IBE d.d.
Projekt

Projekt

Kogeneracija E.ON

Naziv objekta

Kogeneracija E.ON

Investitor/Naročnik

E.ON Energy Infrastructure Solutios d.o.o.

Lokacija

Ljubljana, Slovenija

Časovno obdobje

2019-2023

Velikost / Zmogljivost objekta

Vhodna toplotna moč goriva: 30 MW

Soproizvodnja toplotne in električne energije s plinsko turbino družbe E.ON Energy Infrastructure Solutions za potrebe oskrbe proizvodnega kompleksa AquafilSLO je prva kogeneracija v industriji v Sloveniji.

Osnovna izhodišča in cilji

Kogeneracija je proces sočasne proizvodnje več vrst energije iz istega vira. Običajno se nanaša na sočasno proizvodnjo električne energije in toplote iz istega energetskega sistema. Pri kogeneraciji se izkoristi toplotna energija, ki bi sicer ostala neizkoriščena pri proizvodnji električne energije, in obratno. To prispeva k večji energetski učinkovitosti in zmanjšanju izgub energije v primerjavi z ločenim proizvajanjem električne energije in toplote.

Osnovna izhodišča in cilji

Ustvarjanje rešitev

Kogeneracija E.ON služi podjetju AquafilSLO za oskrbo z električno energijo s proizvodnjo močjo Pel=7,60 MWel ter s proizvodnjo pare parametra 12bar(n) 255°C v količini do 35 t/h.

Utilizator za proizvodnjo pregrete pare je opremljen s podporno kurjavo in ventilatorjem, ki v primeru nenadnega izpada plinske turbine preide v obratovanje z svežim zrakom.  Prehod iz enega obratovalnega stanja v drugega je avtomatski in poteka v času 60 sekund – ob tem dogodku oskrba podjetja s paro ni motena.

Ustvarjanje rešitev

Storitve IBE

IBE je za AquafilSLO izdelal investicijsko dokumentacijo (DIIP, investicijski program), podal vloga na Agencijo za Energijo za subvencijo v postroje OVE in URE, izdelal DGD, PZI in PID projektno dokumentacijo, pridobil energetsko dovoljenje, ter izdelal razpis za podpisovanje ESCO (Enegy supply Company) pogodbe,

Med gradnjo je IBE z E.ON Energy Infrastructure Solutions in AquafilSLO sodeloval v vlogi tehničnega svetovanja in projektantskega nadzora.

Podobni referenčni projekti:

Proizvodno skladiščni objekt Frapak

Proizvodno skladiščni objekt Frapak

Proizvodnja farmacevtskih izdelkov

Proizvodnja farmacevtskih izdelkov

Livarna Akrapovič

Livarna Akrapovič

Nazaj na seznam
Nazaj na vrh