IBE d.d.

Piškotki

Piškotki so informacija o vašem obisku spletnih strani. Na vaš računalnik se ob obisku spletne strani namesti piškotek (datoteka z informacijami), ki poskrbi za enostavnost in hitrost delovanja spletne strani. Zapiše se IP naslov vašega računalnika ter ime obiskane spletne strani. Vsebina piškotka se za čas brskanja po straneh družbe hrani na vašem računalniku v brskalniku, med vašim brskanjem pa ima dostop do tega podatka tudi družba.

Piškotki, ki jih uporablja spletna stran https://www.ibe.si/, so le sistemski piškotki.

Sistemski piškotki so del platforme, ki jo uporabljamo in se bodo naložili v vsakem primeru. Spletna stran jih potrebuje za pravilno delovanje in osnovne funkcionalnosti. Kot uporabnikom vam omogočajo delovanje prijaznih spletnih storitev in osnovno uporabniško izkušnjo.  Za te piškotke ne potrebujemo vašega soglasja.

Ime piškotka            Namen uporabe                                                           Čas veljave              Upravljalec

october_session      Hrani informacijo o trenutni seji                               do konca seje           IBE d.d.

Ker v spletnem informacijskem sistemu obstajajo določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso vezane na spletne strani družbe, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Nazaj na vrh