključuje v obstoječe okolje ter hkrati zagotavlja optimalne pogoje za proizvodne in upravne procese.

Storitve IBE

IBE je izdelal idejno zasnovo, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo in projekt izvedenih del.

Med gradnjo je IBE sodeloval v vlogi tehničnega svetovanja in projektantskega nadzora.

Podobni referenčni projekti:

Tovarna Adria Mobil

Tovarna Adria Mobil

Metal Ravne Kovačnica

Metal Ravne Kovačnica

Proizvodno skladiščni objekt Frapak

Proizvodno skladiščni objekt Frapak

Nazaj na seznam
Nazaj na vrh