IBE d.d.
Projekt

Projekt

Tovarna Adria Mobil

Naziv objekta

Tovarna Adria Mobil

Investitor/Naročnik

Adria Mobil proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Novo Mesto

Lokacija

Novo mesto, Slovenija

Časovno obdobje

2003-2005

Velikost / Zmogljivost objekta

Bruto površina objektov: 44.440 m2

Funkcionalna zasnova novega industrijska kompleksa zagotavlja optimalne pogoje za vse proizvodne in upravne procese proizvodnje prikolic in avtodomov.

Osnovna izhodišča in cilji

Kompleks ADRIA MOBIL predstavlja sodoben industrijski kompleks z vso potrebno infrastrukturo za izvajanje dejavnosti proizvodnje karoserijskih in notranjih elementov počitniških prikolic in avtodomov. 

Na novo lokacijo v Češčo vas pri novem mestu je bila v letu 2005 preseljena dejavnost iz lokacije ob industrijskem kompleksu Revoz Novo mesto.

Osnovna izhodišča in cilji

Uresničevanje ciljev

Na predmetni lokaciji so funkcionalno umeščeni vsi potrebni objekti, s katerimi Adria Mobil d.o.o. zagotavlja celovitost svoje dejavnosti: industrijski objekt, upravna stavba ter ostali spremljajoči objekti (vratarnica, nadstrešek nad kontrolo vhoda, nadstrešek za nakladanje in skladišče nevarnih snovi). 

Projektirane in izvedene so tudi vse potrebne prometne povezave, parkirišča in platoji za deponije gotovih izdelkov ter izvedene navezave na infrastrukturna omrežja za komunalno opremljanje območja ter urejene zelene površine, s čimer je zagotovljeno kakovostno delovno okolje.

Uresničevanje ciljev

Storitve IBE

Storitve IBE d.d. so poleg izdelave celotne projektne in tehnične dokumentacije z vsemi upravnimi postopki zajemale tudi strokovno tehnično pomoč in svetovanje pri izboru glavnega izvajalca del.

Podobni referenčni projekti:

Kogeneracija E.ON

Kogeneracija E.ON

Livarna Akrapovič

Livarna Akrapovič

Proizvodno skladiščni objekt Frapak

Proizvodno skladiščni objekt Frapak

Nazaj na seznam
Nazaj na vrh